söndag 13 juni
Hur länge sen tänkte du på prickig korv?
Illustration: Maria Wall

Hur länge sen tänkte du på prickig korv?

7 april, 2021

Krönika. Det finns en ganska okänd sketch med Monty Python som handlar om en familj där den vuxne sonen är besatt av spadar och skyfflar.

Han svamlar entusiastiskt om spadar och skyfflar när familjen sitter vid frukostbordet, vid middagen, i trädgården. Det finns ingen bättre spade än den här! Samma tjat varenda dag. Varför dök just den sketchen upp i mitt huvud? Det eviga tjatet om pandemin. Har vi inte fått hål i huvet snart?

Anders Tegnells oändliga tålamod
Klockradion väcker mig med prat om pandemin. I morgontidningen läser jag om hur coronan sprider sig i länet. Några studenter har trotsat alla regler och haft fest i en korridor. Reportrarna på CNN och BBC säger att dödligheten är störst i Brasilien och Mexiko. Anders Tegnell har ännu en presskonferens i tv där han visar diagram med kurvor och staplar. Jag kan inte kan läsa den finstilta texten. Tankarna vandrar iväg. Liknar inte staplarna panflöjten som Dana Dragomir spelade på när hon turnerade i kyrkorna och spelade Mio min Mio? Och nu journalisternas frågor: ”Vad ska alla fjällturister tänka på när de stannar vid en mack och vill ha en hamburgare?”Anders Tegnell säger för tusende gången: ”Att de inte ska trängas.” Ny fråga: ”Men om barnen måste gå på toaletten?” ”Jaa”, säger Anders Tegnell: ”De får väl vänta på sin tur.” Han är lika tålmodig som pappan John Cleese i sketchen där sonen tjatar om skyfflar och spadar. Hur många korkade journalister finns det?

Blir det nåt bröllop i år?
Nicklas ber mig skriva om vad som blir de första sakerna jag ska göra när allting blir som vanligt igen. Ja än är vi inte där. Jag bläddrar i lokaltidningen där allmänheten intervjuas och jag tycker väl likadant. Vi vill resa, träffa folk, gå på puben, gå på bio, ha kalas och middagar, sitta på läktaren när Löven spelar, gå på konsert. Vad du längtar till? Kören som du brukar sjunga med? Pingstkyrkans väckelsemöten? Dina bröder hos frimurarna du inte har träffat på ett år? Det där bröllopet som varit inställt som kanske även blir till dop för ni inte har kunnat vänta? Hon blev bånut på kuppen!
Men jag kan också tänka mig att vissa har vant sig med isoleringen. De har vant sig med pandemin som ursäkt. Att gå på middagen hos svärmor. Att bjuda hem folk som dricker upp ditt vin, står i hallen och aldrig går hem. Du vill hellre se den sjätte säsongen på den där serien på Netflix och ha ditt vin för dig själv. Du har blivit eremit och du trivs med det.

Hur många säger prickig korv?
Grannen min jobbar på flygplatsen med att hämta bagage från planen, bagage som ska upp på rullbanden i vänthallen. Hans muskler har börjat förtvina för det kommer snart inga plan. Helen som säljer underkläder i sin butik under mig hoppas att hennes kunder får vaccin snart så de törs titta in till henne. Hon lockar med 20 procent på alla BH:ar. Jag skriver ett inlägg på Facebook: ”Det varenda minister, myndighet och region borde jobba för 24 timmar om dygnet är att fixa fram vaccin så vi får igång samhället igen. Personalen på IVA jobbar också helg som vardag. Kan inte även ni göra det?” Jag märker att jag låter som ännu en grinig gubbe som är med i Ring P1. Jag skriver ett gladare inlägg på Facebook där jag ställer enkätfrågan: Hur många säger idag prickig korv? Responsen är enorm. Alla vill prata om medwurst, salami och naturligtvis prickig korv. Äntligen fick de något annat att tänka på och nu när jag skriver om prickig korv i krönikan så tror jag att även du vill prata om prickig korv? Smakar bäst på limpmacka eller spisbröd? Diskutera!

Ja du Nicklas. Under påsken har nog många fått Trisslotter i påskäggen. Men vad är regeln när ni sitter tillsammans och skrapar? Ska ni dela på vinsten?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om advokat

Artikel. I tidigare krönikor om juridiska ord på bokstaven A har jag skrivit om arrende, arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, accept och ackord som du finner på
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. Nedan behandlas advokat.
Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan en jurist och en advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, har advokater av lagstiftaren erhållit en särställning och ett särskilt ansvar.
Endast den som är medlem i Advokatsamfundet får kalla sig advokat eftersom advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges Advokatsamfund bildades år 1887 och fick officiell status år 1948 när den nya rättegångsbalken trädde i kraft.
En jurist är till skillnad från en advokat inte en skyddad titel. Det innebär att en person inte behöver ha en juristexamen från universitet för att kalla sig jurist. Till exempel kan en person ha läst lite juridik och själv kalla sig jurist. Det finns heller inte något krav för jurister att följa de etiska reglerna om god advokatsed, som det gör för advokater.
För att bli advokat behöver du en juristexamen från universitetet. Därefter krävs minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå. Numera måste alla som vill bli advokat genomgå en särskild utbildning som avslutas med en examination. Om du klarar provet får du en advokatexamen. Efter det ansöker du om inträde i Advokatsamfundet. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse, förutom de formella kraven, om du har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms som lämplig för advokatverksamhet. Om du uppfyller lämplighetskraven kan du antas som ledamot av Advokatsamfundet och får därefter använda titeln advokat.
Vad finns det då för särskilda regler för advokater? Av rättegångsbalken framgår att en advokat ska iaktta god advokatsed. Principen grundar sig på ett antal etiska regler som anses grundläggande i rollen som advokat. Advokatsamfundet har vägledande regler som närmare förklarar vad det innebär att iaktta god advokatsed. Dessa regler anger bland annat att en advokat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla tystnadsplikt och undvika intressekonflikter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende innebär att advokaten ska stå fri mot andra intressen såsom statens, men även i förhållande till klienten och andra.
En annan viktig regel för en advokat är lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten ska iaktta sin klients intresse på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det innebär att varken eget obehag eller utomstående personers åsikter eller intressen får påverka advokaten. Här ska dock nämnas att en advokat aldrig får främja orätt, vilket innebär att en advokat inte får medverka till brott eller på annat sätt främja klientens intresse på ett otillbörligt sätt.
Advokaten har en absolut tystnadsplikt. Det klienten säger till sin advokat råder det sekretess över. Advokatsekretessen är skyddad i lag och advokater kan normalt inte vittna i rättegång om uppgifter som anförtrotts advokaten.
En advokat är även skyldig att undvika intressekonflikter. Advokaten är förhindrad att ta på sig uppdrag där det redan finns eller finns en beaktansvärd risk för att jäv kan uppkomma. Vidare kan en advokat till exempel inte biträda två parter som har motstridiga intressen. En advokat kan inte heller åta sig ett uppdrag där advokaten själv eller närstående till advokaten har intressen som strider mot klientens intressen. I sådana fall måste advokaten tacka nej respektive avsäga sig uppdraget.
Högsta domstolen bedömde i NJA 2020 s. 465 en fråga om intressekonflikt. Advokaten var offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål i hovrätten där det även fanns en målsägande. I ett annat mål var advokaten målsägandebiträde åt samma målsägande som målet där advokaten var offentlig försvarare. Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om en intressekonflikt.
Det finns flera andra regler om god advokatsed som har gemensamt att de syftar till att klientens ärende handläggs professionellt. Om en advokat bryter mot någon av reglerna kan Advokatsamfundet besluta om olika typer av disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller straffavgift. Vid grova överträdelser kan advokaten uteslutas ur Advokatsamfundet, varvid personen inte längre får kalla sig advokat.
De flesta av Sveriges 6 000 advokater tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer reglerna om god advokatsed samt tillvaratar klientens intressen och bästa.