söndag 13 juni
Näbbdjuret simmar även på internet
Illustration: Maria Wall

Näbbdjuret simmar även på internet

2 juni, 2021

Krönika. I min barndom hade jag en kompis som hade fått för sig att lära sig alla världens huvudstäder. Han letade i uppslagsverk och kartböcker och plitade ned namnen på dessa. Snart kunde han räkna upp dessa som ett rinnande vatten.

Själv var jag intresserad av främmande djur. Jag läste om jaken, okapin, sebun, tapiren och andra märkliga djur i Norstedts uppslagsverk som vi hade hemma. Det var mödosamt att bläddra sig fram genom sidorna och hitta bilderna. Oj, ett konstigt djur! Ett näbbdjur! Jag läste i texten att det var ett urdjur som levde i Australien. Den simmade i vatten som en utter med bäversvans, hade näbb som en anka och lade ägg. Den kallades även kloakdjur eftersom urin och avföring gick genom samma kanal.

Marsch pannkaka till biblioteket
Jag kan ha varit tio år när jag tillägnade mig kunskap om näbbdjuret och min kompis briljerade med världens alla huvudstäder. Varför denna kunskapstörst? Kanske vi blev inspirerade av den unge Ulf ”Hajen” Hannerz som kunde allt om akvariefiskar. Han vann 10 000-kronorsfrågan och kunde mer än domaren om slamkryparen. Vi barn var imponerade. Att ett barn kan mer än en vuxen! Vi hittade till biblioteket och på vuxenavdelningen fanns facklitteratur om det mesta. På tv:nvisades Bröderna Cartwright men på biblioteket kunde man läsa om indianerna. Vilka indianstammar finns det? Irokeserna, kråkfötterna, mohikanerna, cheyennerna. När ”Unkas” Englund tävlade i indiankunskap i tv kunde vi nästan lika mycket. Då hade jag också läst Rolf Blombergs böcker från Amazonas. Där fanns jivaroindianerna som kunde krympa huvuden. Sten Bergmans far var kannibal och i Afrika fanns det hottentotter. På grammofonen spelade jag Margareta Kjellbergs sång Hottentottvisan. ”Långt ner i mörka Afrika vid floden Tjickadoa.” Fanns det nån flod som hette så? Nej icket. Fake news! Man kan inte lita på allt.

De vetgiriga barnen har internet nu
Idag växer ungarna upp med en dator eller bildskärm från det de är fem-sex år. I början kanske de lär sig leta filmsnuttar med tecknade filmer av pedagogisk natur. Mitt barnbarn Phil som då bodde i Bangkok var tre år när han satt för sig själv och ljudade fram alfabetet med hjälp av en tecknad film där ett tåg körde fram med bokstäverna. Med storebror Zachs hjälp hittade han snart filmsnuttar på riktiga tåg som rusade fram över USA:s prärier eller ett fruset Sibirien och plogade snö med meterhöga vallar. Han leker med tåg hela dagarna och lär sig mer och mer om dessa på internet.
Vetgiriga barn har nog alltid funnits. En del har lärt sig allt om dinosaurier, andra har samlat fakta kring NHL och hockeyspelare. Hästtjejerna kan allt om hästraser och kan räkna upp dem alla från islandsruss till lippizaner. De hittar sina sajter på nätet där de finner likasinnade. De har vänner i Kina, Australien, USA. Hästtjejer finns överallt.

Mina favoritsidor på nätet
Idag finns det miljoners med hemsidor och sajter över hela världen så det gäller att veta man letar efter. Vill jag veta mer om nåt brukar jag gå in på Wikipedia. Jag tittar in på Umeå kommuns hemsida och följer sändningarna från fullmäktige. Jag kollar på BBC och CNN och några dagstidningar ute i världen för att få kommentarer kring världspolitiken. Facebook använder jag ofta som tipslåda till mina krönikor och kontakt med läsekretsen. Där finns gruppen ”Snedtänkt” som är en spinoff till radioprogrammet med Kalle Lind. Mina sentimentala minnen frodas på sajter som ”Gamla Hörnefors”, ”Vi som har bott i Kramfors”, ”Vi som har bott i Övik”. Jag skrev några rader på övikssajten om min tid på realskolan och gymnasiet och fick ett svar av Ulla Löfven. Va, hon? Ja just statsministerns hustru. Det visade sig att vi hade gått i parallellklasser i många år och först nu kände vi igen varandra. Men är det verkligen du!

Var inte så godtrogen!
Jag berömmer internet som är en kunskapens källa du kan ösa ur. Men det är också världens största slaskhink. På Flashback skvallras där det om kriminella, kändisar och skandaler. Vad är sanning, vad är lögn? Det vimlar av datatroll och det konspireras överallt. En dag blir du kontaktad av någon som vill ge dig rikedom och kärlek och ser rätt bra ut på bild. I själva verket har du uppsökts av ett callcenter i Nigeria där sol-och-vårarna jobbar på rad med att lura av dig allt du har. Fick du ett mail som ser ut att komma från din egen bank? Eller ett personligt brev från Skatteverket? Klicka inte på länken, det kan vara ett virus. Och lämna för guds skull inte ut ditt personnummer och Bank-ID till någon!

Ja du Nicklas. EM i fotboll sätter igång snart och jag vill att du tippar utgången. Hur långt går Sverige? Och vilka vinner till slut?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.