onsdag 29 januari

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Å

Artikel. Vad är ångerrätt?
Ibland händer det att vi köper något och sedan ångrar oss, inte minst när det blivit så enkelt att beställa varor, till exempel kläder, på internet. I vissa speciella fall kan du som konsument ha rätt att ångra ett avtal du ingått, så kallad ångerrätt.
Regler om ångerrätt finns i den sså kallde distansavtalslagen, som är tvingande till fördel för konsumenten. Att lagen är tvingande innebär att det går att avtala om villkor som är bättre för konsumenten än vad lagen anger, men inte sämre.
Om du har ångerrätt eller inte beror på hur och var avtalet träffats. Ångerrätt kan du ha vid så kallade distansavtal, det vill säga avtal som ingås efter telefonförsäljning, vid köp på internet, eller om avtalet ingåtts utanför säljarens affärslokal, till exempel då ett företag tillfälligt står och säljer något på en galleria, mässa eller marknad.
Du har normalt inte ångerrätt när du handlar i en butik. Ångerrätt gäller inte heller för alla typer av varor och tjänster. Du har till exempel inte ångerrätt vid köp av specialtillverkade eller personliga varor, flygbiljetter, hotellnätter eller mat. Ångerrätt gäller normalt inte heller när du köper digitalt innehåll, till exempel appar och musik, som du får tillgång till genom nedladdning eller streaming.
Ångerrätt förväxlas ibland med öppet köp. Öppet köp innebär att butiken vid sin försäljning av varan givit dig rätt att lämna tillbaka varan under vissa förutsättningar. Till skillnad från ångerrätt finns det ingen lag som ger dig rätt till öppet köp. Det är butiken som bestämmer om den vill ge dig öppet köp och vilka villkor som i så fall ska gälla.
Om du vill ångra ditt avtal ska du skyndsamt meddela företaget att du ångrat dig. Ångerrätten gäller vanligtvis i 14 dagar från det att du fått en vara eller i vissa fall från det att du ingått avtalet, så kallad ångerfrist.
Företag har skyldighet att på förhand informera om ångerrätt, frister och hur du går tillväga för att ångra ditt avtal. Det kan vara bra att komma ihåg att du kan behöva stå för vissa kostnader, till exempel returfrakt, om du ångrar ditt distansavtal. I Bil & Bostad 2018-10-10 finns en krönika om skriftligt avtal vid telefonförsäljning, vilken du finner på www.bilobostad.se eller www.nywa.nu.
På www.hallakonsument.se kan du läsa mer om ångerrätt och andra regler som gäller till förmån för dig som konsument.