söndag 28 februari
Bilar från A till Ö: Cyclone och Cyklon – snabba som vinden?

Bilar från A till Ö: Cyclone och Cyklon – snabba som vinden?

20 januari, 2021

Artikel. De bilar som hetat cyklon har sannerligen gjort skäl för sina namn – åtminstone på det sättet att de flesta inte blev särskilt långlivade.

En cyklon är en virvelstorm. Luften i cyklonen roterar med mycket hög hastighet runt ett lugnt centrum, samtidigt som hela ovädret också snabbt förflyttar sig längs jordytan eller – som oftare är fallet – havsytan. Ordet ”cyklon” kommer från grekiskans kyklos som betyder bland annat ”ring”, ”krets” eller ”cirkel”. Kyklos kan också avse ungefär samma sak som svenskans ”cykel” (ett ord som förstås också kommer från kyklos), i detta ords abstrakta betydelse (inte ett fordon utan ett skeende som har ett återkommande förlopp).
Ett antal bilmärken och bilmodeller har burit namnet Cyclone (den engelska och franska stavningen av ovädersordet). Dessutom har ett bilmärke hetat Cyklon. De flesta av dessa virvelvindsvagnar existerade för länge sedan och det har inte gått att få fram någon dokumentation om hur de fick sina namn. Inte ens Christo Datini, chefsarkivarien på GM Heritage Center i Sterling Heights utanför Detroit, har kunnat finna något i arkiven om det namn som valdes när GM 1959 skulle presentera den futuristiska, raketliknande experimentbilen Cadillac Cyclone. Och kan inte Datini finna dylika dokument, då bör man inte förvånas över att ingen annan heller kan det. Min gissning är att de som bestämde cyklon-bilarnas namn ville att vi skulle associera till stora krafter och höga hastigheter. Dessutom består ju en cyklon av både rotation och en förflyttning framåt, vilket kanske bidrog till att ordet ansågs lämpligt som bilnamn.

Litet oväder
Den första cyklonbilen var troligen den franska Cyclone, som verkar ha producerats från 1898 till 1900. Extremt lite är känt om detta bilmärke. Nästa virvelvindsvagn kom 1902 när var cykel- och motorcykeltillverkaren Cyklon Maschinenfabrik i Berlin började bygga det lätta, trehjuliga motorfordonet Cyklonette, som tillverkades i olika versioner fram till 1923 och som därmed blev den mest långlivade cyklonbilen.
Diminutivändelsen -ette, som förvandlar fordonets namn till ”liten cyklon”, finns inte i tyska utan hämtades förstås från franskan. Kanske tyckte tyskarna att det franskinspirerade namnet lät mer elegant än de mer tyskklingande diminutiven Cyklonchen eller Cyklonlein.
Cyklonetten hade ett hjul fram och två bak. Motorn drev framhjulet. Under åren 1927-1931 byggde företaget dessutom ”riktiga” bilar vid namn Cyklon – fyrhjuliga, täckta vagnar med sexcylindriga motorer.
Nuförtiden stavas det tyska ovädersordet Zyklon, vilket det verkar ha gjort sedan den stora stavningsreformen 1901, då många ord som dittills skrivits med C kom att stavas med K eller Z (Cöln blev Köln; Cirkus blev Zirkus). Att bilmärket Cyklon och modellen Cyklonette ändå stavades med C beror antagligen på att Cyklon Maschinenfabrik inte ville byta både företagsnamn och emblem bara för att en stavningsreform virvlat förbi. Och att stava företagsnamnet med C medan bilarnas namn skrevs med Z, det hade ju bara blivit konstigt.
Omkring år 1920 började företaget Cyclone Motors Corporation bygga bilar – både personvagnar och lastbilar – i Greenville i South Carolina, USA. Personbilarna byggdes på Ford-chassier som förlängdes för att bli taxibilar. Bilarna marknadsfördes under namnet WBC, vilket lär ha stått för Well Built Cab (”välbyggd taxi”). Namnet Cyclone användes om lastbilarna. Företaget försvann 1922.

Sportkomet
Nästa Cyclone var också amerikansk. Bilmärket Mercury använde namnet under åren 1964-1971, först om den sportigaste versionen av modellen Comet och från 1968 som ett eget modellnamn.
Under åren 1997 och 1998 tillverkades en kanadensisk Cyclone. Det var en öppen, tvåsitsig sportbil med tre hjul (två fram, ett bak). Motorn kom från den österrikiska tillverkaren Rotax, vars produkter också driver många andra ”leksaker” som snöskotrar, vattenskotrar, motorcyklar och fyrhjulingar. Den kanadensiska cyklonen kom dock aldrig att serietillverkas. Bilen konstruerades av tre studenter vid Université de Montréal som en del av deras utbildning.
Förutom Cyklon och Cyklonette har det funnits ytterligare en tysk virvelvindsvagn: Cyclone. Bilmärket byggdes i Berlin och var i likhet med de flesta cyklonbilar en kortlivad historia. Bilarna tillverkades endast 2006 och 2007. Till det yttre var de kopior av supersportbilen Lamborghini Murcielago.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Y

Artikel. Vad är YGL?
YGL är förkortningen för yttrandefrihetsgrundlagen, som är en av Sveriges fyra grundlagar.
Grundlagarnas uppgift är att skydda vår demokrati. Därför har de en speciell ställning i rättsordningen och ingen lag får strida mot grundlagarna. Det som också skiljer grundlagarna från andra lagar är att de är svårare att ändra. För att en ändring av grundlag ska kunna ske krävs det att riksdagen fattar två likalydande beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. På så sätt vill motverkas förhastade politiska beslut som kan påverka människors grundläggande fri- och rättigheter. Sedan 1980 finns det också en möjlighet att anordna folkomröstning i en grundlagsfråga efter det att riksdagen tagit ett första beslut. Om en majoritet av de röstande då röstar mot förslaget får riksdagen inte ändra grundlagen. Möjligheten att hålla folkomröstning i en grundlagsfråga har hittills aldrig använts.
Rätten att uttrycka sin åsikt i radio, tv, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte regleras i yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten innefattar frihet att söka, ta emot samt sprida åsikter och information. Dock finns det begränsningar i yttrandefriheten såsom brotten förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp, som jag beskrivit i tidigare krönikor som ni finner på www.nywa.nu. I vissa länder är yttrandefriheten mer begränsad och det förekommer censur i medier och våld mot journalister. Sverige hör till ett av världens länder med starkast yttrandefrihet, men denna demokratiska rättighet är inget som ska tas för givet utan det är viktigt att vi alla bevakar och värnar densamma.
Hösten 2020 skedde det tragiska mordet på läraren Samuel Paty i Frankrike. Den 18-årige islamistens motiv ska ha varit att läraren i sin undervisning om yttrandefrihet visat satirtidningen Charlie Hebdos karikatyrer av profeten Mohammed för sina elever. Mordet medförde massiva demonstrationer till stöd för yttrandefriheten i hela Frankrike.