söndag 13 juni
Klimatet i fokus i nya offroadtävlingen
Foto: Extreme E

Klimatet i fokus i nya offroadtävlingen

26 maj, 2021

Artikel. Vad sägs om att köra extrem offroadbil i regnskogen, i öknen och på Grönland – och samtidigt göra något för klimatet? Så ser verkligheten ut för Mikaela Åhlin-Kottulinsky, en av 18 förare i den nya racingserien Extreme E.
– Målet är att uppmärksamma miljöproblemen och skapa en positiv förändring, säger Mikaela.

Motorsport och miljö har man tidigare kanske inte ofta satt likhetstecken mellan, men nu kan det bli ändring på det. Extreme E heter en ny tävlingsserie med extrema offroadbilar i utsatta miljöer. Inte bara är bilarna eldrivna, hela arrangemanget är klimatneutralt med en uttalad målsättning att belysa problemen med klimatförändringar och att medverka till positiva förändringar.
Bland de nio lagen och 18 förarna – två per team – som tävlar i Extreme E finner man idel namnkunniga racingprofiler med teamledare som Lewis Hamilton och Michael Andretti och förare som Carlos Sainz och Sébastien Loeb, för att nämna några. En av förarna är svenska Mikaela Åhlin-Kottulinsky som bland annat tävlar i STCC. I Extreme E kör hon i teamet JBXE tillsammans med tidigare Formel 1-världsmästaren Jenson Button.
– Det var någonting jag aldrig varit med om tidigare, flat out på en 8,8 kilometer lång bana som man bara kört en gång. Vi hade en del tekniska problem med bilen, men jag tror nästa tävling kommer gå bättre, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky om premiären.

Extrema tävlingar
Under året sker totalt fem tävlingar. Den första ägde rum i april i Saudiarabien – där Mikaela och Jenson slutade på en sjätte plats – och nästa är 29-30 maj i Senegal. Varje tävling pågår i två dagar med ett upplägg som till viss del påminner om rallycrossens. Loppen körs två varv på en bana, med ett förarbyte efter första varvet. Beroende på hur bra det går tävlar sedan i olika grupper, med de tre bästa lagen i en finalgrupp den andra dagen.
Det var ett par bilar som voltade under tävlingen i Saudiarabien. Hur farligt är Extreme E?
– Extreme E handlar om att köra på gränsen på extrema platser. Första helgen var utmanande för både förare och bil eftersom allt var så pass nytt för oss, men vi kliver in med mer kunskap till resterande tävlingar vilket leder till att de andra tävlingar troligen inte blir lika utmanande, men man ska ha klart för sig att man tar en risk varje gång man sätter sig i en tävlingsbil.
På tal om säkerhet arbetar Mikaela också för däcktillverkaren Continental som testförare och med just säkerhet och utbildning. Continental är ett av företagen som ligger bakom Extreme E, och Mikaela gavs den unika möjligheten att vara med från start med framtagandet av de däck som nu sitter på bilarna. Dock satte coronapandemin delvis käppar i hjulet.
– Jag fick möjlighet att testa ett nytt vinterdäck för Continental, och det gick så bra att de frågade om jag ville vara med och ta fram däcket till Extreme E. Jag var ner till Frankrike 2019 och gjorde ett test i två dagar, men sedan blev det inte mer testande på grund av corona.
Vad gäller bilen som däcken sitter på heter den Odyssey 21 och är framtagen specifikt för Extreme E. Det är en offroadbil med 550 eldrivna hästkrafter och en markfrigång på närmare halvmetern.
Vilken är den största skillnaden jämfört med vad du gjort tidigare – eldriften, miljöerna eller att det är offroad?
– Det är hela konceptet, att det är eldrift med maximal acceleration, att man åker på extrema banor på extrema platser och att man inte kan förbereda sig mer än bara ett träningsvarv. Samtidigt är själva grundkärnan densamma, att göra det bästa man kan.

Platser påverkade av klimatförändringar
Miljötänket genomsyrar hela Extreme E-organisationen och sker enligt FN:s mål för att minska idrottens klimatpåverkan. Man har ett team med forskare med på resorna, bland annat experter på det tema som varje tävling har, som öken, hav eller Amazonas, man stöttar lokala miljöprojekt, transporten mellan tävlingarna sker med en specialanpassad båt, och så vidare. Att tävlingarna är på de platser de är är ingen slump, berättar Mikaela.
– Man har valt platser där klimatet är i fokus. I Senegal kör vi längs havet där det är mycket plast, i Grönland kör vi där det varit men inte längre finns en glaciär och i regnskogen kör vi där det brunnit. Det är häftigt att besöka dessa platser, men också tungt. Målet är att uppmärksamma problemen och skapa en positiv förändring.
Många är intresserade av och engagerade i motorsport, och Mikaela hoppas på samma intresse för Extreme E – och miljön. Hon nämner att hennes STCC-team PWR jobbar för att STCC ska börja med elbilar.
– Om man tittar på Formel 1 så finns det en community där väldigt många är engagerade. Vi vill skapa samma engagemang för Extreme E och visa upp de här platserna och vad man kan göra. Allt i Extreme E handlar om miljön, från hur batterierna laddas till att vattnet bilarna tvättas med återanvänds.

Tävlar tillsammans
En annan sak som är speciell med Extreme E är att det är två förare, en manlig och en kvinnlig, som turas om att köra under loppen.
– Jag tycker det är jättebra, säger Mikaela. Det är första gången det är en 50-50-fördelning mellan kvinnor och män i en bilsport. I och med att man kör tillsammans skapar det en plattform även för kvinnor att tävla på toppnivå, vilket också gör att sponsorer blir intresserade och att fler team är beredda att satsa på unga kvinnor.
Du kör tillsammans med Jenson Button och det är många andra stora namn från olika motorsporter inblandade i Extreme E. Hur är det att tävla mot dem?
– Från min sida handlar det om att göra sitt bästa, och då spelar det ingen roll om det är Sébastien Loeb eller någon annan jag tävlar mot. Däremot tittar jag på hur de andra kör och tar lärdom. Jag har kört väldigt mycket på is – ända sedan jag var tolv år – men inte lika mycket offroad. Att arbeta med Jenson är också väldigt lärorikt, så jag ser det här som en möjlighet att utvecklas.
Mikaela berättar också om Extreme E-organisationens ”legacyprogram”.
– Inför varje tävling träffas förarna och teamen och samlar in plast eller planterar träd tillsammans, vilket skapar en bra gemenskap. Men när vi sedan sitter i bilen, då är vi konkurrenter.
Av de 18 förarna i Extreme E är hela fyra från Sverige. Vad tror du det beror på?
– Tittar man i Sverige och Värmland där jag är från så har vi mycket rally. Vi är vana på att köra på olika underlag som grus och is, så det tror jag är en anledning. Det är samma sak i rallycross, där är det också många svenskar.
Du tävlar också i STCC. Vad tror du om årets säsong?
– Jag har sagt att mitt mål är att vinna hela STCC. Jag har tagit segrar och pallplatser och känner att jag kan vara med i toppen. För min del handlar det om att få till smådetaljerna och att hålla en jämn nivå utan plumpar. Jag är väldigt motiverad, både för Extreme och E och STCC, avslutar Mikaela.
Vill man följa Extreme E-tävlingarna kan man göra det på Eurosport, Sportkanalen eller Youtube. Är man intresserad av vad som pågår bakom kulisserna finns också tv-serien Electric Odyssey på Youtube där de två första avsnitten i skrivande stund finns att titta på.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.