tisdag 17 maj
Bilar från A till Ö: Deutz – kyrkotjuven

Bilar från A till Ö: Deutz – kyrkotjuven

26 januari, 2022

Artikel. Otto-motorn satte hela världen i rörelse. Men om Otto själv fått råda så hade motorn blivit kvar där han ställt den.

När den romerske kejsaren Claudius år 50 gav stadsrättigheter till en bebyggelse vid Rhen uppkallade han den nyblivna staden efter sin nyblivna hustru Agrippina. Staden fick namnet Colonia Agrippina (latinets colonia betyder bland annat ”koloni” eller ”nybygge”). Med tiden tappades Agrippina bort från namnet så att staden kom att kallas endast Colonia, vilket på engelska och franska blev Cologne och på tyska Köln.
Knappt 300 år efter Agrippinas födelse vid Rhens västra strand lät Konstantin den store på andra sidan floden uppföra en fästning för att försvara staden. Detta blev början på den bebyggelse som senare blev staden Deutz och som sedan 1881 är en del av Köln. När det gäller ursprunget till namnet Deutz (som under århundradena också skrivits Tuitium, Duiza, Duytz, Dutze, Duitze, Duitz, Duitsch, Tuitsch, Deutsch och Teutsch) finns det flera olika förklaringar. Vissa ortnamnsforskare anser att staden fått sitt namn från fästningen. Denna har dock omnämnts under flera olika namn, bland andra Castrum Divitensium och Divitia.

Rikedomen mittemot Kölndomen?
Det latinska ordet divitia betyder bland annat ”rikedom” och enligt några källor skulle fortet ha fått detta namn för att man hoppades att det skulle göra trakten rik (eller åtminstone hjälpa till att bevara dess rikedom). De flesta ortnamnsforskare verkar dock vara överens om att platsens namn kommer från den soldatlegion som beordrades att bygga befästningen. Olika källor har olika sätt att benämna denna legion på latin. Två former som förekommer är Legio Duitenses och Legio Divitenses. Men det finns också forskare som anser att staden namn inte har med bastionen att göra utan kommer från folkslaget teutoner. Dessutom finns det de som tror att stadens namn har att göra med Tuisto, en mytologisk figur som den romerske historikern Tacitus beskriver som de germanska folkens förfader.
I början av 1860-talet ville uppfinnaren Nicolaus August Otto (1832–1898) skapa en fungerande förbränningsmotor. Han lyckades – en förbränningsmotor med kolvar och tändstift kallas därför ofta just ottomotor. För att fortsätta förbättra sin förbränningsmotor grundade Otto 1864 företaget N. A. Otto & Cie i Köln tillsammans med uppfinnaren och entreprenören Eugen Langen (1833–1895). Några år senare flyttades fabriken till andra sidan Rhen och namnet ändrades till Gasmotoren-Fabrik Deutz.
Under de första årtiondena tillverkades stationära motorer. Att använda förbränningsmotorer för att försöka få fordon att röra sig var Otto inte intresserad av. Två av hans medarbetare ville dock annorlunda. Efter att ha kommit i konflikt med Otto lämnade den tekniske chefen Gottlieb Daimler bolaget i början av 1880-talet. Han tog med sig sin vän Wilhelm Maybach. Daimler och Maybach började bygga bilar något år senare och i likhet med Ottos skulle deras efternamn kommas ihåg. Två ännu existerande biltillverkningsföretag bär de båda bilpionjärernas namn.

Motorn stannade inte där
Efter Ottos död skulle även Deutz komma att röra sig mot motordrivna fordon. År 1907 rekryterades ytterligare en person vars efternamn senare skulle bli berömt. Det var den unge italienaren Ettore Bugatti som från den fransk-tyska biltillverkaren De Dietrich kom till Deutz för att konstruera dess modeller Typ 8 och Typ 9. Större bilar började byggas efter att Deutz 1936 köpt lastbilstillverkaren Magirus (grundad 1866 av Conrad Dietrich Magirus). Deutz logotyp kommer förresten från Magirus. Eftersom Deutz är en del av Köln och stadssilhuetten i väster domineras av domkyrkans torn tror många att det är Kölns katedral som avbildas på Deutz-emblemet. Men Magirus grundades i Ulm, där världens högsta kyrktorn finns, så det är förstås Ulm-kyrkan som symboliseras av en uppstickande stiliserad spira flankerad av två lägre (Köln-domen har två jämnhöga torn). Under tornen, i marknivå, finns ett futuristiskt M (som också skulle kunna tolkas som en kyrkport).
Under åren 1892–1970 byggde Deutz lokomotiv och järnvägsvagnar. Den Deutz-division som blivit mest känd för den breda allmänheten torde dock vara Deutz-Fahr, som tillverkade traktorer och andra jordbruksmaskiner. Deutz-Fahr bildades efter att Deutz köpt upp företaget Fahr (grundat 1870 av tysken Johann Georg Fahr).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer