söndag 28 februari
Nytt genombrott för elbilar i Norge

Nytt genombrott för elbilar i Norge

13 januari, 2021

Artikel. Under 2020 var 54 procent av de nya nyregistrerade bilarna i Norge helt eldrivna, vilket innebär att Norge är det första landet i världen där mer än hälften av alla nya personbilar är elbilar.

Norge har länge legat i framkant vad gäller elbilsförsäljning, och under 2020 dominerade elbilarna försäljningen. Andelen nyregistrerade elbilar har de senaste fem åren ökat från 17 till 54 procent, vilket innebär att Norge år 2020 blev det första landet där över hälften av alla nya bilar var elbilar. Detta inkluderar ej heller laddhybrider och elhybrider. Dessa stod 2020 för 20 respektive nio procent av försäljningen. Bland de tjugo bäst säljande bilmodellerna återfinns endast en som inte är elbil eller någon form av hybrid. Detta enligt siffror sammanställda av OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken). Landet har som mål att alla nya personbilar ska vara så kallade nollutsläppsbilar år 2025.
Även i Sverige ökar mängden elbilar kraftigt. Bland nyregistrerade personbilar var andelen laddbara bilar under december 49,2 procent, att jämföra med tio procent för 2019. December var också första månaden som en elbil (Volkswagen ID.3) toppade försäljningsstatistiken. Ser man till året som helhet stod elbilar för 9,6 procent av nybilsförsäljningen, laddhybrider för 22,6 procent och elhybrider för 9,9 procent. Detta enligt BIL Sweden.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven Y

Artikel. Vad är YGL?
YGL är förkortningen för yttrandefrihetsgrundlagen, som är en av Sveriges fyra grundlagar.
Grundlagarnas uppgift är att skydda vår demokrati. Därför har de en speciell ställning i rättsordningen och ingen lag får strida mot grundlagarna. Det som också skiljer grundlagarna från andra lagar är att de är svårare att ändra. För att en ändring av grundlag ska kunna ske krävs det att riksdagen fattar två likalydande beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. På så sätt vill motverkas förhastade politiska beslut som kan påverka människors grundläggande fri- och rättigheter. Sedan 1980 finns det också en möjlighet att anordna folkomröstning i en grundlagsfråga efter det att riksdagen tagit ett första beslut. Om en majoritet av de röstande då röstar mot förslaget får riksdagen inte ändra grundlagen. Möjligheten att hålla folkomröstning i en grundlagsfråga har hittills aldrig använts.
Rätten att uttrycka sin åsikt i radio, tv, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte regleras i yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten innefattar frihet att söka, ta emot samt sprida åsikter och information. Dock finns det begränsningar i yttrandefriheten såsom brotten förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp, som jag beskrivit i tidigare krönikor som ni finner på www.nywa.nu. I vissa länder är yttrandefriheten mer begränsad och det förekommer censur i medier och våld mot journalister. Sverige hör till ett av världens länder med starkast yttrandefrihet, men denna demokratiska rättighet är inget som ska tas för givet utan det är viktigt att vi alla bevakar och värnar densamma.
Hösten 2020 skedde det tragiska mordet på läraren Samuel Paty i Frankrike. Den 18-årige islamistens motiv ska ha varit att läraren i sin undervisning om yttrandefrihet visat satirtidningen Charlie Hebdos karikatyrer av profeten Mohammed för sina elever. Mordet medförde massiva demonstrationer till stöd för yttrandefriheten i hela Frankrike.