tisdag 7 februari
Spel: Firefighting Simulator – The Squad

Spel: Firefighting Simulator – The Squad

21 december, 2022

Artikel. Är brandmanssimulatorn Firefighting Simulator – The Squad någonting att bli eld och lågor över? Jo, kanske det!

Medan somliga simulatorer tar ganska lätt på simulatordelen finns andra som verkligen realistiskt försöker simulera ett yrke eller en verksamhet. Till den senare gruppen hör Firefighting Simulator – The Squad – en brandmanssimulator som hyfsat verklighetstroget försöker återskapa både eldspridning och brandbekämpning, och det utan företagshantering och -administration vilket annars är vanligt förekommande i simulatorer. Nej, här har man en karta över en fiktiv stad i USA där man väljer mellan olika uppdrag och sedan åker dit och släcker bränder.
Man är dock inte ensam utan har tre kollegor – dator- eller människostyrda – med sig. På plats gäller att först koppla in vatten och slangar till brandbilen och sedan börja släcka, alternativt utrusta sig med yxa eller annat verktyg för att ta sig in i huset. Ibland kan elektriciteten behöva stängas av, ibland behöver man bära avsvimmade människor till väntande ambulans. Bränderna finns i alla storlekar – från stora byggnader till korvvagnar.
Spelar man själv ger man order till ens datorstyrda kollegor, och det är lite olika hur bra dessa förstår vad man vill att de ska göra. Spelet har också en tendens att krascha då och då. Men annars är detta ett riktigt lyckat simulatorspel. Det är enkelt att spela men upplevs ändå realistiskt, grafiken är bra och att spela tillsammans med andra online är roligt och engagerande.

PETER ÖBERG

Läs mer