söndag 28 februari
Bilar från A till Ö: Cygnus och Cynos – svan och svans

Bilar från A till Ö: Cygnus och Cynos – svan och svans

3 februari, 2021

Artikel. En hund som blivit björn samt en svan som egentligen var en snuskhummer. Det är lite av innehållet i veckans Bilar från A till Ö. Dessutom ska det handla om en bil som är uppkallad efter Polstjärnan – men det gäller inte bilmärket Polestar.

Två Toyota-namn som låter lite lika – men som betyder helt olika saker – är Cygnus och Cynos. Låt oss ta dem i bokstavsordning, som brukligt är här i Bilar från A till Ö. Cygnus först, alltså.
– Det är på vissa marknader en toppversion av Land Cruiser och på vissa marknader lanserades den som en egen modell med endast namnet Cygnus, berättar Erik Gustafsson, kommunikationschef på Toyota Sweden AB.

Förklädd gud
I likhet med många andra Toyota-namn (till exempel Camry, Carina, Celica, Corona och Cressida) har inspirationen till Cygnus hämtats från himlen. Namnet kommer från stjärnbilden Svanen, som på latin heter Cygnus eller Cycnus. Latinet har fått ordet från grekiskans kyknos.
Stjärnbilden har förstås fått sitt namn för att folk fått för sig att den liknar en svan. Och ett försök att förklara hur stjärnbilden skapades görs i antik grekisk mytologi. Det berättas att guden Zeus från himlens höjd fick syn på den aitoliska prinsessan Leda (som senare skulle komma att bli den spartanska drottningen Leda) när hon badade. Guden ville gärna titta lite närmare på den badande prinsessan. Han förvandlade sig därför till en svan och simmade mot henne. Beträffande vad som därefter hände går uppgifterna isär i de olika återgivningarna av myten. Alla versioner handlar dock om någon form av könsumgänge. I vissa framställningar föregicks detta av att guden blev sig själv igen, men de flesta varianter anger att det var en människa och en svan som var inblandade i intimiteten och att initiativet till densamma togs av Zeus i sin sjöfågelsskepnad. Uppgifterna om huruvida Leda samtyckte till samvaron är inte samstämmiga, men närgångna svanar är väl något som de flesta badande betackar sig för. Zeus tyckte i alla fall att händelsen vid vattnet var så minnesvärd (vad Leda ansåg framgår sällan av berättelserna) att han till minne därav ställde en svan på himlavalvet, vilket alltså blev stjärnbilden Svanen.

Nattens ljus
Så till Cynos. Enligt Erik Gustafsson är namnet bildat av det engelska ordet cynosure, som betyder bland annat ”ledstjärna” och ”medelpunkt”.
– Helt enkelt något som står i centrum och drar till sig uppmärksamhet, förklarar han.
Det engelska ordet cynosure kommer från grekiskans kynosoura, som betyder ”hundsvans”. Det kan vara lite svårt att förstå sambandet här. För en hund är förstås svansen viktig, inte minst för att uttrycka olika sinnesstämningar. Och det förekommer ju att hundar visar intresse för andra hundars bakdelar. Men man kan ändå undra varför akterpartiet på en hund så självklart skulle stå i centrum för människors uppmärksamhet. Kopplingen är att Kynosoura var de gamla grekernas namn på det som vi kallar Polstjärnan, som ju ofta utgjort ledstjärna, inte minst för sjöfarare. Eftersom Polstjärnan för betraktare på stora delar av norra halvklotet befinner sig ovanför nordpolen är den bra att använda när man försöker navigera med hjälp av stjärnhimlen. Dessutom kan den sägas vara en medelpunkt i det avseendet att det norra himlavalvet ser ut att rotera runt en punkt i närheten av Polstjärnan. (Denna Polstjärnans synbara orörlighet gör att den på vissa språk fått namn som kan översättas som ”den stillastående stjärnan” och liknande. Symboliken i beständigheten är också viktig för utmärkelsen Nordstjärneorden.) Men om Polstjärnan är hundens svans, var är då resten av hunden? Ingen av de stjärnbilder som vi numera kallar Lilla hunden respektive Stora hunden (Orions jakthundar) innehåller ju Polstjärnan.
Det finns flera olika förklaringar till den bortsprungna hunden. En sådan säger helt enkelt att den stjärnbild som vi nu kallar Lilla björnen (och där Polstjärnan ingår) tidigare kallades något som har med hund att göra. En annan förklaring föreslår att det som nu kallas Polstjärnan ingick i en hel pastoralsvit där Stora björnen var en ko, där det som vi kallar Björnvaktaren i stället var en herde (antagligen ett på antik arbetsmarknad mer frekvent förekommande yrke) och där nuvarande Lilla björnen var vallhunden.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Y

Artikel. Vad är YGL?
YGL är förkortningen för yttrandefrihetsgrundlagen, som är en av Sveriges fyra grundlagar.
Grundlagarnas uppgift är att skydda vår demokrati. Därför har de en speciell ställning i rättsordningen och ingen lag får strida mot grundlagarna. Det som också skiljer grundlagarna från andra lagar är att de är svårare att ändra. För att en ändring av grundlag ska kunna ske krävs det att riksdagen fattar två likalydande beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. På så sätt vill motverkas förhastade politiska beslut som kan påverka människors grundläggande fri- och rättigheter. Sedan 1980 finns det också en möjlighet att anordna folkomröstning i en grundlagsfråga efter det att riksdagen tagit ett första beslut. Om en majoritet av de röstande då röstar mot förslaget får riksdagen inte ändra grundlagen. Möjligheten att hålla folkomröstning i en grundlagsfråga har hittills aldrig använts.
Rätten att uttrycka sin åsikt i radio, tv, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte regleras i yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten innefattar frihet att söka, ta emot samt sprida åsikter och information. Dock finns det begränsningar i yttrandefriheten såsom brotten förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp, som jag beskrivit i tidigare krönikor som ni finner på www.nywa.nu. I vissa länder är yttrandefriheten mer begränsad och det förekommer censur i medier och våld mot journalister. Sverige hör till ett av världens länder med starkast yttrandefrihet, men denna demokratiska rättighet är inget som ska tas för givet utan det är viktigt att vi alla bevakar och värnar densamma.
Hösten 2020 skedde det tragiska mordet på läraren Samuel Paty i Frankrike. Den 18-årige islamistens motiv ska ha varit att läraren i sin undervisning om yttrandefrihet visat satirtidningen Charlie Hebdos karikatyrer av profeten Mohammed för sina elever. Mordet medförde massiva demonstrationer till stöd för yttrandefriheten i hela Frankrike.