tisdag 7 februari
Fler laddboxar i hemmen  när laddbara bilarna blir fler
Foto: Garo

Fler laddboxar i hemmen när laddbara bilarna blir fler

9 november, 2022

Artikel. Antalet laddbara bilar ökar och därmed också behovet av laddning. Hur fungerar det att skaffa laddbox och vad är viktigt att tänka på inför installationen? Bil & Bostad reder ut begreppen.

Mängden elbilar och laddhybrider ökar. Fram till och med september i år registrerades 105 000 nya laddbara bilar i Sverige vilket motsvarar 52 procent av alla nybilsregistreringar. Med en ökad mängd laddbara fordon följer också ett ökat behov av laddboxar till de svenska hemmen.
Laddboxar kräver normalt ett trefasuttag, vilket innebär att man kan behöva låta en elektriker installera ett sådant vid bostaden i samband med installationen av boxen. Att ladda via vanligt eluttag kan förvisso gå, men det är inte något som rekommenderas, berättar Anders Lewald på Energimyndigheten.
– Ur elsäkerhetssynpunkt bör man inte ladda regelbundet via ett vanligt uttag eller ett motorvärmaruttag, men innan man gör det bör även en elektriker titta på elsystemet. Mer om detta finns att läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida, elsakerhetsverket.se, säger Anders Lewald.
Villor och bostadsrätter
Har man egen villa med garage eller parkering intill husväggen är det oftast enklast och billigast att montera laddboxen där. Det som behövs förutom framdragen el är laddboxen och en elektriker som installerar den. Om man behöver en fristående laddstolpe kan det krävas markarbeten vilket innebär att denna lösning oftast blir dyrare.
Vad gäller för bostadsrätter, finns det några regler kring om det är den boende eller föreningen som är ansvarig för att installera laddbox?
– Nej, det finns fall där såväl föreningen som de enskilde äger laddboxen, säger Anders Lewald.

PETER ÖBERG

Läs mer