tisdag 7 februari

Fråga advokaten: Om öppet köp, retur och byte av julklapp

4 januari, 2023

Artikel. Hej Josef,
Strax innan jul köpte jag ett smycke som jag sedan gav i julklapp till min flickvän på julafton. Min flickvän uppskattade smycket men det var dessvärre i fel storlek och jag har tyvärr inte kvar kvittot. Det jag undrar är hur mina möjligheter till ett byte eller liknande ser ut då det gått cirka två veckor sedan köpet samt att jag inte har något kvitto?
Med vänliga hälsningar,
Simon

Hej,
Tack för din fråga. Hur dina möjligheter ser ut till att byta eller lämna igen varan beror på vilka villkor som gällde vid köpet. Det har även betydelse om du köpt varan som konsument och om varan köpts på distans, det vill säga online eller liknande, eller om varan köpts i en fysisk butik.
När en privatperson köper en vara av en näringsidkare, det vill säga ett företag, för att huvudsakligen använda varan för eget bruk anses personen vara konsument. Köp av julklappar faller därav huvudsakligen in under begreppet konsumentköp vilket är positivt eftersom konsumenter innehar större möjligheter att ångra ett köp.
Vissa bestämmelser angående konsumentköp är tvingande, det vill säga de gäller oavsett vad företaget eller butiken anger i sina villkor. En sådan bestämmelse är den som stadgar att konsumenter vid köp på distans har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter mottagande av varan. Det finns dock några undantag från nyss nämnda huvudregel som medför att det inte är möjligt att ångra sitt köp. Två undantag är speciellt aktuella vid julklappar. Det första är specialbeställda varor som är personliga, till exempel smycken som är graverade, det andra är brutna förseglingar av förpackningar som innebär att en retur skulle vara olämplig i och med hälso- och hygienskäl.
En konsument som köpt en vara på distans har alltså 14 dagar på sig att återlämna varan eller tydligt meddela försäljaren att man ångrar sitt köp. Företag och butiker som säljer varor på distans har dock en skyldighet att ge konsumenten informationen om ångerrätt i samband med köpet. Om information inte ges om vilka villkor som gäller har man en ångerrätt under ett års tid.
Köper man en vara i en fysisk butik har man däremot ingen sådan lagstadgad rätt att ångra ett köp, förutsatt att det inte är något fel på varan. Om det gått längre tid än 14 dagar sedan mottagandet eller köpet av varan är det dock inte helt kört. Många butiker och företag erbjuder nämligen öppet köp och bytesrätt. Öppet köp innebär att du har en möjlighet att ångra ett köp genom att återlämna varan och därmed få tillbaka pengarna. Innebörden av bytesrätt är precis som det låter, en rätt att byta exempelvis storlek eller färg på varan.
Bytesrätt och öppet köp är dock inte några lagstadgade skyldigheter som företag och butiker har, utan de väljer själva om och i så fall hur länge, de vill erbjuda detta till sina kunder. Under juletider brukar många butiker erbjuda öppet köp och bytesrätt, ibland även under en förlängd tidsperiod. Anledningen är att företagen förstår att många köper sina julklappar i tid och vill ha möjligheten att byta eller lämna tillbaka julklappen om den inte passar.
Ytterligare värt att notera är att vissa typer av varor oftast undantas från öppet köp och bytesrätt. Till exempel produkter på rea eller underkläder. Företag och butiker kan även välja att endast ha öppet köp på oöppnade förpackningar eller på produkter där etiketten sitter kvar. Som konsument lönar det sig därav att vara uppmärksam på vilka villkor som gäller hos det företag där man köper sina julklappar.
Det finns vidare ingen lag som säger att man måste uppvisa kvitto vid byte eller återlämnande av en vara. Dock måste man som konsument, om man vill utnyttja sin lagstadgade ångerrätt, bevisa att man köpt varan i butiken, när du har köpt varan och till vilket pris. Att ha kvar kvittot är det enklaste sättet att bevisa detta. Värt att notera är att många företag tillhandahåller kvitton online om man är medlem i deras kundklubb. Om man inte har kvar kvittot kan det även fungera med något annat bevis, till exempel ett kontoutdrag, men för att det ska fungera som bevis måste det som ovan redovisats framgå av kontoutdraget.
När det gäller öppet köp och bytesrätt har dock företag möjlighet att själva bestämma villkoren och därmed eventuellt ställa upp krav på kvitto. Det är därför åter igen viktigt att läsa villkoren angående öppet köp och bytesrätt, speciellt vid köp av julklappar där det finns en risk att varan behöver bytas ut eller återlämnas.
Sammanfattningsvis, i ditt fall, Simon, är dina möjligheter beroende av var, när och hur du köpt smycket samt av de villkor som företaget ställt upp vid köpet. Har du köpt smycket online spelar det även roll om du delgivits information om ångerrätten i samband med köpet. Mitt råd till dig är att kontakta företaget som du köpte smycket av för att klargöra vad som gäller, det vill säga om du fortfarande har ångerrätt på köpet eller om det föreligger öppet köp alternativt bytesrätt, samt om det föreligger krav på uppvisande av kvitto.

Jag avslutar med några kloka ord från Vern McLellan. ”Vad det nya året ger dig beror i stor utsträckning på vad du ger det nya året.”
Med önskan om ett fortsatt gott nytt år.

ADVOKAT JOSEF ANGERBJÖRN

Läs mer