torsdag 27 januari
Bilar från A till Ö: Gasen tog slut men De Tamble gasade
Foto: RM Sotheby's

Bilar från A till Ö: Gasen tog slut men De Tamble gasade

22 december, 2021

Artikel. När bränslet började ta slut flyttade förgasarföretaget in. Firman lade på en extra rem och startade bilproduktion.

Jordbrukets mekanisering möjliggjorde större skördar med mindre arbetsinsats. Med hjälp av en mobil kraftkälla kunde tröskningen utföras ute på den åker som skördats. Men det gick att förenkla livet för bönderna ännu mer. Genom att placera en variator mellan kraftkällan och tröskverket blev det möjligt att ändra fart på tröskningen utan att behöva ändra kraftkällans varvtal. Sådana variatorer tillverkades i början av 1900-talet av bland annat det amerikanska företaget Speed Changing Pulley Company (vars namn betyder just ”fartändringsremskiveföretaget”). Trots det mycket produktspecifika namnet fanns det viss variation i variatorföretagets tillverkning. Även förgasare och bensinmotorer – bland annat avsedda för bilar – byggdes av bolaget. Företaget leddes av uppfinnaren Edward S. De Tamble. Fabriken fanns i staden Indianapolis.
Att Indianapolis ligger i Indiana hörs ju på namnet. Något mindre bekant är kanske att det i samma delstat, ungefär sex mil nordost om Indianapolis, finns en stad som heter Anderson. Denna stad har Bilar från A till Ö berättat om tidigare – och då inte bara för att den har ett vackert namn utan också för att ett av de bilmärken som hette Anderson är uppkallat efter staden.

Gasen i botten
År 1887 fann man naturgas i marken under staden. Detta var starten på en explosion (oftast inte bokstavligt talat, lyckligtvis) i Andersons utveckling. Till staden kom både gasutvinningsföretag och tillverkningsindustri. För exempelvis stålverk och andra fabriker som tillverkade produkter av metall var det billiga bränslet en stor fördel. Men det faktum att gasen var billig innebar också att det slösades med den. Vissa företag hade skorstenar med eviga gaslågor brinnande som en sorts reklamskyltar. Och naturgas är som bekant ingen förnybar energikälla. Strax efter förra sekelskiftet började gasen sina. Man var tvungen att hitta på sätt att få fabrikerna att stanna eller att få nya företag att flytta till staden. Andersons handelskammare bestämde sig för att helt enkelt ge en summa pengar till industriföretag som valde att etablera sig där. Det första företag som nappade på erbjudandet var Speed Changing Pulley Company. År 1908 skrev De Tamble på ett kontrakt som i stort sett innebar att företaget skulle få 50 000 dollar om det lovade att bedriva tillverkning i Anderson och anställa folk från staden.
Speed Changing Pulley Company lät uppföra sin nya, fina fabrik vid 32:a gatan, sydost om centrala Anderson. Anledningar till att man valde denna plats var bland annat närheten till järnvägsspår (för transport av råvaror och färdiga produkter) och spårvagnsspår (för arbetskraften). Fabriksområdet bestod från början av minst tre byggnader: den stora monteringshallen, en kontorsbyggnad samt ett kraftverk. Det sistnämnda innebar att remskiveföretaget kunde ta ett steg bort från remdrift. Tack vare kraftverkets generator kunde eldrivna maskiner användas i fabriken och man slapp således det system med kraftöverföringsaxlar i taket och livsfarliga drivremmar som var så vanligt i industrier vid denna tid.
I samband med uppförandet av den nya fabriken verkar De Tamble ha bestämt sig för att också börja bygga bilar. Vid denna tid ändrades också företagets namn till De Tamble Motors Company.

Stack från stan
Under 1909 och 1910 höll företaget god fart. Bolaget byggde både sitt eget bilmärke De Tamble och chassier och motorer för Studebakers räkning. I slutet av 1910 började dock den ekonomiska inbromsning som skulle bli början till slutet för bolaget. I september 1912 försattes företaget i konkurs och produktionen upphörde. Dessförinnan hade dock Edward S. De Tamble under oklara omständigheter tagit tåget tillbaka till Indianapolis – utan att meddela myndigheterna sin nya adress.
Han verkar dock inte ha slagit av på takten efter sina äventyr i gasstaden. År 1920 beviljades han ett nytt patent. Passande nog var det en förbättring av en (gas?)pedal som hade uppfunnits av den före detta fartförändringsföretagaren.
Fabriken i Anderson lades ned men förblev inte vilande för alltid – ett fotografi av fabriken från 1936 visar att en madrasstillverkare hade flyttat in i lokalerna. På nytagna foton kan man se den 113 år gamla kontorsbyggnaden, som verkar stå oanvänd. Monteringshallen har antingen rivits eller byggts om till oigenkännlighet.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer