söndag 26 september
Spel: Cloud Gardens

Spel: Cloud Gardens

8 september, 2021

Artikel. Byggsimulator, konstnärlig upplevelse, eller både och? Cloud Gardens är svårt att definiera, men fint är det.

Cloud Gardens är ett av de spel jag stött på som är svårast att beskriva. Delvis en bygg- och trädgårdssimulator och delvis en sorts pusselspel, men också ett konstnärligt verk där spelaren själv också skapar konst. Att beskriva vad spelet är är alltså klurigt, men att beskriva vad man faktiskt gör är enklare. Varje bana består av ett stycke land, man har frön som man placerar ut, man har materiella ting – bildäck, husvagnar, väskor med mera – som man placerar ut och som får fröväxterna att växa, och målet är att få saker att bli överväxta. Lyckas man med det kommer man till nästa bana.
Banorna, eller miljöerna, består av ett begränsat stycke mark med förfallna saker på. Inledningsvis har man bara en sorts frö, men man får snart fler sorters växter vilka trivs bäst i vissa miljöer. Miljöerna har en stillsam, melankolisk efter katastrofen-känsla, och spelet blir en sorts blandning av bygg- och pusselspel och betraktelse över en värld där växtlivet återtar sin plats när människorna, vad det verkar, inte finns kvar.
Spelkontrollerna är fint utformade och det är inga problem att rotera vyn, zooma in och ut och placera ut grejer. Spelet är också generöst med både innehåll och svårighetsanpassningar. Man kan fritt hoppa till nästa bana eller låsa upp alla prylar i sandlådeläget om man så önskar. Ett avslappnande, egensinnigt och fint spel.

PETER ÖBERG

Läs mer