måndag 23 november
Bilar från A till Ö: Csonka chokade igång bilbyggandet

Bilar från A till Ö: Csonka chokade igång bilbyggandet

28 oktober, 2020

Artikel. Hur många ungerska bilmärken kan du? Utan att veta något om dina extremiteter gissar jag att de fingrar du har räcker gott och väl för att räkna bilmärkena. Det har nämligen inte funnits så många.

Det finns förstås framgångsrika buss- och lastbilstillverkare i Ungern. Och visst skulle man med lite god vilja kunna säga att exempelvis Škoda en gång var en ungersk bil eftersom märket grundades i en stat som hette Österrike-Ungern (även om det inte skedde inom nuvarande Ungerns gränser). Dessutom monteras ju bilar från utländska märken i ungerska fabriker. Men om man med ”ungerskt bilmärke” menar ”personbilsmärke som grundats och serietillverkats i det territorium som nu utgör Ungern” så blir mängden märken märkbart mindre.

Personbilar var inte planen
Detta beror förstås inte på att ungrare skulle vara mindre uppfinningsrika än exempelvis tyskar, italienare, britter eller fransmän. Till att börja med är jämförelsen orättvis. Inget av länderna Tyskland, Italien, Storbritannien och Frankrike har färre än sextio miljoner invånare. Ungern, däremot, har färre än Sverige. Dessutom kunde de västeuropeiska biltillverkarna dra nytta av bilismens babyboom – årtiondena efter andra världskriget då hushållens konsumtion ökade och olje- eller klimatkris var i stort sett okända ord. Under samma tid infördes planekonomi i Ungern.
Man kan förstås bygga bilar även i centralstyrda ekonomier – så skedde ju i flera östeuropeiska länder. Men det var inte länderna själva som bestämde vad som skulle produceras (om inte länderna hette Sovjetunionen); det gjorde de kommunistiska staternas ekonomiska samarbetsorganisation (SEV), som Ungern tillhörde. Vad de olika länderna skulle tillverka styrdes till stor del av Sovjetunionen. I Kreml ville man gärna att satellitstaterna skulle vara beroende av handel med Sovjetunionen, men också av varandra, för att minska risken att något av länderna skulle lämna det ekonomiska och militära samarbetet.
SEV hade bestämt att Ungern gärna fick tillverka bussar och andra verkstadsindustriprodukter, men inte personbilar. Ungrarna kom dock på ett sätt att delvis kringgå näringsförbudet. Man bestämde sig för att börja bygga fordon som kanske inte riktigt var bilar (eftersom de var så små) och inte riktigt motorcyklar, (eftersom de hade dörrar, tak, ratt och fyra hjul). Några av de mikrobilar som planerades var Alba Regia (det latinska namnet på staden Székesfehérvár, där bilen skulle byggas), Balaton (uppkallad efter Ungerns största sjö) och Úttöro (ungerska för ”pionjär”). Det råder säkert delade meningar om huruvida dessa mikroskopiska, motorsvaga fordon verkligen var bilar, men kanske hade de ändå kunnat räknas som riktiga ungerska bilmärken – om det inte vore för att de aldrig kom att serietillverkas. Efter Ungernrevolten 1956 blev det omöjligt att genomföra mikrobilsprojektet (bland annat för att flera nyckelpersoner frihetsberövats på grund av sin roll i protesterna).

Csonka med enstånka
Trots allt har det funnits ungerska bilmärken. Ett av dem var Csonka, som började byggas i Budapest 1909. Den encylindriga lilla Csonkan var Ungerns första bil med kardandrift. Märket var uppkallat efter sin upphovsperson, János Csonka (1852–1939).
Innan han började med bilbyggande tillverkade János Csonka förbränningsmotorer för andra användningsområden. Tillsammans med en annan ungersk uppfinnare, Donát Bánki, tog han 1893 patent på en förgasare. Trots detta tycks trottelteknikens tillämpning titt som tätt tillskrivas tyskar som Wilhelm Maybach, Gottfried Daimler eller Carl Benz. Men vem som egentligen borde bli berömd för bränsleblandarburken finns det inga bestämda besked om. Patent på teknik som försåg förbränningsmotorer med luft- och bensinblandning beviljades både före och efter Bánkis och Csonkas karburator. Förgasarteknikens fader kanske var amerikanen Samuel Morey, som förefaller ha förfärdigat den första förgasaren redan på 1820-talet. Mot slutet av 1800-talet öppnades i alla fall alla portar och teknikutvecklingen flödade. Förgasaren blev en förutsättning för förbränningsmotorn så som den skulle se ut under nästan hundra år.
Bilen Csonka byggdes inte i särskilt många exemplar. Tillverkningen upphörde redan 1912. Men förgasarföregångaren och fordonsfabrikanten János Csonka bör nog ändå betraktas som en av Budapests mest betydelsefulla bilpionjärer.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer