lördag 13 augusti

Fråga advokaten: Om arv och särkullbarn

29 juni, 2022

Artikel. Hej Josef,
Jag och min make äger tillsammans den villa vi sedan många år tillbaka bor i. Jag har inga egna barn men min make har två från ett tidigare förhållande. Vad händer med vår gemensamma bostad om min make avlider före mig? Ärver min makes barn hans del av huset, måste jag då lösa ut dem och vad händer om jag inte har råd?
Med vänlig hälsning,
Gertrud

Hej,
Min kollega Hampus Bergh besvarar nedan din fråga. Inledningsvis kan jag hänvisa till det vi tidigare skrivit om i Bil & Bostad den 17 november 2021, där vi redogjort för hur arvsordningen i Sverige ser ut. Av intresse kan även vara vår artikel om arvlösa barn från den 23 mars 2022.
Närmaste arvingar i nedstigande led, det vill säga barn, eller barns barn om barnet är avlidet, kallas för bröstarvingar. Bröstarvingar ingår i den första arvsgruppen enligt svensk lag och är således de som ärver en avliden i första hand. Det finns dock ett undantag för detta. Om arvlåtaren var gift ska arvet i stället tillfalla en efterlevande make före gemensamma barn. Gemensamma barn får erhålla sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit. Barn som dock inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har i stället rätt att erhålla sin arvslott direkt efter sin avlidne förälder. Särkullbarn behöver således inte vänta på sitt arv tills att förälderns make, som inte är bröstarvingens förälder, har avlidit.
När en make avlider upphör även äktenskapet i juridisk mening vilket får konsekvensen att en bodelning ska genomföras innan arvet fördelas ut. I bodelningen har du som efterlevande rätt att få behålla den gemensamma bostaden på din lott. Detta innebär att om din make avlider före dig har du rätt att få behålla den gemensamma bostaden oavsett vad hans barn tycker om det. Kort sammanfattat innebär bodelning mellan makar, som huvudregel, att makarna delar på värdet av makarnas totala egendomsmassa efter avdrag av skulder så att båda makarna lämnar äktenskapet med lika stor förmögenhet. Om en make äger egendom så som enskild egendom, exempelvis om ni skrivit ett äktenskapsförord, kan en bodelning få ett annat resultat än en hälftendelning.
Även om du har rätt att behålla fastigheten i bodelningen så har dock din makes särkullbarn fortfarande rätt till arv efter sin far. Om du begär att få behålla hela bostaden så måste du därför lösa ut särkullbarnen för det värdet av den del av fastigheten som din make äger. Hur mycket pengar det handlar om är helt beroende på värdet på fastigheten vid tiden för bodelningen samt hur mycket andra tillgångar som finns i äktenskapet och om det är stora skillnader i förmögenhet mellan makarna innan bodelningen. Om det skulle vara så att din make har mer tillgångar än dig kommer du redan i bodelningen erhålla värde av honom som du sedan kan använda för att lösa ut hans arvingar med. Om du måste skjuta till pengar emellan beror som sagt på flera förhållanden. Om du istället är den som har större tillgångar i äktenskapet så blir det du som måste överföra värde till din makes dödsbo i bodelningen. Om du därtill vill lösa ut fastigheten från din makes dödsbo måste du då givetvis även betala för detta. Det kan dock i detta sammanhang nämnas att en efterlevande make har rätt att i bodelningen begära att parterna ska behålla sin egen egendom, det vill säga att en hälftendelning inte ska göras. Detta begärs rimligtvis endast av en efterlevande make som är den rikare i äktenskapet.
Som du nu säkert förstår av min genomgång så går det inte med säkerhet säga exakt hur det kommer bli för dig gällande huset om din make avlider före dig. Det är dock inte ovanligt att bostaden utgör den största delen av en persons totala förmögenhet och i en sådan situation kan det givetvis hända att det blir svårt för en efterlevande att behålla huset om den efterlevande inte har andra tillgångar att lösa ut särkullbarnens arv med. I denna situation har förstås även banken en avgörande roll för det fall den efterlevande kan låna på fastigheten eller överta samtliga redan befintliga lån som belöper på fastigheten.
Ett särkullbarn kan dock, till förmån för en efterlevande make som inte är barnets förälder, välja att avstå sitt arv. Detta innebär att barnet istället tar del av sitt arv först när även förälderns make har avlidit. Detta är dock helt upp till särkullbarnet och således inget som den efterlevande maken kan kräva. Ni makar kan även skriva ett testamente som exempelvis säger att ni ska ärva varandra. Särkullbarnet har dock fortfarande rätt till sin laglott vilket innebär att alldeles oavsett vad som står i testamentet så har barnet rätt att jämka testamentet och då få hälften av vad denne skulle ha fått om inte testamente upprättats. Med ett testamente kan man således inte helt undanröja problemet för den efterlevande maken med att lösa ut särkullbarn ur fastigheten men man kan i vart fall halvera det belopp som den efterlevande då behöver lösa ut särkullbarnen med.
Om du önskar upprätta ett testamente bör du ta hjälp av en advokat eller jurist som är specialiserad inom arvsrätt. Hampus Bergh och mina övriga kollegor finner du på www.nywa.nu, där du även finner tidigare krönikor. Alla Sveriges advokater finner du på www.advokatsamfundet.se.

Jag avslutar veckans krönika med ett citat av Aksel Sandemose, dansk-norsk författare. ”Den som går och väntar på att ärva ett par skor, kan få gå länge med kalla fötter.”

ADVOKAT JOSEF ANGERBJÖRN

Läs mer