måndag 26 september
Bilar från A till Ö: Rymligt Dokkskåp

Bilar från A till Ö: Rymligt Dokkskåp

10 augusti, 2022

Artikel. Ordet ”docka” kan betyda både människoliknande modell och plats för fartyg. De båda dockorna är dock inte släkt med varandra. Och modellen Dokker har bara med den ena dockan att göra.

Det svenska ordet ”docka” kan som bekant vara både substantiv och verb. Som substantiv kan ”docka” avse både människoliknande figur och utrymme vari fartyg byggs, repareras, lastas eller lossas. Men trots att ”docka” i den förstnämnda betydelsen låter och stavas exakt likadant som ”docka” i den senare betydelsen verkar de båda substantiven inte vara språkligt släkt med varandra. Ordet för fartygsfixarplatsen liknar det ord som i andra germanska språk används för samma sak, exempelvis tyskans Dock och engelskans dock.
Vad gäller ursprunget till detta gemensamma germanska ord förekommer flera olika förklaringar. Det anses allmänt att engelskans dock skulle komma från ett holländskt eller lågtyskt ord, men det råder delade meningar om varifrån det ordet i sin tur kom; dels att det via senlatinets ductia (”akvedukt”) skulle komma från det latinska ordet ducere (”leda”), dels att det skulle komma från ett skandinaviskt ord för låglänt mark.

Hopbuntade betydelser
Ursprunget till benämningen på den människoliknande figuren tycks däremot vara en annan betydelse av samma ord: ”bunt” eller ”knippa”. Man kan ana att detta är den äldsta användningen av ordet, men efter att denna etablerats torde det inte ha dröjt länge innan någon kom på att man kunde ta några buntar eller knippor halm, hö eller ris och av dem skapa en människoliknande figur (som också kom att kallas docka).
År 2012 började biltillverkaren Dacia (som ägs av Renault) tillverka modellen Dokker. Den fanns att få som både personbil och skåpbil. Karin Lyrborn, press och PR-chef på Renault Sverige, berättar dock att företagskoncernen inte längre marknadsför och säljer modellen Dokker. Den har ersatts av Renault Express.
I boken Automobily: jména, znacky a znaky (som inte verkar finnas i svensk översättning men vars tjeckiska titel betyder ungefär ”bilar: namn, märken och emblem”) skriver automobilhistorikern Jirí Fiala och språkvetaren Petr Strossa att namnet Dokker är en variant (med konstgjord stavning) av det engelska ordet docker, som betyder ”hamnarbetare”, ”stuveriarbetare” eller ”sjåare”. Enligt Karin Lyrborn är Dokker dock bildat genom en sammandragning av det engelska ordet dock worker. Eftersom docker och dock worker betyder nästan exakt samma sak kan det verka betydelselöst vilket av dem som bildar bas för bilnamnet Dokker – men om man tittar riktigt noga på modellnamnet så ser man att det innehåller två k. Och om namnet ska vara ett sammandrag – alltså kortare – så kan man väl inte lägga till bokstäver? Två k kan extraheras ur namnet dock worker, men inte ur docker.

Modulär modell
Karin Lyrborn berättar att kopplingen till hamnarbetare ska understryka fordonets robusthet, dess höga lastkapacitet (enligt Lyrborn rymde van-versionen av Dokker mer än tre kubikmeter gods) och om modellens modularitet, med vilket menas att produkten (kanske huvudsakligen inredningen, får man förmoda) är uppbyggd av delar som lätt kan tas bort, flyttas runt och sättas tillbaka på ett annat sätt för att ett annat användningsområde. Som exempel på modulariteten nämner Lyrborn det faktum att Dokker kunde vara både passagerarfordon och så kallad LCV (denna förkortning står för engelskans light commercial vehicle som ordagrant översatt blir ”lätt kommersiellt fordon” men som lite ledigare skulle kunna översättas med ”skåpbil”, ”van” eller ”transportbil”).
Både docker och dock worker slutar med ändelsen -er, vilket visar att personen i fråga gör något. (Detta gäller i åtminstone engelska och tyska (och åtminstone när göraren står i maskulinum). I Dacias hemland Rumänien (liksom på latin) visas verksamhetsbedrivare med hjälp av ändelsen -or. På franska avslutas aktören gärna med -eur. Och på svenska slutar sysselsättningsorden ofta på -are (men i lånord från franska blir -eur oftast -ör.) Man kan alltså säga att Renault/Dacia genom att avsluta modellnamnet med ändelsen -er demonstrerar att Dokker är en bil som får saker gjorda. Dessutom tycker man säkert att ändelsen passar bra ihop med andra aktörer i Dacia-familjen: de nuvarande modellerna Duster och Jogger samt den planerade tillökningen Bigster.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer