söndag 26 september

Advokaten Agneta: Om störande musik och vattenskoteråkning

8 september, 2021

Artikel. Hej Agneta,
Jag har en vän som fått böter och undrar om det innebär att han får en prick i brottsregistret? Det var flera personer i bilen med hög musik, men min vän fick böter fast det var en annan person som höjde volymen. Vem är ansvarig om det är andra personer i bilen som spelar hög musik? Jag uppskattar om du kan svara mig eftersom jag inte vill att det ska hända min vän fler gånger.
Med vänlig hälsning,
Linda

Hej,
Tack för dina frågor. Som du kanske har sett på nyheterna har vissa personer som i sommar buskört vattenskotrar eller spelat hög störande musik från bilar bötfällts. Även om musiken uppskattas av bilens ägare och medpassagerare är det inte alla som är lika förtjusta. Hög och störande musik är en vanlig orsak till att människor kontaktar polisen.
Tidigare har det varit omständligt för polisen att utreda och lagföra personer som stör allmänheten genom hög musik eller vattenskoteråkning. Genom ett beslut av Riksåklagaren är det från och med den 1 juli 2021 möjligt för polisen att utfärda ordningsbot för förargelseväckande beteende till person som för oljud på allmän plats genom hög musik eller för den som kör vattenskoter på ett störande sätt. Beslutet grundar sig bland annat på att störningarna som allmänheten drabbas av på ett smidigare sätt ska kunna utredas och lagföras av polisen.
Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt på plats av polis och tullanställda. Ordningsboten för den som spelar så hög musik att den stör allmänheten är 1000 kronor. Ordningsboten är 1500 kronor för störande vattenskoteråkning. Andra brott som kan medföra ordningsbot är förargelseväckande beteende genom offentlig urinering som har en bot om 800 kronor, underlåtenhet att medföra körkort med bot om 500 kronor, nedskräpningsförseelse med bot om 800 kronor, brott mot vissa regler för att förhindra spridning av sjukdomen Covid med bot om 2000 kronor samt ett stort antal olika brott mot trafikförordningen. Det är Riksåklagaren som beslutar vilka mindre allvarliga lagöverträdelser som ska kunna medföra ordningsbot av polis eller tull samt botens storlek.
En ordningsbot kan utfärdas för hög musik på allmän plats som stör allmänheten, det vill säga inte enbart musik som kommer från bilar. Frågan om vem som egentligen bär ansvaret för den höga musiken som spelas på ett störande sätt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller bilar är det föraren till bilen som har det största ansvaret och därmed är den som normalt kan få ordningsboten. Andra personer i bilen kan också bli föremål för boten beroende på deras agerande samt vilken inverkan de har på musiken som spelas. När det gäller störande vattenskoterkörning är det föraren som är ansvarig och får ordningsboten.
Om den som är ansvarig för störningen accepterar ordningsboten för det förargelseväckande beteendet likställs ordningsboten med en av domstol lagakraftvunnen dom. Att en dom vunnit laga kraft innebär att domen gäller och inte kan överklagas.
Beträffande frågan om din vän som fått ordningsbot har en så kallad prick i brottsregistret är svaret ja. Ordningsboten för det förargelseväckande registreras i belastningsregistret, vilket allmänt brukar kallas för brottsregistret. Belastningsregistret förs av Polismyndigheten, som sammanställer information om en persons tidigare brottslighet. Ordningsboten finns i belastningsregistret under en tid om fem år, varefter uppgiften tas bort ur registret.

Avslutningsvis, om du någon gång förlorat en match eller ett spel kan du ta med dig dessa kloka ord av Dalai Lama. ”När du förlorar, glöm då inte att lära dig något av det.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer