torsdag 21 januari
Så syns du bäst i mörkret

Så syns du bäst i mörkret

11 november, 2020

Artikel. Det är mörka tider ute nu och så kommer det förbli ända till våren. Mörkret innebär risker för såväl bilister som cyklister och gångtrafikanter. Christina Tolf, verksamhetsansvarig NTF Distrikt Västerbotten, berättar om vad man bör tänka på när man man vistas ute i trafiken.

Enligt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) inträffar 40 procent av alla trafikolyckor med gående inblandade när det är mörkt. Fungerande belysning för fordonsförare och bra reflexer för gående minskar risken för olyckor, men vad mer bör man tänka på? Bil & Bostad pratar med Christina Tolf, verksamhetsansvarig NTF Distrikt Västerbotten.

Vad är viktigast för bilister att tänka på vad gäller synlighet när det är mörkt ute?
– Som bilist bör du vara extra uppmärksam på fotgängare och cyklister när du färdas i tätbebyggt område, eftersom det är många som går och cyklar här. Det kan vara buskar, hus eller parkerade bilar som kan skymma sikten, vilket gör att man kanske inte har möjlighet att upptäcka och reagera lika snabbt och i tid.
– Som bilist är det viktigt att man har fungerande och påslagen belysning både fram och bak för att göra sig synlig för cyklister och gångtrafikanter. En bra reflex syns mycket bra i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka skenet från strålkastaren.
Hur stor skillnad gör reflexer?
– Det är stor skillnad hur tidigt en bilist kan se en fotgängare. Om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20 till 30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex så har bilisten möjlighet att se dig redan på 125 meters avstånd.

Vad är viktigast för fotgängare att tänka på vad gäller synlighet när det är mörkt ute?
– Redan vid skymning är det viktigt att använda reflexer. Många av oss använder ytterkläder som är svarta och med det smälter vi in i mörkret och bilisten har svårt att se oss. För att en bilist eller cyklist ska hinna se dig och reagera i tid så är det bästa sättet att hjälpa till med bra belysning och reflex. Den bästa reflexen om man är gångtrafikant är en varselväst eftersom den syns på en stor del på kroppen och runt om. Använder man snap on-reflexer (reflexband) som sitter runt till exempel handleden så komplettera gärna med en på den motsatta fotleden eller benet. Detta gör att bilisten kan identifiera dig som gångtrafikant.
– Observera att du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta två till fyra gånger längre än vid normalt väglag.

Bör man använda reflexer även i stadsmiljö och upplysta områden?
– Även när du cyklar i stan är det viktigt med bra belysning i skymning och mörker eftersom bilister har svårt att se dig. Förutom att göra så att bilar upptäcker dig, underlättar bra belysning samspelet med andra cyklister och med fotgängare, och kan ibland även behövas för att belysa vägbanan.
– Man kan tro att all belysning som finns i stadsmiljö ska hjälpa en att synas men det är verkligen tvärt om. Gatubelysning, skyltfönster och strålkastare från andra bilar distraherar ens uppmärksamhet från gående och cyklister som ej har belysning eller reflexer på sig. Jag vill starkt rekommendera reflexer och bra belysning här.

Ibland ser man cyklister utan belysning på cykeln och bilar som inte har bakljus på trots att det är mörkt ute. Kan du säga något om hur stort detta problem är och vad man bör vara medveten om?
–Det man ska vara medveten om är att de svåraste skadorna som drabbar cyklister inträffar vid kollision med en bil. Därför är det viktigt att synas i trafiken med både cykellysen och reflexer. I Umeå så ser vi tyvärr en del som saknar reflexer och belysning på cyklar. Något som många saknar är ekerreflexer för att synas från sidan. Detta kan bero på att inga nya cyklar idag säljs med tillbehör som reflexer, belysning och ringklocka – tre av de viktigaste säkerhetsdetaljerna på en cykel. Detta är tillbehör man måste tänka på att köpa själv. Under ett antal år har NTF på uppdrag av Umeå Kommun Gator och Parker genomfört tillståndsmätning av belysning och reflexer på cykel. Hösten 2020 såg vi att 65 procent av männen och 63 procent av kvinnorna hade belysning på cykeln. Naturligtvis önskar vi att samtliga skulle vara utrustade och även att man redan i skymning behöver slår igång sin belysning.

NTF arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Kan du ge exempel på vad ni gör?
– NTF driver i dag webbsidan trafikeniskolan.se där pedagoger i grundskolan kan hitta förslag till lektioner inom trafik och mycket annat.
– När det gäller NTF Distrikt Västerbotten så har vi sedan 2012 ett uppdrag av Umeå Kommun Gator och Parker där vi genomföra en cykelaktivitet som heter Umecyklisten som vänder sig till årskurs fyra. Tanken med Umecyklisten är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken. Genom ett teoripass och en praktisk del med en teknikbana utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter. En stor del i utbildningen är att få en förståelse över att synas, använda cykelhjälm och agera rätt i trafiken för allas säkerhet.

Finns det något annat som är bra att känna till för alla som vistas ute i dessa mörkare tider?
– Man bör tänka på att reflexer är en färskvara och bör bytas kontinuerligt. De reflexer som klarar sig bäst i tid är de som finns på kläder, reflexvästar och snap on-reflexen. Prismareflexen bör bytas minst varje år eftersom de repor som kan uppkomma av andra föremål som man har i fickan, där man oftast stoppar dem när man inte använder dem, förstör prismorna som ska åter reflektera.
– Om du vill veta lite mer om Umecyklisten hittar du på denna sida en film om Umecyklisten som filmades våren 2019 på Grisbackaskolan i Umeå: https://ntf.se/var-kompetens/barn-och-ungdomar/skolbarn/.

PETER ÖBERG

Läs mer