fredag 6 augusti
Bilar från A till Ö: Deasy – Éire-efternamn blev brittiskt bilmärke

Bilar från A till Ö: Deasy – Éire-efternamn blev brittiskt bilmärke

30 juni, 2021

Artikel. När länder koloniserats har det ofta varit de nya herrarna som bestämt hur namnen i det annekterade området ska skrivas. Många gånger har det helt enkelt handlat om att stava som namnen lät i kolonisatörens öron – och ibland har dessa öron inte ens hört rätt. I våra trakter har samiska namn blivit försvenskade och förvanskade. Ungefär likadant var det när engelsmännen kom till Irland.

Innan engelsmännen kom dit talades iriska på Irland (eller Éire, som landet heter på iriska). Detta keltiska språk talas visserligen fortfarande här och där på den irländska landsbygden men nu av en mycket liten del av befolkningen.
Språket skrivs med det latinska alfabetet, men för folk som är vana vid exempelvis germanska språk som svenska eller engelska är det svårt att förstå hur de iriska orden ska uttalas. Eftersom irländska vägskyltar alltid visar både det iriska och det engelska namnet kan man konstatera att det engelska namnet vanligen inte är någon översättning utan ofta bara ett försök att återge det iriska ortnamnets uttal på ett sätt som är greppbart för engelsktalande. Många gånger har man inte ens försökt transkribera orden ”ljud för ljud” utan bara stoppat in engelska morfem som påminner om uttalet av det iriska namnet. När dessa orddelar inte har något som helst samband med de ursprungliga morfem som exempelvis beskrev naturen på platsen kan resultatet bli absurt. I ett närmast desperat försök att matcha uttalet av namnet med bekanta ord har de engelsktalande förvandlat namnet på bergskedjan Cnoc Mhaoldomhnaigh till Knockmealdown (iriskans cnoc betyder ”kulle” och vad den senare delen av det iriska namnet betyder finns det flera olika förklaringar till – ingen av dem har dock det allra minsta att göra med att slå ner någon måltid).

Enklare på engelska
Ungefär samma öde som ortnamnen har många irländska personnamn mött. Det som vi uppfattar som ”typiskt irländska” namn är ju anglifierade former av de ursprungliga namnen. Cinnéididh eller Cinnéidigh blev Kennedy och Murchadh eller Murchaidh blev Murphy. Det ska dock sägas att förvanskningen inte behövde bero på att kolonialmakten kom och dikterade hur enskilda namn skulle stavas. Ofta kan förändringen förklaras med att de irländare som bar namnet insåg att allt skulle bli så mycket enklare om de bara anpassade stavningen – och kanske även uttalet – av sitt namn till något som den engelsktalande överheten skulle ha lättare att ta till sig.
På södra Irland fanns släktnamnet Déiseach – som förvandlades till Deasy. Att hans förfäder ändrat stavningen av sitt namn på detta sätt medförde att juristen och politikern Rickard Deasy (1812-1883) alltså hette Deasy och inte Déiseach. Denne Deasy är mest känd för att ha varit med och drivit igenom den lagändring som 1860 stärkte de irländska jordbruksarrendatorernas ställning i förhållande till jordägarna. Lagen – som på grund av just Rickard Deasy kallas Deasy Land Act – föreskrev bland annat att det skulle finnas skriftliga arrendeavtal och att arrendena skulle betalas med pengar. Betalning in natura, till exempel att arrendatorn tvingades utföra tjänster åt jordägaren, avskaffades. Detta var förstås en viktig reform, men anledningen till att Rickard Deasy nämns i denna spalt är framför allt att han var far till Henry Hugh Peter Deasy.

Resa som reklam
Henry Hugh Peter Deasy (1866–1947) föddes i Dublin. Han var officer i den brittiska armén, bland annat i Indien. År 1897 avslutade han sin militära karriär men blev kvar i Asien i två år. Han skrev om Tibet och den kinesiska delen av Turkestan. För sina upptäcktsresor i Himalaya fick han medalj från det brittiska Royal Geographical Society (”kungliga geografiska sällskapet”). År 1903 började han samarbeta med det franska bilmärket Rochet-Schneider. För att göra reklam för märket skulle han köra en Rochet-Schneider från London till Moskva. Han grundade också ett bolag som skulle importera Rochet-Schneider-bilar till Storbritannien.
År 1906 startade Deasy ett eget biltillverkningsföretag och började i en fabrik i Coventry producera bilmärket Deasy. Tillverkningen skedde i samma fabrik som tidigare hade byggt bilmärket Iden. Tilltagande samarbetssvårigheter mellan H. H. P. Deasy och företagets chefskonstruktör Edmund W. Lewis ledde dock till att Deasy 1908 drog sig tillbaka från det företag som bar hans namn. Han efterträddes 1910 av John Davenport Siddeley, vilket ledde till att bilmärkets namn 1912 ändrades till Siddeley-Deasy.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer