lördag 3 december
Bilar från A till Ö: Doran – trehjuling utan dinosaurier

Bilar från A till Ö: Doran – trehjuling utan dinosaurier

2 november, 2022

Artikel. För tjugo år sedan sågs aldrig elbilar i trafiken. Man skulle kunna få för sig att de är en ny uppfinning men den eldrivna bilen har faktiskt funnits lika länge som den ”vanliga” bilen. Om förutsättningarna bara hade varit en aning annorlunda så hade el – istället för petroleumprodukter – kunnat vara det dominerande drivmedlet under det senaste seklet.

År 1881 – fem år innan den tyske ingenjören Karl Benz beviljades patent på sin förbränningsmotordrivna självgående vagn – byggde den brittiska firman Ayrton & Perry det som troligen var den första någorlunda trafikdugliga elbilen. I bilens barndom byggdes dessutom många andra elbilsmärken. I städerna var elbilarna populära. År 1900 fanns faktiskt fler elbilar än bensinbilar på New Yorks gator. Att förbränningsmotorerna senare skulle stå som segrare i tvekampen mellan motoralternativen kan knappast ha varit självklart för någon i början av förra århundradet.
Dödsstöten för elbilarna – eller i alla fall den stöt som försatte dem i en nästan hundraårig dvala – utgjordes av en kombination av omständigheter: Bergoljebaserade bränslen blev billigare och tillgången ökade. Snabb teknisk utveckling gjorde förbränningsmotorerna mer driftsäkra, ekonomiska och långlivade. Innovationer som startmotorn gjorde motorerna mindre krångliga att använda (ett viktigt försäljningsargument från elbilstillverkarna hade dessförinnan varit att elmotorer inte behövde vevas igång).

Kriget bröt strömmen
Ytterligare en viktig orsak till att förbränningsmotorn vann över elmotorn var att el ännu inte fanns överallt. Det var bara i städerna som elbilar kunde laddas. Och eftersom batteritekniken inte hade kommit så långt kunde inte heller batteribilarna komma så långt. Att köra från en stad till en annan var inte möjligt. Under första världskriget steg efterfrågan på motorer som kunde användas i krig, det vill säga i situationer då man inte kunde räkna med att ha tillgång till el. Efter första världskriget stod det för de flesta klart att förbränningsmotorn var framtiden.
Att fossila bränslen i bilens barndom konkurrerade ut elen som det dominerande drivmedlet har dock inte hindrat att det då och då under 1900-talet gjorts försök att väcka den törnrosaslumrande tekniken. Det som stundom fick entreprenörer och konstruktörer att välja elektricitet som kraftkälla var troligen inte kunskap om kommande klimatkatastrof. I den mån de tänkte på miljön var det nog snarare sådant som försurningen av naturen och den allt sämre luftkvaliteten i städerna som stod högst på listan över problem att åtgärda. Men det som drev eldriftsentusiasterna kan ju också ha varit nyfikenhet på hur teknikens tillämpningar eller en tro på elmotorns konkurrensfördelar, till exempel tystare gång, mindre underhållsbehov eller billigare drift. Och under den senare delen av seklet påverkades produktutvecklarna kanske av de återkommande oljekriserna.

Inget fossil i Dorans bil
På 1990-talet fanns det utanför staden Reno i Nevada, USA, en elfordonstillverkare som hette Doran Motor Company, uppkallad efter grundaren Rick Doran. Jag har inte fått tag på denne Doran och har därför inte kunnat få svar på vad det var som drev just honom att skapa eldrivna fordon, men företagets annonser antyder att det handlar om hänsyn till miljön eller åtminstone en insikt om att det finns betydande problem förknippade med oljeutvinning. I en annons i tidskriften Popular Science (april 1993) står sloganen: ”Lämna dinosaurierna i marken!”
Efternamnet Doran kommer i de flesta fall från det fornkeltiska namnet Ó Deoradháin (i modern iriska O’Deorain) som uppges betyda ungefär ”ättling till utvandrare”, vilket ju är en passande beskrivning på många irländare – hungersnöd, förtryck och umbäranden i hemlandet har under århundradena fått minst nio miljoner människor att lämna Irland. Många av dem kom till Nordamerika, men eftersom jag inte fått kontakt med Rick Doran har jag inte kunnat få veta huruvida han har irländskt ursprung.
Doran Motor Company tillverkade egna elfordon men sålde också instruktioner och ritningar som gjorde det möjligt för kunderna att konvertera befintliga bensindrivna fordon till eldrift. Företagets mest kända produkt var den eldrivna byggsatsbilen Doran. Genom att göra bilen trehjulig hade företaget lyckats minska vikten och rullmotståndet samt kunnat göra karossen mer strömlinjeformad. Tack vare detta hade fordonet sportbilsliknande prestanda.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer