torsdag 21 januari
Bilar från A till Ö: CX – gasen i botten?

Bilar från A till Ö: CX – gasen i botten?

13 januari, 2021

Artikel. Citroëns prestigemodell DS efterträddes av CX, som förstås också fick den gashydrauliska fjädring som blivit Citroëns signum och som gör att karossen kan höjas och sänkas. Men när man talar om låg CX behöver det inte bara betyda att bilen är i botten.

Citroën gillar bokstaven C. 1922, när bokstaven för första gången förekom i en av märkets modellbeteckningar – Type C – var detta en logisk följd av att den kom efter Type A och Type B. När Type C under de närmast följande åren presenterades i nyare versioner fick dessa namnen C2, C3, C4 och sedan C6. Och om dessa modellbeteckningar låter märkvärdigt bekanta så beror det kanske på att de nästan hundra år senare kommit till användning igen. På 2000-talet har Citroën sålt bilmodeller som hetat C1, C2, C3, C4, C5, C6 och C8 (ju högre siffra desto större bil). Förutom siffercitroënerna finns C-Zero (som i likhet med andra elbilar gärna skriver 0 med bokstäver för att betona att koldioxidutsläppen under körning är just noll).
Bland det senaste seklets C-bilar från Citroën finner vi också experimentbilen C10 samt skåpbilarna C,15, C25 och C35. Bokstaven C förekommer dessutom i modellbeteckningen 2CV. Den franska förkortningen CV stod från början för cheval-vapeur. Ordagrant översatt blir detta ”ånghäst”, men det som avsågs var helt enkelt ”hästkraft”. Kopplingen till ånga är att det var när ångmaskinerna tuffade in i franska fabriker som man upplevde ett behov av att jämföra dessa nya apparaters effekt med den som de gamla hederliga havredrivna kraftkällorna ansågs leverera. Förvirrande nog blev den franska förkortningen för hästkraft senare ch, medan CV fick stå för cheval fiscal, ”skattehästkraft”.

Få – men inte två
Systemet med skattehästkrafter började tillämpas i bilens barndom, bland annat i Storbritannien och Frankrike (men på olika sätt i de båda länderna, naturligtvis). Mätningar av en bilmotors effekt kan göras på flera olika sätt. När fordonsskatten skulle drivas in ville staten förstås inte att det skulle finnas utrymme för tolkningar. Därför baserades skatten på formler vars variabler var enkla att mäta, till exempel antalet cylindrar i motorn och diametern på respektive cylinder. Skattehästkrafterna var alltså en egen enhet som inte överensstämde med den ”verkliga” effekten, vilket kanske gör 2:an i 2CV mer begriplig – den ekonomiska lilla bilen hade visserligen ingen stark motor, men så få som två var hästkrafterna aldrig.
På bilsalongen i Paris 1974 presenterade Citroën modellen CX. Bokstaven C kom alltså ånyo till användning. Denna gång var det inte som hos 2CV den fördelaktiga fordonsskatten som föranledde namnet utan den flödesfrämjande fordonsformen. När CX ritades var det nämligen särskilt viktigt att ge karossen lågt luftmotstånd. Shaneez Sudoollah, presstalesperson i PSA-koncernen, där Citroën ingår, berättar hur man hos Citroën tänkte när bilen skulle namnges:
– Det bestämdes att den nya modellen skulle få namnet CX eftersom dessa två bokstäver är symbolen för luftmotståndskoefficienten. Detta motsvarade till fullo den bild vi ville förmedla, bilden av ett fordon med perfekt beräknad aerodynamik.
Även om man kanske inte kan säga att CX är en förkortning kan man ändå i luftmotståndskoefficienten cx identifiera två olika förkortade beståndsdelar. Bokstaven C står för det engelska (och franska) ordet coefficient. Och X:et indikerar att det är luftmotståndet längs x-axeln – alltså i bilens längdriktning – som beräknas.

X:et bytte plats
Med CX inleddes ett nytt namngivningsmönster hos Citroën – modellbeteckningar som bestod av två bokstäver varav den andra var X (de senare modellnamnen hade dock ingenting med luftmotståndskoefficient att göra). AX och BX hör förstås på något sätt ihop med CX (även om de förstnämnda kom senare). Och en viss logik fanns väl i att det sista av de namn som slutade på X blev ZX (Z är den sista bokstaven i det franska alfabetet). Men dessförinnan hade det kunnat bli en DX också. Det var i alla fall vad biltidskrifterna förväntade sig att CX efterträdare, som kom 1989, skulle kallas. Och enligt Shaneez Sudoollah var DX faktiskt ett modellnamn som övervägdes av de ansvariga på Citroën.
– Men Citroën gör tvärtom och tillkännager att den nya stora sedanen ska heta XM. Vi behåller X och lägger till M, vilket gör det möjligt att anspela på modellen SM och dess sexcylindriga motor. XM erbjuds med en sådan, vilket inte var fallet med DS eller CX, förklarar hon.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer