söndag 13 juni
Bilnytt

Bilnytt

9 juni, 2021

Artikel. Nyheter från bilvärlden.

Rimacs elektriska hyperbil äntligen här

De senaste tio åren har kroaten Mate Rimac byggt upp sitt företag Rimac Automobili, konstruerat två elektriska hyperbilar (i konceptform), utvecklat elsystem för bilar och båtar och inlett samarbeten med flera andra biltillverkare. Nu är företagets första produktionsbil äntligen här, en utveckling av konceptbilen C_Two, och det är en av de mest extrema sportbilar världen sett. Rimac Nevera gör 0-100 km/timmen på under två sekunder, 0-300 km/timmen på 9,3 sekunder och toppfarten är 412 km/timmen. Allt detta åstadkoms genom fyra elmotorer som tillsammans ger dryga 1900 elektriska hästkrafter. Vill man ha ett av de 150 exemplar som ska tillverkas får man skynda sig då de lär sälja slut snabbt, trots priset på två miljoner euro (cirka 20 miljoner kronor).

Elegant lyx med maritim inspiration

Lyxkryssare är en passande beskrivning av Rolls-Royce nya bil som hämtar inspiration från just båtvärlden. Boat Tail är baserad på Rolls-Royce Phantom och har dennas V12-motor, men än mer slående är kanske designen som inspirerats av såväl eleganta yachter som äldre Rolls-Royce-modeller. Speciellt är också bakdelen som med ett knapptryck fälls upp och där det då kommer fram allt som behövs för en lyxig picknick, som kylskåp för Champagnen, pallar och parasoll. Endast tre exemplar av Boat Tail ska tillverkas.

Blixtsnabb pickup

Häromveckan skrev Bil & Bostad om den nya generationen pickupbilar vi ser just nu med spännande design och – i flera fall – eldrift. Nu har Ford presenterat sitt bidrag – F-150 Lightning. F-serien är USA:s bäst säljande bil och från och med nästa år finns den för första gången med eldrift. Lightning kommer i två olika kraftfulla varianter där den starkare har 570 hästkrafter och gör 0-100 km/timmen på 4,5 sekunder. Förutom imponerande prestanda och goda dragmöjligheter har bilen också en ”frunk” (bagageutrymme fram) med plats för 400 liter där man dessutom kan koppla in verktyg eller annat som drivs av el.

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.