tisdag 7 februari
Bilar från A till Ö: Let’s go ner på stan

Bilar från A till Ö: Let’s go ner på stan

18 januari, 2023

Artikel. Alla tyckte nog inte att Downtown var den vackraste vagnen i sta’n. Men som stadsbil var den svårslagen.

Det engelska ordet down kan vara såväl substantiv som adjektiv, adverb, verb och preposition. Som substantiv kan ordet betyda ”dun” och anses då komma från ett fornnordiskt ord av oklart ursprung. Down kan dessutom betyda bland annat ”kulle” och kommer då från ett gammalt germanskt ord som är släkt med det engelska ordet dune (”dyn”) och det svenska ordet ”dyn”. De gamla germanerna kan i sin tur ha fått ordet från keltiska språk där ord som dun och din framför allt verkar ha syftat på befästa kullar eller befästningar som låg på kullar.
Enligt vissa språkvetare var det substantivets betydelse ”kulle” som gav upphov till prepositionen down (”nedför”, ”nedåt”, ”utför” eller ”utefter”). När man talade om att något for nedåt skulle det alltså vara förflyttning nedför en kulles sluttning som man tänkte på. Enligt denna hypotes borde alltså även verbet, adverbet och adjektivet ha kommit efter substantivet. Detta är kanske inte riktigt vad man skulle ha väntat sig – man hade kanske kunnat tro att forntidens människor skulle ha haft större behov av att i vardagen kunna säga ”ned”, ”nedåt”, ”nedanför” och ”nere” än av att kunna konversera om kullar.

Sydstartsstad
I modern engelska – särskilt nordamerikansk engelska – finns ordet downtown. Om man översätter ordet del för del till svenska så skulle det kunna bli ungefär ”nedre staden”. En mer träffsäker översättning är dock ”stadskärna”. Ordet anses ha uppkommit på ön Manhattan i New York. Ön, som är avlång i nord-sydlig utsträckning, ligger där Hudson-floden rinner ut i en havsvik. Den sydligaste delen av ön bebyggdes först. När staden växte kunde den nyare bebyggelsen alltså inte sprida sig söderut, så staden fick breda ut sig mot norr i stället. Den ursprungliga delen av staden kom då att kallas Downtown, och den del som byggdes längre norrut på ön Uptown (”övre staden”).
Även om bilder från Manhattan inte visar något kuperat landskap måste förstås de inre delarna av ön ligga högre än sydspetsens strandlinje. Och en av tolkningarna av ursprungsbefolkningens namn på ön är att det betydde ”ön med de många kullarna”. Men detta behöver inte innebära att det är just höjden över havet som Downtown och Uptown syftar på. Norra Manhattan kan nämligen på flera andra sätt betraktas som den övre delen av ön. För det första: När staden New York växte fram var det sedan länge kutym bland européer (och de europeiska ättlingar som koloniserade bland annat Nordamerika) att på kartor och jordglober ha norr uppåt. För det andra: Den norra delen av ön ligger uppströms den nedre, åtminstone om man utgår från Hudson-floden och dess flodarm Harlem River. East River, som avgränsar öns östra sida, är nämligen egentligen inte en flod utan ett sund vari vattenflödets riktning varierar med tidvattnet.
Föga förvånande har megastaden New York haft stort inflytande på andra städer som velat vara viktiga. Bruket att kalla centrum Downtown spred sig således till andra nordamerikanska städer, kanske till och med sådana städer vars nyare områden hamnade söder om (eller nedströms) respektive stadskärna.

Föraren i centrum
På bilsalongen i Genève 1993 visade Fiat upp experimentbilen Downtown. Namnet var passande på flera olika sätt. För det första var bilen liten och lättparkerad. För det andra var sikten från förarplatsen utmärkt. Kupén var byggd på höjden och hade stora rutor. De båda passagerarsätena var placerade på ömse sidor om föraren – men snett bakom – och skymde alltså inte sikten åt sidorna. För det tredje var experimentbilen en elbil och sådana är ju särskilt lämpliga i stadstrafik eftersom de är tysta, inte släpper ut avgaser och inte kräver att föraren ideligen manövrerar koppling och växelspak. Elbilens största svaghet i förhållande till förbränningsmotordrivna fordon, den sämre räckvidden, blir dessutom mindre märkbar i stadens trafiktempo med låg genomsnittsfart samt många accelerationer och inbromsningar.
Bilen ritades av Roberto Giolito. Han skulle senare komma att formge Fiatmodellen Multipla, där flera av Downtowns designdrag återkom, framför allt den höga, ”uppstickande” kupén som gav båda bilarna ett mycket säreget, ankliknande utseende (Multipla har flera gånger, bland annat av de båda brittiska tidningarna The Daily Telegraph och The Sunday Times, utsetts till en av världens fulaste bilar).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer