söndag 28 februari
Bildesigntrender

Bildesigntrender

27 januari, 2021

Artikel. Bil & Bostad spanar in trender inom bilar och design – allt från biltyper till mer specifika detaljer. Denna vecka tittar vi på två aktuella trender inom utformningen av framljus och grill.

Den rundade rektangeln
Fronter där grill och framljus tillsammans bildar en bred rektangel (med mer eller mindre runda kortsidor) var vanliga i slutet av 1960-talet och på 1970-talet då de kunde ses på allt från småbilar till muskelbilar. Nu har ”den rundade rektangeln” åter blivit populär, och man hittar den till exempel på den lilla elbilen Honda e men också på terrängbilar som nya Ford Bronco, och så klart på den modell där denna utformning länge varit ett signum: Dodge Challenger.

”Svampen” – en ny sorts front?
En annan variant där framlyktor och grill tillsammans bildar en separat grafisk enhet är den vi här kallar ”svampen”, där de mest distinkta exemplen finns hos några av de senaste suvarna (mindre distinkta varianter hittar man hos en stor mängd bilar). Om man tänker sig ett brett T eller Y, eller om man tar den rundade rektangeln och ger den spetsigare former och en större grill, får man detta grafiska element som kan liknas vid en bred svamp sedd från sidan. Medan rektangelfronterna har en lång historia är det betydligt svårare att hitta exempel på frontutformningar liknande dessa från förr.

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Y

Artikel. Vad är YGL?
YGL är förkortningen för yttrandefrihetsgrundlagen, som är en av Sveriges fyra grundlagar.
Grundlagarnas uppgift är att skydda vår demokrati. Därför har de en speciell ställning i rättsordningen och ingen lag får strida mot grundlagarna. Det som också skiljer grundlagarna från andra lagar är att de är svårare att ändra. För att en ändring av grundlag ska kunna ske krävs det att riksdagen fattar två likalydande beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. På så sätt vill motverkas förhastade politiska beslut som kan påverka människors grundläggande fri- och rättigheter. Sedan 1980 finns det också en möjlighet att anordna folkomröstning i en grundlagsfråga efter det att riksdagen tagit ett första beslut. Om en majoritet av de röstande då röstar mot förslaget får riksdagen inte ändra grundlagen. Möjligheten att hålla folkomröstning i en grundlagsfråga har hittills aldrig använts.
Rätten att uttrycka sin åsikt i radio, tv, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte regleras i yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten innefattar frihet att söka, ta emot samt sprida åsikter och information. Dock finns det begränsningar i yttrandefriheten såsom brotten förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp, som jag beskrivit i tidigare krönikor som ni finner på www.nywa.nu. I vissa länder är yttrandefriheten mer begränsad och det förekommer censur i medier och våld mot journalister. Sverige hör till ett av världens länder med starkast yttrandefrihet, men denna demokratiska rättighet är inget som ska tas för givet utan det är viktigt att vi alla bevakar och värnar densamma.
Hösten 2020 skedde det tragiska mordet på läraren Samuel Paty i Frankrike. Den 18-årige islamistens motiv ska ha varit att läraren i sin undervisning om yttrandefrihet visat satirtidningen Charlie Hebdos karikatyrer av profeten Mohammed för sina elever. Mordet medförde massiva demonstrationer till stöd för yttrandefriheten i hela Frankrike.