söndag 13 juni
You are like a Harry Kane!
Illustration: Maria Wall

You are like a Harry Kane!

9 juni, 2021

Krönika. Benny undrar om jag vill förutspå resultaten i sommarens EM-fotboll?
Den riktiga frågan är väl snarare om jag KAN?

Jag är duktig på en hel del grejer, men spel är inte min ”forte”.
Trots det finns det viss logik i att Benny frågar. Han känner såklart till att jag är något av en fotbollsprofessor, och spel-och-dobbel-Benny försöker nu kapitalisera på min spetskompetens.
Men, det har historiskt visat sig att min kunskap, hur djup och vass den än må vara, neutraliseras helt när jag försöker kombinera den med min mag- och fingertoppskänsla.
Senaste bettingen kring Eurovision är ett talande exempel. Jag hade bättre koll än någonsin på startfältet men rörde till det rejält i slutändan och hade bara ett av topp-3-bidragen på min lista – nämligen Finland.
På sistaplats gissade jag såklart på Tyskland, eftersom de var både dåliga och respektlösa på samma gång, men de underträffades skulle det visa sig av England. Eller United Kingdom för att vara exakt. Det var ju faktiskt alla de förenade brittiska nationerna som lyckades placera sig sist i den här musiktävlingen: England, Wales, Skottland och Nordirland.
Rätt ska vara rätt, även när det blir så här fel.
Det är dock inte helt ovidkommande att prata om det Förenade Kungariket Storbritannien – särskilt inte om kontexten är sommarens fotbolls-EM, för tre av de där nationerna har ju kvalificerat sig.
De brittiska nationerna tävlar för sig själva i fotboll som ni säkert vet, och förutom England finns även Skottland och Wales på plats från öarna. De senare har dock ingenting med medaljerna att skaffa, inte ens Wales trots att de har Tottenham-ikonen Gareth Bale i laget.
England däremot ser det ljust ut för. De brukar förvisso alltid se sig som favoriter, inför alla fotbollsmästerskap, men den här gängen verkar expertis och bettingbolag hålla med engelsmännen.
Mest troligt vinner England EM-guld i fotboll i mitten av juli, de har lägst odds av alla och ger mellan 6.00 och 6.50 tillbaka på varje spelad krona.
Så uppgiften är väl egentligen att värdera oddsen?
Det är väl det som duktiga spelare är duktiga på. Att hitta odds som är värda att riskera sina surt förvärvade slantar för.
Odds-sättarna menar alltså att om EM spelas typ sex gånger så kommer England definitivt att vinna en gång. Men frågan är om de gör det nu, den här enda gången EM 2021 spelas?
Jag tror faktiskt inte det. Nationen som alltid spelar med på tok för höga förväntningar på sig drabbas extra hårt av imperiets press den här gången, och lyckas misslyckas även i 2021, ironiskt nog mycket på grund av att de är väldigt bra.
Då är det nog mer troligt att Frankrike vinner, som är topptippade tillsammans med Harry Kane & Co. Frankrike kommer att finnas där, redo att plocka upp bucklan när England så att säga ”tappar bollen”.
Engelsmännen inbillar sig förresten alltid att de matcher där de eliminerats – och det har man ju gjort varje gång sedan 1966 – varit turneringens bästa match, och något av en moralisk final. Det har gällt mot Argentina i alla fall två gånger och så har varit fallet mot både Brasilien och Tyskland också.
Men du får följa ditt hjärta, Benny, och välja mellan dessa lag, det är mitt bästa tips.
Sverige då? Jo, för att Sverige med statistisk säkerhet ska vinna turneringen minst en gång måste den spelas 71 gånger, enligt de senaste oddsen. Inte så troligt med andra ord.
Skottland står i 301 gånger pengarna och minst förtroende får Nordmakedonien på 501 gånger pengarna.
Men, visst kan det också vara på sin plats att påpeka att man inte behöver spela överhuvudtaget. Jag skulle tillochmed hävda att betting förtar stämningen, på det viset att man lockas heja på sina spel snarare än på charmiga lag – så fort man pytsat in några kronor.
Då stöttar jag hellre de lag som förtjänar det, dock med utgångspunkt i följande lista av personliga favoriter:
1. Sverige.
2. England
3. Italien.

Benny, din celebritala magnetism har fått ta en paus under covidtiderna. Måste vara jobbigt för dig som litegrann drivs av stjärnstatus. Så, vilka kändisar ser du nu fram emot att träffa?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.