tisdag 17 maj
Bilar från A till Ö: Diplomatbilarna – vikta för viktiga?

Bilar från A till Ö: Diplomatbilarna – vikta för viktiga?

20 april, 2022

Artikel. När yrken används som bilnamn gäller det sällan sådana sysselsättningar som utövas av den stora massan människor. Nästan alltid hämtas modellbeteckningarna från högstatustitlar, till exempel diplomat. Opels och Adlers Diplomat var avsedd just för det ”finare” folket. Dodges dito kom däremot i stor utsträckning att köras av vanliga människor med vanliga jobb.

Det finns ungefär 190 stater i världen. Det exakta antalet beror på vem man frågar (Nordkorea och Sydkorea vägrar exempelvis att erkänna varandra). Alla dessa länder har naturligtvis inte diplomatiska relationer med varandra. Men låt oss anta att det finns 190 länder och att vart och ett av dessa skulle ha representation i vart och ett av de återstående 189 länderna. Nästan 36 000 beskickningar låter kanske som ett stort antal arbetsplatser, men jämfört med de hundratals miljoner människor som arbetar exempelvis på sjukhus, byggen, åkrar eller vägar eller i skolor, gruvor, fabriker eller butiker är diplomatkåren en droppe i havet.

Få utvalda
Denna exklusivitet – i kombination med makt, hög lön, krävande utbildning och ett grannlaga men ändå till synes glassigt arbete – torde vara några av de aspekter som i allmänhetens ögon ger diplomatkåren dess status. När yrkestitlar blir bilnamn är de som bemannar beskickningar en kraftigt överrepresenterad kategori.
I denna spalt har det tidigare handlat om Ford-modellen Consul, vars namn är ett engelskt ord som betyder ”konsul”, och om det populära modellnamnet Ambassador (engelska för ”ambassadör”), som har använts av tre amerikanska, ett brittiskt och ett indiskt biltillverkningsföretag.
På beskickningars bilar brukar bokstäverna CD finnas. De är en förkortning av franskans corps diplomatique (”diplomatiska kåren”). Men bokstäverna kan också ses på ”vanliga” människors bilar. Såväl Opel som Saab har använt CD som beteckning på versioner av bilmodeller (till exempel Saab 9000 CD). Opel och Saab har visserligen inte sagt att deras CD skulle tolkas som en förkortning av corps diplomatique, men de båda biltillverkarna hade nog heller inget emot att allmänheten associerade till ambassader.
Ordet ”diplomat” kommer (liksom ”diplom”) från latinets diploma, som avsåg ett rekommendationsbrev som romerska tjänstemän fick med sig när de sändes ut till provinserna. Brevet visade att innehavaren hade rätt att exempelvis använda statens hästar. Den latinska brevbeskrivningen kommer i sin tur från ett likalydande grekiskt ord som betydde ”dubbelvikt dokument”. Och det grekiska ordets ursprung är adjektivet diploos (”dubbel”).

Trångt på titelsidan
Det bilmärke som flitigast hämtat modellnamn från titlar torde vara tyska Opel. Ofta – men inte alltid – har det handlat om högstatustitlar som Regent, Senator, Admiral (”amiral”) och Commodore (engelska för ”kommendörkapten”). Och år 1964 lanserades lyxbilen Diplomat, som sedan tillverkades fram till 1977.
Diplomat var flaggskeppet i Opels modellprogram och skulle därför signalera internationalitet och suveränitet, berättar Heiner A. Schnorrenberg på veteran-Opel-klubben Alt-Opel IG von 1972 e.V. Enligt Schnorrenberg var det således lämpligt att lyxbilen fick namn efter vad han kallar ”det högsta statliga ämbetet”.
Innan Opel började använda namnet Diplomat hade det förekommit hos de amerikanska bilmärkena DeSoto och Dodge. Men allra först var faktiskt en annan tysk biltillverkare, Adler, som från 1934 till 1940 använde namnet på sin största och dyraste modell.
DeSoto använde namnet Diplomat från 1946 till 1962 och gav det passande nog till bilar som skulle sändas ut till andra länder (eller exporteras, som man ju brukar säga). Nash, som redan hade modellerna Statesman och Ambassador, ville 1950 kalla sin nya modell Diplomat, men då var varumärket redan registrerat av Dodge. Under åren 1950–1954 och 1975–1977 använde Dodge benämningen på vissa versioner av bilmodeller. Därefter blev dock Diplomat en egen modell och tjänstgjorde som sådan fram till 1989. Men det var inte främst det fina fåtalet som framförde dessa bilar. Ofta blev Dodge Diplomat polisbilar och taxibilar och kom alltså att köras av sådana yrkesgrupper som aldrig får bilmodeller uppkallade efter sig.
Det kan tilläggas att Dodges koncernkamrat Chrysler år 1975 planerade att i Australien lansera en modell som skulle heta Diplomat. Av detta bilprojekt blev det dock inte mer än en prototyp. Chryslers Diplomat blev alltså hemkallad innan den ens tillträtt sitt ämbete.

Läs mer