tisdag 27 september
Bilar från A till Ö: Domani och de andra morgonmodellerna

Bilar från A till Ö: Domani och de andra morgonmodellerna

7 september, 2022

Artikel. Anrika biltillverkare anspelar gärna på sina arv i annonseringen. Andra riktar hellre uppmärksamheten mot framtiden.

Frambringandet av framtiden kan exempelvis åstadkommas med hjälp av annonstexter och -bilder, genom futuristisk formgivning eller genom att modeller och märken marknadsförs med sloganer som för tankarna till framtiden, till exempel ”Today. Tomorrow. Toyota.” (De engelska orden today och tomorrow betyder ”idag” respektive ”imorgon”.)
Framtiden kan också framkallas genom att bilen får ett framåtblickande namn – till exempel ett som betyder just ”framtid”. Bilmärket Lincoln skapade 1954 experimentbilen Futura, vars namn är ett latinskt ord. Som substantiv betyder ordet ”framtid” (eller egentligen ”framtider”); som adjektiv betyder ordet ”framtida”, ”förestående” eller ”kommande”. Futuras former var tillräckligt futuristiska för att väcka uppmärksamhet på femtiotalet men ännu i mitten av 1960-talet ansågs bilen vara så speciell och spejsig att den fick utgöra utgångspunkt för framtagandet av den Batmobile som 20th Century Fox Television beställde till tv-serien Batman (Läderlappen).

Fordon i förtid
Det italienska ordet avanti betyder bland annat ”framåt i tiden” och Avanti har blivit modellnamn hos bilmärket Studebaker. Namnet på Renault-modellen Avantime är en korsning mellan det franska ordet avant, som betyder ”före”, och det engelska ordet time, som betyder ”tid”. Före sin tid, ska man alltså förstå det som.
Varande före sin tid är också vad Volvo ville att man skulle uppfatta bilmodellen PV36 som. Modellen kom 1935 och märkets marknadsförare ville att man skulle se PV36 som framtidens vagn. Bokstäverna PV betydde som tidigare ”personvagn”, men talet 36 skulle få 1935 års bilköpare att uppfatta detta som en bil från framtiden – att 1936 års modell kom redan 1935.
Morgondagen är som bekant en sorts synonym eller symbol för framtiden. Och morgondagens morgon får ofta bli en symbol för hela morgondagen (som i sin tur som sagt får representera framtiden). I marknadsföringen av modellen Dawn (engelska för ”gryning”) lyckades Rolls-Royce både föra tankarna till framtiden och erinra om märkets historia. I reklamtexterna för modellen, där det talades om den nya dagens många möjligheter, var företaget förbluffande frispråkigt och modernt. Bilmodellen beskrevs som ”förförisk”, ”upphetsande” och ”den sexigaste Rolls-Royce som någonsin byggts”. Samtidigt var namnet Dawn en referens till 1950-talsmodellen Silver Dawn (”silvergryning”) som på sin tid också skulle vara en framtidsbil. Silver Dawn hade inte bara anlänt samtidigt som en ny tid grydde i Europa utan också utgjorde en nystart för Rolls-Royce eftersom det var den första modell vars kaross byggdes i bilmärkets egen fabrik – tidigare hade olika karosstillverkare skapat påbyggnader i enlighet med kundernas beställningar.
Det gammalgrekiska ordet aurion betyder ”i morgon”. När Toyota skulle börja sälja en ny bilmodell i Australien fick den heta Aurion för att signalera att modellen var en ny början för Toyota i landet. Det hade nämligen inte gått så bra för företrädaren. Den nya bilmodellen marknadsfördes med reklamsloganen ”Can’t wait for tomorrow” (”Kan inte vänta till i morgon”).
Det fanns ytterligare en inspirationskälla till namnet Aurion: det latinska ordet aurora, som betyder ”gryning” eller ”morgonrodnad” (och som latinet lånat från grekiskan). I romersk mytologi var Aurora morgonrodnadens gudinna. Och precis som aurion har ordet aurora kommit att symbolisera en omstart, en ny början, ett nytt kapitel på ett oskrivet blad. När GM på 1990-talet ville föryngra bilmärket Oldsmobile lanserade man modellen Aurora.

Italienska imorgon
Varken latinets eller grekiskans ord för ”morgondag” har satt spår i dagens romanska språks sätt att säga samma sak. På italienska, som ju är nära släkt med latinet, heter ”imorgon” och ”morgondag” domani (av senlatinets de mane, som betyder ungefär ”som hör till den tidiga morgonen”). Men i likhet med morgonord som aurora, aurion och dawn har domani blivit bilnamn. Den lilla bilen Domani, som tillverkades från 1992 till 2000, är en av de ganska få Honda-modeller som fått italienskklingande namn. De andra är Brio (”liv”, ”eld”, ”fart” eller ”styrka”), Torneo (”tornerspel”) samt den modell som Domani efterträdde: Concerto (”konsert”, ”överenskommelse” eller ”avtal”). Man kan däremot notera att en Honda-modell hade ett namn som betyder ”idag” – fast på engelska (Today).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer