lördag 13 augusti
Nya fordon – men inte alltid tydliga regler

Nya fordon – men inte alltid tydliga regler

29 juni, 2022

Artikel. Under senare år har nya typer av fordon dykt upp i trafiken. Förutom elcyklar och elsparkcyklar finns även andra, ofta elektrifierade, fordon som inte alltid helt lätt låter sig kategoriseras enligt de klassiska fordonskategorierna.
Bil & Bostad gör denna vecka ett försök att reda ut vilka regler som gäller för olika fordonstyper.

Allt fler typer av fordon ses ute i trafiken. Den självbalanserande tvåhjulingen Segway som lanserades i början av 2000-talet banade väg för allehanda elektriska personfordon. Under senare år har elcyklar och elsparkcyklar slagit igenom stort, där uthyrningen av elsparkcyklar – som nådde Umeå i våras – är något som engagerar många. Nya beteckningar på fordon har dykt upp, som airboard, hoverboard, fatbike, fatglider och speedbike.
Oavsett om man bara är trafikant eller om man funderar på att själv införskaffa ett fordon till sig själv eller sina barn är det bra att ha koll på de regler som gäller. Dessa regler är dock inte alltid helt glasklara eller lättbegripliga. Exempelvis räknas normalt elcyklar och elsparkcyklar som antingen cykel eller moped, men det finns också modeller som är förbjudna att framföra på allmän väg.
Vem får köra vad, och var?
Vad ett fordon klassas som avgör var det får köras, vem som får köra det, från vilken ålder det får köras och vilket körkort eller förarbevis som krävs. Viktigt i sammanhanget är att det inte alltid är vad fordonet ser ut som enligt gängse fordonstyper – cykel, elsparkcykel, fyrhjuling och så vidare – som avgör vad det ska kategoriseras som, utan att det snarare är motoreffekt, toppfart och utrustning som avgör om ett fordon ska klassas som cykel, moped, motorcykel eller någonting annat.
Det finns också två typer av moped att hålla reda på – klass I (även kallad EU-moped) och klass II. Förenklat kan man säga att reglerna för klass I påminner mer om de för bilar och motorcyklar, medan reglerna för moped klass II är snarlika de för cykel. För somliga eldrivna personfordon, som hoverboards och elskateboards, är det inte helt tydligt om och när man räknas som gående eller cyklist eller om de rent av bara får köras på inhägnat område.
Här intill försöker vi tydliggöra vad som gäller för nya, elektriska fordon såväl som cyklar och mopeder och en del andra fordonstyper. Uppgifterna är främst tagna från Transportstyrelsen, med kompletterande information från NTF, Polisen, Trafikverket och återförsäljare. Mer utförlig information kring fordonstyper och trafikregler hittar man på Transportstyrelsens hemsida (www.transportstyrelsen.se).

PETER ÖBERG

Läs mer i den tryckta tidningen eller i e-tidningen.

Läs mer