söndag 28 november
Advokaten Agneta: Om hastighetsbegränsningar

Advokaten Agneta: Om hastighetsbegränsningar

3 november, 2021

Artikel. Hej Agneta,
Längs en väg en bit utanför Umeå hittade jag denna otydliga skyltning, dvs både 30 km och 50 km. Vilken hastighet ska jag köra?
Med vänlig hälsning,
Maria

Hej,
Det var säkert, precis som jag, ett antal år sedan fler av er läsare tog körkort. Ibland känns det som att skyltar snarare förvirrar än förtydligar. Precis som bilden på skyltarna ovan, som jag förklarar nedan.
Skyltar som finns längs våra vägar kallas med ett samlingsnamn för vägmärken. Syftet med vägmärken är att ge trafikanten vägledning och styrning. Vägmärkena är också avsedda att ge en effektiv och säker trafik.
Reglerna om våra svenska vägmärken finns i vägmärkesförordningen, som gäller från den 1 juni 2007. Det är regeringen som fastställer Sveriges vägmärken och andra anordningar.
Vägmärken ska placeras, utformas och vara i ett sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av trafikanterna. Vid placering av vägmärkena ska särskild hänsyn tas till barn, äldre samt funktionsvarierade. Placeringen av vägmärket får inte innebära fara för eller onödigtvis hindra trafikanter.
Vem ansvarar då för att för att rätt vägmärke sätts upp, tas bort och underhålls? Det är, beroende på vilken väg eller plats det är fråga om, helt olika aktörer som ansvarar för vägmärket. Det kan till exempel vara kommunen, ägare till enskild väg, staten, markägare i terrängen eller innehavare av järnväg vid plankorsning. Ansvaret beror på vad det är för typ av väg, det vill säga platsen, och vem som är ansvarig för den enligt 1 kap 6 § vägmärkesförordningen. Jag har 2020-09-23 i krönika nr 109 skrivit om allmän- och enskild väg, som ni finner på www.nywa.nu/krönikor.
En orange hastighetsbegränsningsskylt är ett så kallat förbudsmärke som innebär förbud mot att föra fordonet med högre hastighet än den som anges på märket. Förbudet gäller normalt till den plats där annan hastighetsbegränsning anges.
Andra vägmärken är till exempel varningsmärken, påbudsmärken eller anvisningsmärken. Varningsmärken betyder att du ska vara försiktig och extra uppmärksam, till exempel skylten varning för slingrig väg. Påbudsmärken är en uppmaning som du är skyldig att följa, vilket till exempel kan vara att endast fotgängare är tillåtna på viss väg.
Anvisningsmärken har till syfte att upplysa trafikanter om förhållanden som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Ett sådant vägmärke är den blå vägskylten med anvisning max 30 km/tim. Märket anger en rekommendation om att färdas i en lägre hastighet på grund av att förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Anvisningen gäller till den plats där slutmärke satts upp eller om det tydligt framgår att sträckan upphört.
När det, som på bilden ovan, sitter ett förbudsmärke med en hastighetsbegränsning om 50 kilometer i timmen och ett anvisningsmärke om rekommenderad lägre hastighet gäller följande. Du är förbjuden att föra ditt fordon i en högre hastighet än 50 kilometer i timmen, men du är rekommenderad att färdas i 30 kilometer i timmen. Eftersom anvisningsmärken inte anger förbud får du alltså färdas i en högre hastighet än 30 kilometer i timmen om du finner det lämpligt och säkert, men inte högre än 50 kilometer i timmen.
Trafikanter är skyldiga att följa anvisningar som meddelas genom vägmärken. Den som bryter däremot kan dömas till penningböter om föraren handlat med uppsåt eller av oaktsamhet. Storleken på böterna beror på vilken överträdelse det är fråga om och hur grov den är, till exempel vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen samt hur fort föraren har kört.

Här får du chansen att pröva dina egna kunskaper om några av alla våra trafikregler.
1. Vid hur många promille alkohol i blodet går gränsen för rattfylleri?
2. Hur gammal måste du vara för att få köra skoter?
Du kan kontrollera dina svar längst ned på sidan.

Avslutningsvis, ett citat om hastighet från den indiske advokaten, icke-våldsförespåkaren och politikern Mahatma Gandhi (1868-1948). ”Det finns mer till livet än att öka dess hastighet.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

 

Svar:
1. 0,2 promille i blodet. Straffet är böter eller fängelse högst sex månader. Dessutom återkallas körkortet.
2. 16 år och inneha förarbevis för skoter, om du inte tog kör-kort eller traktorkort före den
1 januari 2000.

 

Läs mer