söndag 13 juni
10 muntra inlägg som trotsar pandemin
Illustration: Maria Wall

10 muntra inlägg som trotsar pandemin

19 maj, 2021

Krönika. Några av mina vänner som har legat på lasarettet och tillfrisknat efter covid 19 intygar att vi har världens bästa sjukvård. De som har legat hemma i feber rehabiliterar sig med försiktig gympa med Sofia Åhman på SVT. Pandemin drabbar olika och vi är då något så less, men jag försöker hålla humöret uppe. Vad finns det för alternativ?

1. Ditt hem är en sparbössa
Samtidigt som du har suttit i soffan och sett Tegnell hålla presskonferenser i tv har din villa gått upp kraftigt i värde. Har du ett fallfärdigt ruckel med eget dass vid någon tjärn har du snart Ebba Busch som knackar på dörren och vill köpa det. Priserna är all time high för både ruckel och sommarstugor. Välkommen till Bil & Bostad. Bättre än börsen!

2. Skyll inte på korna
Under pandemin har min favoritbonde i Röbäck, Arne Lindström, läst nya forskningsrapporter om korna och klimatet. Senaste rönen är att våra idisslande vänner inte alls bidrar så mycket till klimatförstöringen som många har trott. Bönderna kräver upprättelse! Okej, vi skålar i mjölk för er nu. Och vetenskapens nya rön.

3. Köp en Twistpåse!
Varenda pensionärsförening har haft inställt det senaste året. Positivt med det? Ja ni har sluppit höra pladderkusar som mig kåsera. Ni har sluppit lägga ut för färdtjänsten, köpa nitlotter i kaffelotteriet och höra skvaller som ni hört förut. Nej köp en Twistpåse till er själva och en Trisslott. Det blir nya friska tag i höst, med skvaller om allt och alla!

4. Nya konspirationer!
Eftersom även Frimurarna och andra herrloger haft stängt hela året har lokaltidningarnas grävande reportrar fått avslöja nya konspirationer. Vad är det för fel på vaccinet? Vad blir det för biverkningar? Vad säger epidemiologerna om smittan? Finns det två professorer som tycker likadant? Nej, och i Umeå vimlar det av dem! Eller kan man få covid av 5G-nätet? Ja det finns de som tror det med. Som det konspireras!

5. Färre som skor sig
Jag tror vi har haft tio skobutiker i centrala Umeå de senaste åren, men efter pandemin hittar jag bara en. Skocentrum på gågatan, etablerad 1957. Vi säger grattis till överlevaren men även till oss ”sällan-shoppare” som fick det enklare att handla. Har ni sandaler i storlek 44? Har ni Dockstatoffeln? Nej, gå på hälsoboden. Okej. Butiker i singularis bestämd form. Enkelt. Som att bo i Kramfors.

6. Långkalsingarnas år
Jag är med i en grupp på Facebook som heter ”Vi som coronajobbar hemma och har tappat stilen”. Jo vi är sannerligen ett nedklätt gäng. Vi sitter vid datorerna i overaller eller långkalsonger och jobbar. Ungefär som flottare i en timmerkoja där byxorna hänger på tork. Vi gör det inte för att protestera mot kinesernas behandling av igurierna och deras bomullsodlingar. Vi är bara för slöa för att stryka våra skjortor.

7. Bävern i Tvärån
Gäddorna leker i vassen, abborren fyller bäckarna. Det kvittras i varenda buskage, storspoven har landat i Umeådeltat. Djurlivet går sin gilla gång men i år har de fler åskådare. Bävern i Tvärån tittar nyfiket på fotografen som står och betraktar dem med munskydd på sig. Har du gnagartänder du med? Får jag prova!

8. Ryssvärmen
Vi har haft kyla sedan valborg och inga manskörer har sjungit ut vintern. Även om sköna maj är välkommen vet vi aldrig när ryssvärmen slår till. Jag minns en gång i slutet av 70-talet när jag cyklade till jobbet i vinterkläder och när jag kom hem låg tjejerna och solade i bikini på gården. Brukar det vara likadant för dig?

9. Flakmoppar?
Vi som har fått vaccin är tacksamma men samtidigt tänker vi på alla de yngre som får vänta ett tag till. Studenterna som inte får spela brännboll eller gymnasisterna som inte får åka på lastbilsflak och ropa ”fy fan vad vi är bra!” Skulle inte de kunna få låna flakmoppar och åka runt stan denna festliga dag? Kanske affärsmannen Leif Danielsson på Teg har några sådana i sin moppesamling? Med dragen plugg!

10. Vi ska klara av det!
Vi har sluppit krigsåren med ransonering och potatisodling i Broparken. Vi har överlevt nedfallet från Tjernobyl och vi minns knappt vad bequerel betydde. Inte heller lär vi drabbas av översvämning från ett smältande Arktis, ty vår landhöjning kompenserar. Till sommarn är nog pandemin över så håll ut – håll avstånd. Än en liten tid!

Ja du Nicklas. Våra vänner veteranbilisterna kör i karavan kring stan. Har du några favoriter bland de putsade amerikanarna? Var lite Springsteen nu.

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.