lördag 13 augusti
Advokaten Agneta: Om EPA-traktorer

Advokaten Agneta: Om EPA-traktorer

6 oktober, 2021

Artikel. Hej Agneta!
Jag undrar vad som gäller för EPA-traktorer. Jag är helt förvånad över hur ungdomar kan köra runt. Ibland kör de väldigt fort och andra gånger kör ungdomarna jättelångsamt och hindrar trafiken. Kan verkligen 16-åringar få köra EPA-traktorer på våra gator utan körkort?
Med vänlig hälsning
Börje

Hej,
Innan jag beskriver vilka regler som gäller får jag inledningsvis belysa en skillnad mellan EPA-traktorer och A-traktorer. På 1970-talet kom, kanske till mångas besvikelse, nyregistrering av EPA-traktorer att förbjudas. I samband med förbudet ersattes dock EPA-traktorer med så kallade A-traktorer. Skillnaden mellan EPA-traktorer och A-traktorer är teknisk, som jag inte fördjupar mig i. Ofta kallas A-traktorer för EPA-traktorer, varför jag fortsättningsvis använder ordet ”EPA-traktor” som samlingsbegrepp för A-traktor och EPA-traktor.
Utöver EPA-traktorer finns numera även mopedbilen. Den ser ut som en liten bil, men är i lagens mening en moped klass 1 med fyra hjul. År 2020 fanns det drygt 15 000 mopedbilar och drygt 33 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Allt eftersom så kallade EPA-traktorer har blivit allt vanligare i trafiken är det säkert många undrar vad som gäller.
Den som har ett körkort med behörigheten AM får framföra en mopedbil i högst 45 kilometer i timmen och en EPA-traktor i högst 30 kilometer i timmen. Ett körkort med behörigheten AM kan utfärdas till personer som fyllt 15 år. Utöver att ha åldern inne måste personen ha körkortstillstånd, avlägga ett godkänt kunskapsprov, genomgå utbildning för moped klass 1, samt vara permanent bosatt i Sverige eller studerat i Sverige i minst sex månader. I sammanhanget bör tilläggas att även personer som har tagit körkort med till exempel B- eller C-behörighet får köra en EPA-traktor eller mopedbil då samtliga körkortsbehörigheter även ger behörigheten AM.
Beträffande frågan om hastighet är alla trafikanter skyldiga att följa hastighetsbegränsningarna. Vidare är det allas ansvar att med hänsyn till omständigheterna anpassa sin hastighet till vad som är säkert ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt får inte ett fordon, utan giltiga skäl, framföras med överdrivet låg hastighet. EPA-traktorer har ett giltigt skäl eftersom de inte får framföras med en hastighet över 30 kilometer i timmen enligt lag.
Du beskriver problematiken med att EPA-traktorer kan stoppa upp trafiken och orsaka köbildning, men EPA-traktorerna får inte köras i en högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Föraren av EPA-traktorn bör dock, på ett säkert sätt, möjliggöra för bakomvarande trafikanter att köra om. Om EPA-traktorn har teknisk förmåga att överskrida 30 kilometer i timmen kan föraren av fordonet göra sig skyldig till brott, vilket jag kommer utveckla nedan.
Skulle ett bakomvarande fordon signalera att denne vill köra om på vänster sida ska framförvarande fordon hålla sig så långt till höger som möjligt för att underlätta omkörningen. Det är inte tillåtet att försvåra en omkörning genom att öka hastigheten eller liknande. Detta gäller alla trafikanter och då givetvis även förare av EPA-traktorer.
Vidare ska föraren av en EPA-traktor, för att underlätta för trafiken, enligt trafikförordningen använda vägrenen, eller om vägren saknas eller inte kan användas, framföra fordonet så nära som möjligt till den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.
Om EPA-traktorn framförs med en hastighet över 30 kilometer i timmen är fordonet att anse som en personbil. Om föraren då saknar körkort med minst behörighet B, och har uppsåt till gärningen, gör föraren sig skyldig till brottet olovlig körning och riskerar att dömas till böter. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och brottets omfattning riskerar föraren även att få sitt körkort eller körkortstillstånd indraget av Transportstyrelsen, vilket sedan försvårar för en ung person att i framtiden få exempelvis B-körkort.
Sammanfattningsvis krävs körkort med behörigheten AM för att köra en EPA-traktor, vilken inte får framföras fortare än 30 kilometer per timme. Föraren ska köra EPA-traktorn så nära högra kanten av vägen som möjligt och underlätta omkörning. Som jag tidigare skrivit är det viktigt att vi alla visar hänsyn och respekt mot alla i trafiken, såväl cyklister som förare av alla olika typer av fordon. Ta därför hand om varandra i trafiken så undviks irritation och skador.

Krönikan om EPA-traktorer för tankarna till bilbatterier som, beroende på typ av bil, kan laddas ur eller laddas upp av att köras. Jag avslutar med ett citat av den amerikanske serieskaparen Bill Watterson. ”Stänga av tankeprocessen är inte föryngrande, sinnet är som ett bilbatteri – det laddas genom att köra”.

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer