söndag 13 juni
”Jag var besatt av Mäklarna som tioåring”
Foto: Linus Hallsénius/Discovery+

”Jag var besatt av Mäklarna som tioåring”

5 maj, 2021

Artikel. 15 år har passerat sedan SVT:s dundersuccé ”Mäklarna”, en skruvad humorserie som följer Hagamäklarnas liv på kontoret i Stockholm. När det nu kommer en ny fristående tappning på Discovery+ har serien förstärkts med en ung frisk fläkt i form av umesonen William Spetz.

Mycket är sig likt sedan vi senast stiftade bekantskap med mäklaren Kaj Modin (Kjell Bergqvist) som fortfarande är en slashas som ljuger, bedrar och misslyckas med det mesta. Precis som då ser vi förutom Kaj även Vilma (Cecilia Frode) och Kajs exfru Maggan, spelad av Lotta Tejle. Ett nytt tillskott på Hagamäklarna är den 20-årige praktikanten Kevin (inlånad från Arbetsförmedlingen) som spelas av ingen mindre än umeprofilen William Spetz.

Halloj William! Nyfiket frågat: vad var din egen relation till ”Mäklarna” innan du hoppade på detta projekt?
– Det är så konstigt, för det fanns två tv-serier som jag var besatt av som tioåring. En av dem var ”Mäklarna” som jag blev helt kär i, fastän jag egentligen nog var för liten för att se den. Jag fick sitta uppe med mamma för att kolla. Det var nog där och då som jag upptäckte tragikomiken, vilket gjorde det så kittlande att som barn får ta del av en ny typ av komedigenre som man inte sett förut som bottnar i mörkret.
Skulle man kunna säga att du blev smått besatt av tv-serien?
– Alltså jag skojar inte när jag säger att jag köpte dvd-filmerna när de släpptes och kollade på avsnitten om och om igen.
Hur gick tankegångarna när du fick veta att du knipit en av rollerna i fortsättningen på ”Mäklarna”?
– Bara när jag fick mejlet att få komma på provspelning för ”Mäklarna” – hjärtat hoppade bokstavligt upp i halsen. Jag tänkte att detta kan inte vara sant. När jag sedan fick rollen var det inte bara på grund av att jag skulle vara med i den själv, utan för att det skulle spelas in nya avsnitt. Som konsument och som ett superfan av serien sedan 2006 var det en dream come true.
Du spelar praktikanten Kevin. Vad är han för en filur egentligen?
– Jag skulle nog beskriva Kevin som tidstypisk för min generation. Jag upplever att folk i min ålder kan både vara världens lataste, mest passiva typ av människa, samtidigt som man kan vara jättedriven när man väl får för sig det. Det kan svänga ganska mycket. Vi tillhör en sån här slags självförverklighetstid, där man ska självförverkliga sitt jag, och Kevin är verkligen en hoppetossa. Han har ännu inte valt vilken typ av människa han vill vara, vilket gör honom oberäknelig på mäklarfirman.
Många har nog en bild av hur mäklare är. Vad har du själv för fördomar om de som verkar inom branschen?
– Det finns en fördom om en livsstil kopplad till mäklare. Till exempel är ju vanliga fördomar att de är väldigt högpresterande, otroligt ambitiösa, alltid tillgängliga på telefon och är med och styr budgivningar mitt i nätterna. Det är just därför man vill sätta Kaj Modin i frontlinjen för han inte är riktigt lagd åt det hållet. Just därför är det extra kul att komma på sig själv med att tänka att det säkert finns riktiga Kajs inom mäklarvärlden.
Hur mycket research la du ner inför din rollgestaltning?
– I och med att jag var så besatt av första säsongen så blev det en gratis förberedelse på ett sätt. Sedan har jag ju bott i Stockholm de senaste fem åren och här är det väldigt mycket snack om bostadsmarknad, köpa och sälja, utgångspriser och mycket mer. Det är lite som en del av den kulturen. Om någon frågar var man bor vill de flesta veta om det är en hyres- eller bostadsrätt, vilket område den ligger på, vilken bostadsförening man tillhör. Det gör det förstås extra skoj att man kan driva med detta i ”Mäklarna”. Men grejen med Kevin är att han inte har så mycket koll. I alla fall inte inledningsvis.
På tal om bostadsmarknaden. Du som bor i Stockholm, vad skulle du säga att det finns för fördelar med att bo där kontra i Umeå och tvärtom?
– Stockholm har adrenalinet på ett sätt som inte Umeå har, men Umeå har tryggheten på ett sätt som inte Stockholm har. De är två städer som bjuder på olika saker. I Umeå finns min syster, cykelbron och Frasses. Jag skulle nog säga att Umeå är hemma, men på något konstigt sätt så har Stockholm börjat bli mer och mer hemma ju mer jag bott här. Jag tror dock att hade jag inte haft det yrke som jag har då hade jag nog inte flyttat hit. Jag är verkligen hemmakär och älskar och saknar att vara i Umeå. Man känner liksom i kroppen när man kommer hem. Man blir avslappnad på ett helt annat sätt.
Den 7 maj är det efterlängtad premiär av ”Mäklarna” på Discovery+. Hur känns det nu att vara en del av mäklargänget som du älskat i 15 års tid?
– Det är så sjukt, för när jag fick pressbilden skickad till mig för omslaget av den nya säsongen skrattade jag rakt ut. Jag tänkte på när jag var liten och brukade klippa in mig själv i mina favoritserier i Paint. Jag kopierade alltså ut mitt ansikte från ett skolfoto och låtsades att jag var med i serien, så som man gör när man sitter hemma på kammaren på Teg och drömmer. Det var därför jag hela tiden kände under inspelningen att ”fan nu sitter jag och klipper in mig själv i den här serien som jag älskar”, för att sedan inse att det faktiskt hände på riktigt. Det är stört men sjukt roligt.
Utan att spoila alltför mycket, skulle du säga att denna säsong håller samma höga skruvade tempo som första säsongen?
– Jag vågar nog ändå påstå att nya säsongen är minst lika underhållande. Nu har ju inte jag sett de färdiga avsnitten; jag vet inte om det beror på att regissören Patrik Eklund inte vågat visa dem för mig då han tror att jag kommer att försäga mig, haha. Vad jag däremot kan säga är att den nya säsongen av ”Mäklarna” kommer vara 100 procent coronafri. Där är allt som det alltid har varit.

LINA WAHLNEMO

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.