torsdag 21 januari
Bilar från A till Ö: Curved Dash – svängig stadssläde
Foto: Hyman Ltd

Bilar från A till Ö: Curved Dash – svängig stadssläde

23 december, 2020

Artikel. ”Dashing through the snow ...” sjungs det säkert i månget engelskspråkigt hem i dessa dagar. Det bjällerförsedda färdmedel som i sången störtar fram i snön är knappast Oldsmobilemodellen Curved Dash – den var mer gjord för plogade stadsgator än för snö. Men dess kaross såg i alla fall ut som en släde!

Det amerikanska biltillverkningsföretaget Oldsmobile presenterade 1901 modellen Model R. Den som är bekant med konkurrenten Fords sätt att namnge bilmodeller kan säkert lätt få för sig att Oldsmobile-modellbeteckningen R betyder att det dessförinnan funnits oldsmobilar som hetat Model A, Model B, Model C och så vidare fram till Model Q. Så är det dock inte – Model R var faktiskt företagets första. Om bokstaven R betyder något alls så är det troligen som förkortning av runabout, en biltyp som var vanlig vid denna tid och som Oldsmobile Model R tillhörde.
En runabout var en liten, billig och lätt bil med endast en sätesrad. Den var sparsamt utrustad och saknade ofta dörrar, vindruta och tak. Model R var en utpräglad stadsbil medan Model S, som kom några år senare, var gjord för längre resor och hade dessutom plats för fler passagerare. Att Model S kom efter Model R kan ge intrycket att det åtminstone då startades en följd av modellbeteckningar i bokstavsordning, men så var det inte heller. Före Model S kom nämligen modeller som 6C (vars siffra indikerade att modellen hade en sexcylindrig motor) och B.

Modern montering
Oldsmobile Model R brukar betraktas som den första masstillverkade bilen, vilket innebär att det som så småningom skulle bli en bil flyttades mellan olika arbetsstationer inne i fabriken och att specialiserade montörer där utförde sina respektive arbetsuppgifter enligt fastställda rutiner och monterade delar som var så noggrant tillverkade och hade så god passform att de skulle gå att använda på vilket Model R-exemplar som helst.
Även om den officiella modellbeteckningen är Model R är bilmodellen betydligt mer känd under ett namn som beskriver dess speciella utseende: Curved Dash Oldsmobile.
Det engelska ordet dashboard brukar översättas med ”instrumentbräda” eller ”instrumentpanel” och syftar i en modern bil på området nedanför vindrutan inne i kupén, framför allt området runt ratten. Men ordagrant översatt blir det ”stänkbräda” eller ”stänkskiva”.
På hästdragna vagnar betecknade dashboard eller bara dash den del av karossen som skulle skydda dem som satt på kuskbocken från stänk från vägen eller hjulen. Denna skiva satt längst fram på vagnen (om man undantar skaklarna), framför kuskens ben. När de första automobilerna kom avvek deras utseende inte särskilt mycket från de hästdragna vagnarnas (förutom förstås i det uppseendeväckande avseendet att hästen var borta). Stänkskivan fanns alltså kvar.

Skiftande skyddsskiva
I takt med bilkarossernas utveckling verkar ordets konkreta betydelse ha bleknat bort. Detta kan tyckas underligt – hur kan man tala om en stänkskiva utan att tänka på ”stänka”? Det blir kanske lite lättare att förstå om man betänker att det engelska ordet dash, som kan vara både substantiv och verb, har många fler olika betydelser än svenskans ”stänk” och ”stänka”. Som verb kan dash betyda bland annat ”slå”, ”kasta”, ”stänka”, ”störta”, ”rusa”, ”stöta” eller ”krossa”. Eftersom flera av dash-betydelserna handlar om slag, stötar och sådant kanske man med tiden började uppfatta skivan som något som skulle skydda mot stötar snarare än stänk. Under årens lopp har också det som kallats dashboard förflyttat sig från fordonets front och följt ”kusken” allt längre bakåt i vagnen.
De engelska orden curved dash betyder ”böjd stänkskiva”. Att Oldsmobile Model R kallades Curved Dash beror på att stänkplåten på denna vagn var en fortsättning på golvet, som böjts upp i en elegant kurva framför föraren, i stället för att som på andra bilar från denna tid utgöras av en rak skiva som anbringats vinkelrätt mot golvet. När Model B några år senare kunde fås med rak front fick denna modell smeknamnet Straight Dash (”rak stänkskiva”) för att skilja den från företrädaren.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer