måndag 26 september
Bilar från A till Ö: Dodge har klarat sig länge i trafiken

Bilar från A till Ö: Dodge har klarat sig länge i trafiken

27 juli, 2022

Artikel. Namnet ger associationer till något litet och smidigt som med sin snabbhet gäckar faran och som alltid klarar sig undan. De bröder som bar namnet lyckades inte lura döden, men det bilmärke som fick brödernas namn har nu klarat sig i mer än hundra år.

Det engelska verbet dodge har många olika betydelser, till exempel ”springa fram och tillbaka”, ”kila undan”, ”smita”, ”smita undan”, ”hoppa åt sidan”, ”gömma sig”, ”krångla”, ”göra undanflykter”, ”bruka knep”, ”leka”, ”leka med”, ”lura”, ”gäcka”, ”gäckas”, ”undvika”, ”förvirra” och ”klara sig (till exempel i trafiken)”. Som substantiv kan dodge betyda bland annat ”(hastigt) språng åt sidan”, ”sidomanöver”, ”fint” och ”knep”.
Att ett ord med så skiftande synonymer tillåtits bli namn på ett bilmärke kan verka lite underligt. Visserligen kan vissa av de betydelser som här räknas upp ge positiva associationer till ett snabbt och smidigt fordon som tack vare sina (eller förarens?) rappa reaktioner alltid klarar sig i trafiken. Och många människor verkar ju se sin bil som en leksak. Men betydelser som ”krångla” kan ju knappast ge några angenäma associationer. Om man dessutom beaktar de från dodge avledda formerna dodger och dodgy så framträder än tydligare bilden av icke önskvärda egenskaper. Substantivet dodger betyder exempelvis ”en som springer undan”, ”skojare”, ”filur” eller ”hal fisk” (den sistnämnda betydelsen i bildlig bemärkelse). Och adjektivet dodgy betyder bland annat ”undflyende”, ”opålitlig” och ”riskabel”. Risken skulle alltså kunna vara att en Dodge uppfattas som en opålitlig och krånglande sak som sladdar hit och dit. Varför skulle man vilja ge ett bilmärke ett sådant namn?

Betydde beröm
Svaret på den frågan är – som läsaren säkert redan vet – att det inte är vare sig verbets eller substantivets olika betydelser som givit bilmärket dess namn. Bilmärket Dodge heter helt enkel så för att de båda bröder som grundade märket hette Dodge i efternamn. Och i språkområden där människor är vana vid att Dodge är ett efternamn tänker de naturligtvis inte på ordet varje gång de hör namnet (ungefär på samma sätt som att människor från olika delar av världen numera näppeligen tänker på vare sig ordet eller efternamnet när de kommer i kontakt med varumärket Dodge. Släktnamnet Dodge verkar dessutom inte ha något släktskap med verbet eller substantivet dodge. Efternamnet Dodge tros komma från en form av ett förnamn, eller rättare sagt från ett namn som kan vara både för- och efternamn. Det var namnet Roger som ska ha fått kortformen Dod, vilket utvecklats till Dodge. Exakt hur detta gått till är svårt att förstå, men man får anta att folk efter ett tag vänjer sig vid en ny namnform och börjar betrakta den som lika bekant som den ursprungliga formen. (Och att sådana namn som tidigare endast varit förnamn också har kunnat bli efternamn, det är en företeelse som förekommer i flera språk.) Enligt Institutet för språk och folkminnen är namnet Roger i sin tur sammansatt av en del som betyder ”ära” eller ”beröm” (samma morfem förekommer i namnen Robert och Roland) samt morfemet -ger, som betyder ”spjut”.
Bröderna John Francis Dodge (född 1864) och Horace Elgin Dodge (född 1868) beskrivs som oskiljaktiga. De växte upp i den lilla staden Niles i Michigan, USA, där familjen drev ett verkstadsföretag. År 1886 flyttade familjen till Detroit i samma delstat. Där började båda bröderna arbeta på samma fabrik. Senare startade de cykeltillverkning tillsammans med en investerare. År 1900 sålde de sina andelar i cykelfabriken och startade en egen verkstadsindustri. Från början producerades delar åt olika biltillverkare, men 1914 grundade de Dodge Brothers, ett bolag som skulle bygga brödernas eget bilmärke.

Kunde inte smita från spanskan
Bilmärket Dodge skulle komma att bli långlivat, men bröderna själva levde inte så länge. Båda blev smittade av spanska sjukan i den pandemi som pågick under åren efter andra världskriget och de dog i sviterna därav; John i början av 1920 och Horace – den andra delen av den oskiljaktiga duon – i slutet av samma år.
Det har dessutom funnits ett (försök) till bilmärke som hetat Dodgeson. Det var mycket riktigt Dodges son – närmare bestämt John Francis Dodges äldste son John Duval Dodge – som skapade märket. John Duval Dodges bilmärke blev dock inte alls lika långlivat som faderns och farbroderns. Dodgeson byggdes bara i ett enda exemplar.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer