söndag 28 februari

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven V

Artikel. Vad är visselblåsare?
En visselblåsare är i juridiska sammanhang en person som slår larm till massmedier eller kontrollorgan om oegentligheter hos till exempel en myndighet eller ett företag, inte sällan på sin egen arbetsplats. För att yttrandefriheten ska fylla sin funktion i en demokrati är visselblåsaren viktig.
En arbetstagare har ofta information som inte är tillgänglig för allmänheten och det är därför angeläget att han eller hon slår larm om allvarliga missförhållanden så att dessa kan komma fram, åtgärdas eller undanröjas. Studier har visat att arbetstagare som får kännedom om oegentligheter ofta avstår från att slå larm. Skälen till detta kan vara flera, till exempel rädsla för att drabbas av repressalier eller osäkerhet kring vilket skydd arbetstagaren skulle få.
En känd visselblåsare i Sverige är Ingvar Bratt, som år 1985 avslöjade Bofors olagliga vapenaffärer. Till följd av detta uppkom mycket känslor och debatt, vilket sedan ledde till ny svensk lagstiftning om företagshemligheter, den så kallade Lex Bratt.
En annan visselblåsare är Sarah Wägnerts, en undersköterska på ett äldreboende som år 1997 avslöjade missförhållanden inom äldreomsorgen. Efter detta antogs ny lagstiftning, den så kallade Lex Sarah. Lex Sarah reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, samt en skyldighet för den ansvariga för verksamheten att utreda och åtgärda felaktigheter.
Vidare kan den tidigare CIA-anställda Edward Snowden nämnas. Han läckte sekretessbelagda dokument som avslöjade ett övervakningsprogram som USA använde för att massbevaka den egna och andra länders befolkning. Vad som gäller för visselblåsare och meddelarfrihet i USA avgörs enligt amerikansk rätt. Med anledning av den före detta presidenten Trumps uttalanden och avstängning från vissa sociala medier förekommer en viktig debatt om yttrandefriheten i en demokrati.