söndag 26 september
Bilar från A till Ö: Delahaye – också från häcken

Bilar från A till Ö: Delahaye – också från häcken

1 september, 2021

Artikel. Förra veckan handlade Bilar från A till Ö om bilmärket Delage. Och så klokt är universum uttänkt att nästa bil i bokstavsordningen blir Delahaye, ett bilmärke som har så mycket gemensamt med Delage – inte bara häckhärkomsten.

Båda bilmärkena bildades i Frankrike, strax före respektive strax efter förra sekelskiftet. Båda hade fabriker i närheten av Paris. Bägge är kända för att ha tillverkat bilar av hög kvalitet med stora och starka motorer. Såväl Delage som Delahaye satsade stort på att synas i biltävlingar och båda var förhållandevis framgångsrika på racerbanorna. Båda märkena hade blå-vita emblem, bredare i mitten och smalare ut mot sidorna, där bilmärkenas namn stod med versaler i varierande storlek (störst i mitten).

Bilar från busken?
Bägge bilmärkena är uppkallade efter sina upphovspersoner, Émile Delahaye respektive Louis Delage. Dessa båda bilpionjärer hade studerat vid samma läroanstalt, tekniska högskolan i staden Angers (dock inte samtidigt – Delahaye föddes 1843, Delage 1874). Men det allra viktigaste och mest intressanta (tycker i alla fall den som skriver om namns ursprung) av allt som de två bilmärkena hade gemensamt är att såväl Louis Delage som Émile Delahaye hade efternamn som kan sägas betyda ”från häcken”. I fallet Delage kan det vara svårt för oss att spåra namnets olika beståndsdelar, men när det gäller Delahaye är ursprunget mer uppenbart – på modern franska betyder orden de la haie just ”från häcken”. Det franska ordet haie anses ha germanskt ursprung och är därmed släkt med det engelska ordet hedge (”häck”), tyskans Hecke (”häck” eller ”snår”) samt de svenska orden ”hage”, ”hägn” och ”häck”.
Den som nuförtiden hör ordet ”häck” tänker väl framför allt på en prydnadsplantering som omgärdar exempelvis en villa (även om det förstås också kan förekomma att någon associerar till foderhäckar eller de hinder som används i häcklöpning). Men det verkar som om det är den betydelse som finns bevarad i ”hage” och ”hägn” som är den ursprungliga. Forntidens människor tycks nämligen ha haft större behov av något som höll boskapen på rätt plats än av dekorativa buskar i raka rader. De barriärer som skulle kringgärda kreaturen kunde bestå av stenmurar eller skihagar, men även träd eller buskar kunde användas som sådana hinder. En buske som brukades på detta sätt var hägg. Ordet ”hägg” är faktiskt släkt med ”hage”, ”hägn” och ”häck” och betydde från början ungefär ”buske som används till inhägnad”.
Även när det gäller det franska ordet haie verkar betydelsen ”hägn” ha kommit före betydelsen ”häck”. Det har i Frankrike funnits flera olika orter som hetat sådant som ”La haye” och ”Les hays”. Dessa ortnamn har då inte i första hand betytt ”häcken” eller ”häckarna” utan ”inhägnaden” eller ”inhägnaderna” – (även om inhägnaderna i vissa fall förstås kan ha bestått av häckar). Efternamnet Delahaye – och varianter som De La Haye, de la Hay, Delhay och de Lahaia – har troligen uppkommit för att benämna personer från någon av dessa platser.
Även om Delage och Delahaye hade mycket gemensamt fanns det också olikheter. En sådan skillnad är att biltillverkaren Delahaye var mer långlivad. Émile Delahaye byggde sin första bil 1894 och hans biltillverkningsföretag, som grundades 1898, existerade ända till 1954. Visserligen drog sig Émile Delahaye tillbaka från firman redan 1901 och avled 1905, men företaget fanns ju kvar. Automobiles Delage, däremot, existerade endast trettio år som självständig biltillverkare, från 1905 (alltså samma år som buskagenamnsbrodern Delahaye dog) till 1935. Personen Louis Delage levde å andra sidan till 1947.

Vårdade varumärket
Men en bilbyggare av häckhärkomst kan förstås inte bara låta ett annat bilmärke av buskbörd försvinna. När tillverkaren Delage likviderades 1935 övertogs namnet av Delahaye, som använde det som varumärke på vissa bilmodeller. Detta gjordes gissningsvis inte bara av aktning för systermärket utan också för att slå mynt av det välrenommerade namnet Delage.
Delahaye blev inte bara en mer årsringsrik tillverkare utan hade också en mer vittförgrenad produktion än den renodlade bilbyggaren Delage. Från Delahaye kom inte bara bilar utan också bland annat bussar, brandbilar och båtmotorer. Efter andra världskriget, när myndigheterna ansåg att prestigemärken som Delahaye inte hade någon plats i den franska personbilsproduktionen, var det dessa övriga tillverkningsgrenar som räddade företaget åtminstone några år in på 50-talet.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer