fredag 1 juli
Bilar från A till Ö: Dixi – sagt och gjort

Bilar från A till Ö: Dixi – sagt och gjort

8 juni, 2022

Artikel. August Horch fick inte använda sitt efternamn som bilnamn, så han översatte det till Audi. Men detta innebär inte automatiskt att bilmärket Dixi skapades av någon som hette Ich habe gesagt.

Tysken August Horch grundade det företag som började bygga bilmärket Horch, men lämnade företaget efter att det skurit sig i samarbetet mellan honom och styrelsen. När han sedan ville fortsätta bygga bilar i ett annat bolag fick han inte kalla dem Horch. Då översatte han sitt namn till latin. Det tyska ordet ”horch” betyder ”hör!” (imperativformen av ”höra”), vilket på latin blir audi.
Det har dessutom funnits ytterligare en tysk bil med ett samtalsrelaterat latinskt verb som namn. Bilen Dixi, vars namn betyder ”jag har sagt” eller ”jag har talat”, har dock inte fått sitt namn för att upphovspersonen hette Ich habe gesprochen.

Färdigsnackat från fordonsfabriken
Företaget Fahrzeugfabrik Eisenach (”Eisenachs fordonsfabrik”) började bygga bilar redan i slutet av 1890-talet. Den första modellen presenterades på bilmässan i Düsseldorf 1898 men väckte inget större intresse. År 1903 kom den ansedde bilkonstruktören Willi Seck till företaget. Han satte i gång med att skapa den tvåcylindriga bil som lanserades 1904 och som skulle komma att kallas Dixi. Bilen blev en viktig produkt för företaget – år 1920 ändrades företagsnamnet till Dixi-Werke AG (”Dixi-verken AB”).
Möjligen är bilens betydelse för bolaget en del av förklaringen till namnet. När klassiskt skolade talare avslutade sina anföranden genom att säga Dixi visade de att de hade talat färdigt och att inget behövde tilläggas. (Beträffande budskapet att utsagan inte ska ändras kan man jämföra med det citat som i Johannesevangeliet tillskrivs Pontius Pilatus: Quod scripsi, scripsi (”Vad jag har skrivit, det har jag skrivit”).) Talfinalen Dixi kunde också tolkas som att talaren underströk betydelsen av och giltigheten i det sagda. Kanske ville Fahrzeugfabrik Eisenach med namnet säga att bilen Dixi var en komplett och genomtänkt produkt som inte behövde förbättras.
År 1928 köptes Dixi-Werke upp av motorcykeltillverkningsföretaget Bayerische Motoren-Werke (”bayerska motorfabrikerna”), BMW. Detta innebar att BMW blev en biltillverkare – och att Dixi blev den första BMW-modellen.
Det har dessutom funnits amerikanska bilmärken med namn som låter som Dixi – men som stavats med e på slutet. Deras namn hade dock inte med tal att göra – åtminstone inte den typ av tal som kan avslutas med ”jag har talat”. Dixie-bilarna tillverkades i södra USA och denna del av landet kallades Dixieland. Det finns flera olika förklaringar till namnets ursprung. En av dem går ut på att Dixieland är uppkallat efter den engelske lantmätaren Jeremiah Dixon eller efter det kartstreck som är uppkallat efter honom och hans samarbetspartner, den engelske astronomen Charles Mason. Dixon och Mason drog under åren 1763–1767 upp den så kallade Mason-Dixon-linjen, som skulle bilda delar av de dåvarande delstaterna Pennsylvanias, Virginias, Marylands och Delawares gränser. Linjen brukar betraktas som gränsen mellan Sydstaterna och Nordstaterna.

Dålig diss
Ett annat försök till förklaring är att Dixieland skulle ha fått sitt namn från de tiodollarssedlar som i mitten av 1800-talet användes i de fransktalande delarna av den amerikanska södern. Mitt på den ena sidan av dessa sedlar stod ordet dix (franska för ”tio”) med stora bokstäver. På franska uttalas talet ”diss” men för engelskspråkiga personer föll det sig säkert naturligt att uttala x:et som konsonanterna k och s i en följd. Sedlarna skulle därför ha kallats dixies, vilket sedan blev benämning på befolkningen i dessa delar av nuvarande USA. Med tanke på den polariserade politiska situationen är det inte omöjligt att avsikten i så fall var att benämningen skulle vara nedsättande, men många sydstatare kallar sig gärna Dixies.
Ett tredje förslag – som inte tycks tas på särskilt stort allvar – är att namnet skulle komma från en slavägare som uppges ha hetat Johan Dixie och vars slavar talade om hans egendomar som Dixie’s land.
Den första bil som bar namnet Dixie var troligen den som 1908–1910 tillverkades i Texas. En annan Dixie byggdes 1916 i Indiana, vilket är lite underligt med tanke på att Indiana inte brukar räknas till Sydstaterna. Dixieland-delstat är däremot dess granne Kentucky, där bilmärket Dixie Flyer producerades från 1916 till 1923.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer