måndag 12 april
Tror på fortsatt stigande bostadspriser
Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Tror på fortsatt stigande bostadspriser

7 januari, 2021

Artikel. Bostadspriserna under 2020 var stabila och ökade till och med, trots coronatiderna. Vad väntar då under 2021? Enligt nya undersökningar från Sifo och två mäklarbyråer tror majoriteten av såväl mäklare som övriga svenskar på stigande eller stabila priser.

2020 var inget vanligt år. Coronapandemin har haft effekter på de flesta – både privatpersoner och företag. En bransch som klarat sig bra är bostadsbranschen. Behovet av bostäder kvarstår och priserna och efterfrågan i landet har till och med stigit. Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik ökade bostadsrättspriserna i Sverige de senaste tolv månaderna med sju procent och villapriserna med elva procent.
– Bostadsmarknaden har visat sig vara förvånansvärt motståndskraftig under året, trots pandemin. Så länge bostadsbristen kvarstår, räntorna förblir låga och pandemins ekonomiska effekter begränsas kan vi räkna med hög aktivitet på bostadsmarknaden även 2021, säger Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
En Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visar att 60 procent av svenskarna tror på ökande bostadspriser under 2021. Bland fastighetsmäklarna siar 50 procent om en fortsatt prisuppgång medan endast fem procent tror på sjunkande bostadspriser.
– Fastighetsmäklarna har märkt av ett ökat intresse för att byta bostad under året. Större bostäder har varit hetast eftertraktade och fler affärer har gjort redan innan ordinarie visning. Att kunna kombinera distansarbete och fritid i hemmet är ett behov som kommer att kvarstå även efter pandemin, säger Marcus Svanberg.
Fastighetsbyrån å sin sida gör regelbundet en undersökning som heter Mäklarpanelen. I den senaste enkäten svarade drygt 400 mäklare, och av dessa tror 50 procent på stigande villapriser, 29 procent på stigande bostadsrättspriser och endast två respektive sju procent på sjunkande villa- respektive bostadsrättspriser.
– Under 2020 har vi sett att bostadsmarknaden har fortsatt att fungera trots pandemin. Många svenskar har haft stort fokus på sina hem. Det har gett en stark efterfrågan. Överlag tror våra mäklare att det kommer att hålla i sig även nästa år. Låga räntor och bostadsbrist på många orter ger förutsättningar för stabila eller stigande priser, säger Johan Engström, vd Fastighetsbyrån.

Peter Öberg, Fastighetsbyrån & Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Läs mer