fredag 1 juli
Trähusen siktar allt högre
Bild: Studio Marco Vermeulen

Trähusen siktar allt högre

1 juni, 2022

Artikel. Trähus förknippas främst med småhus och villor, men allt fler högre byggnader och flerbostadshus byggs i trä – över hela världen.

Trä blir allt mer populärt som byggmaterial, även för flerbostadshus och högre byggnader. I Sverige levererades under 2021 totalt 4915 lägenheter med stomme av trä, vilket är en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
I Umeå har flera befintliga flerbostadshus fått påbyggnader av trä under senare år, men det har också byggts nya hus i trä varav ett på åtta våningar på Mariehem. Tittar man bortom Umeå och bostadshus finns i Skellefteå det uppmärksamma Sara kulturhus som är Sveriges högsta trähus och en av de högsta träbyggnaderna i världen.
I grannlandet Norge finns Mjøstårnet som var världens högsta lastbärande träbyggnad (85 meter) när det stod klart 2019. Nu i sommar öppnar i Milwaukee, USA det 87 meter höga flerbostadshuset Ascent, och i Kina finns 99,9 meter höga Dushan Shuisi Building där det dock råder oklarheter kring status och färdigställande.

Holländska berg
Alla dessa byggnader kommer se sig slagna av ett pågående projekt i Eindhoven i Nederländerna. The Dutch Mountains är en så kallad hybridbyggnad bestående av två höga byggnader i trä och betong sammankopplade av en lägre del i bara trä.
Av de som förespråkar trä som byggmaterial även i större byggnader är det främst de miljömässiga och ekonomiska fördelarna som lyfts fram. Energiåtgången för att ta fram och bruka trä är avsevärt lägre än för stål och betong samtidigt som trä – även i husform – binder koldioxid. Att byggnaden går snabbare att bygga och blir lättare är andra fördelar, precis som att den kan upplevas som tystare.
Frågetecknen rör främst stabilitet, vilket är varför Mjøstårnet, för att nämna ett exempel, har betongbjälklag för våningarna 12-18 och varför höjderna på trähöghusen än så länge ligger kring 100 meter.
Fler höga trähus är på gång världen över och vilket som är högst i världen om tio år är det ingen som vet, men att det kommer vara högre än något av de hus nämnda i denna artikel är väldigt sannolikt.

PETER ÖBERG

Läs mer