lördag 3 december
”Risken för mycket höga priser är väsentligt lägre här än i söder”

”Risken för mycket höga priser är väsentligt lägre här än i söder”

14 september, 2022

Artikel. En orolig omvärld är en orsak till de stigande priserna på el – men i Västerbotten och norra Sverige klarar vi oss bättre än många andra, menar Umeå Energis expert.
– Mest sannolikt kommer priset i norr fortsatt vara väsentligt lägre under lång tid framåt. Sen finns det alltid risker med främst väder, då en kall och nederbördsfattig period kan ge höga priser även här en tid, säger Urban Lundström, affärs- och produktutvecklare vid Umeå Energi.

Det är en global värld vi lever i, där händelser på en plats ger effekter som sprider sig likt ringar på vattnet till andra ställen. Så är fallet med el och energi, där kriget i Ukraina och Rysslands gasleveranser till Europa påverkar energimarknaden och ekonomin i stort i Europa, och då även i Sverige och Västerbotten. Det ser dock inte likadant ut i hela Sverige, berättar Urban Lundström, affärs- och produktutvecklare vid Umeå Energi. I norra delarna av Sverige producerar vi mer el än i de södra delarna av landet och är därmed mindre beroende av energi från andra platser och drabbas inte i samma grad av de fluktuerande priser som ses längre söderut.
Även om elpriserna är högre än vanligt finns det också ljuspunkter. Energiföretagen rapporterar om rekordproduktion för solel och vindel i Sverige, och som enskild konsument finns det också saker man kan göra för att hålla nere elkostnaderna – allt från att se över vitvaror till att, som villaägare, investera i tilläggsisolering eller solceller eller se över bostadens värmelösning.
Enligt branschorganisationen Energiföretagen ökade efterfrågan på fjärrvärme i Sverige under 2021. De högre elpriserna, som gör fjärrvärme mer attraktivt, är en anledning, men 2021 var också ett kallare år än 2020. Hur det blir i vinter återstår att se.
Nedan besvarar Urban Lundström, affärs- och produktutvecklare vid Umeå Energi, fler frågor kring elpriser och delar också med sig av några tips.

Enkelt förklarat, vad beror de högre elpriserna vi nu ser på?
– Priserna började stiga under hösten 2021, när Rysslands gasexport begränsades. Krigsutbrottet i februari 2022 medförde ytterligare begränsningar, och gaspriset har mångfaldigats under denna tid. Även andra fossila bränslen som kol har stigit kraftigt i pris, och det sammantaget har påverkat elpriset markant.
Hur förväntas priserna utvecklas framöver?
– Sannolikt kommer priset i södra Sverige att vara mycket högt en längre tid framöver. Här i norr har vi klarat oss betydligt bättre så långt. Mest sannolikt kommer priset i norr fortsatt vara väsentligt lägre under lång tid framåt. Sen finns det alltid risker med främst väder, då en kall och nederbördsfattig period kan ge höga priser även här en tid.
Vad beror prisskillnaderna i södra och norra Sverige på?
– Södra Sverige har betydligt mer konsumtion än produktion, medan det ännu så länge är tvärtom i norr där vi ofta har ett stort produktionsöverskott. Det finns samtidigt begränsad överföringskapacitet mellan norr och söder. Med den energisituation som uppstått påverkas södra Sverige kraftigt av de extremt höga priserna i övriga Europa, då man i södra Sverige ofta måste importera delar av sitt behov från Europa.
Hur bör man som konsument tänka kring fast eller rörligt elpris just nu?
– Här i norr är bedömningen att rörligt pris kommer att ligga på en rimlig nivå framåt. Risken för mycket höga priser här är väsentligt lägre än i söder. Fasta priser kan för stunden inte rekommenderas, då de ligger på en väldigt hög nivå nu och bör kunna komma ned i pris längre fram.
Kan du tipsa om någon enkel men effektiv åtgärd i vardagen som minskar elförbrukningen?
– Att sänka innetemperaturen med en grad kan ge cirka fem procent lägre energiförbrukning. Äldre vitvaror kan vara energislukare, en 15 år gammal frys kan dra fyra till fem gånger mer el än en ny. Låt inte apparater stå på i onödan, en tv som står på fast ingen tittar till exempel.
Vad kan man göra som villaägare, om man tänker mer långsiktigt?
– Uppvärmningen utgör en stor del av energikostnaden i en villa och det är därför av vikt att se över fastighetens värmelösning. Alla fastigheter har olika förutsättningar. För äldre villor kan tilläggsisolering vara ett bra alternativ. Om fjärrvärme finns i ditt område kan det vara en möjlig lösning då fjärrvärmepriset är mer stabilt över tid. I annat fall kan en modern värmepump minska elförbrukningen betydligt. Det finns också goda möjligheter att producera egen energi, exempelvis med egna solceller. Ta gärna hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare eller vänd dig till Umeå Energis kundservice för att få råd.
Allt fler har elektrifierade bilar som laddas hemma. Finns det något särskilt man bör tänka på kring det? Och hur påverkar elbilsladdning hemma den totala elförbrukningen egentligen?
– En bil som går helt på el och körs 1500 mil per år kan antas behöva ladda cirka 3000 kilowattimmar. Om man via sitt elhandelsbolag väljer ett timprisavtal finns det möjlighet att styra laddningen till de timmar där priset är som lägst. Ladda inte i ditt vanliga eluttag utan via en laddbox för att ladda smart och säkert.

PETER ÖBERG

Läs mer