fredag 6 augusti
Bilar från A till Ö: de Dietrich – stålsläkten från Strasbourg

Bilar från A till Ö: de Dietrich – stålsläkten från Strasbourg

21 juli, 2021

Artikel. Lok, flygplansmotorer, fläktar, spisar – och bilar . Om ett stålföremål är tillverkat i Alsace så är det troligt att släkten de Dietrich har haft med saken att göra.

På gränsen mellan nuvarande Frankrike och Tyskland ligger ett område som på tyska heter Lothringen och på franska Lorraine. Där levde en förmögen köpmanssläkt i vilken det 1549 föddes en person som fick namnet Demange Didier. Namnet Demange är en lokal Lorraine-variant av det franska namnet Dominique, som kommer från det latinska adjektivet dominicus, som i sin tur kommer från substantivet dominus som betyder ”herre” eller – i religiös betydelse – ”Herren”. Demange är alltså delvis samma ord som franskans dimanche, som betyder ”söndag” (Herrens dag). Namnet Didier, som förekommer som både förnamn och efternamn, antas komma från något av de latinska namnen Didius eller Desiderius. Ursprunget till namnet Didius är okänt men Desiderius kommer från verbet desiderare, som betyder bland annat ”längta efter” eller ”önska”. Desiderius betyder alltså ungefär ”den efterlängtade”.

Asyl i Alsace
Familjen Didier var protestanter och fruktade förföljelse från Lorraines katolske hertig. Därför flydde familjen till staden Strasbourg (Strassburg) i provinsen Alsace (Elsass). Namnet Didier ändrades till det mer tyskklingande Dietrich. Detta var inte någon översättning av det tidigare namnet. Det tyska namnet Dietrich betyder nämligen ungefär ”folkets härskare”. Förnamnet Demange, som ju nästan betydde ”söndag”, blev Sonntag (tyskans ord för denna veckodag). Att namnen skulle låta tyska verkar dock ha blivit mindre viktigt i takt med att släkten etablerade sig i stadens borgerskap. Sonntags son hette enligt vissa uppgifter Jean. Generationerna efter Jean verkar också ha haft franskklingande namn. Å andra sidan finns det flera vederhäftiga källor som kallar släktens olika Jean för Johann, så hur dietricharna presenterade sig berodde kanske mest på vad som för tillfället passade bäst.
Man kan säga att köpmannasläkten Didier/Dietrichs industriella era började när Sonntags sonsonsson Jean Dietrich 1684 köpte ett järnbruk i Jägerthal nära Niederbronn i det som nu är östligaste Frankrike. Tyskans Jägertal betyder ”jägardal” och det berättas att järnprodukterna stämplades med ett jägarhorn. Därmed skapades ”industrihistoriens första logotyp” påstår en inte helt opartisk källa (det nuvarande företaget de Dietrich).
Som belöning för familjens förmåga att bli förmögen fick Jeans son Jean (1719-1795), den officiella titeln baron – vid sidan av den inofficiella benämningen le roi du fer, ”järnets kung”. Därefter dög det tydligen inte att heta Dietrich; släkten började i stället kalla sig de Dietrich. Jean de Dietrich utökade familjens makt och rikedom ytterligare och blev den största jordägaren i Alsace. Han utvidgade också släktens industriimperium genom att köpa smältverk och smedjor.
Tack vare sin rikedom och makt klarade sig släkten bra genom turbulenta tider som franska revolutionen och fransk-tyska kriget. När Alsace och staden Strasbourg bytte statstillhörighet anpassade sig familjen snabbt efter de nya omständigheterna.
I mitten av 1800-talet började familjeföretaget tillverka lokomotiv. Företaget hade produktionsanläggningar på flera platser i Alsace och det fransk-tyska kriget hade ritat nya gränser så att fabrikerna efter 1871 fanns i olika länder. Fabriken i Niederbronn hade hamnat i Tyskland, medan anläggningen i Lunéville låg i Frankrike.

Byggde Bollée-bil
I mitten av 1890-talet började De Dietrich bygga bilar. Lunéville-grenen av företaget köpte 1896 rätten att tillverka den bil som Amédée Bollée (1867-1926) konstruerat. År 1898 presenterade De Dietrich den Amédée Bollée-inspirerade bilmodellen Torpilleur (namnet betyder ”torpedbåt” och syftade på karossformen). De Dietrich tillverkade också bilmodeller på licens från belgiska biltillverkaren Vivinus och franska Turcat-Méry. 1902 rekryterades en ung Ettore Bugatti, som senare skulle komma att starta sin egen bilfabrik i Alsace.
År 1904 slutade Niederbronn-delen av de Dietrich med bilproduktion. Strax därefter bytte Lunéville-grenen namn till Lorraine-Dietrich och under detta namn fortsatte biltillverkningen fram till 1935.
Även om biltillverkningen upphörde för länge sedan finns varumärket De Dietrich kvar än idag. Företaget De Dietrich tillverkar bland annat köksfläktar och spisar.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer