måndag 23 november
Bilar från A till Ö: Cruising-bilarna

Bilar från A till Ö: Cruising-bilarna

14 oktober, 2020

Artikel. Det är mer än 130 år sedan bilen uppfanns. En aktningsvärd ålder, kan man tycka – men jämfört med många andra fortskaffningsmedel är bilen bara barnet.

Människan har i minst åtta tusen år använt farkoster för att färdas på vatten och i minst fem tusen år vagnar och kärror med hjul. Alla dessa år med olika fordon och flytetyg har förstås givit upphov till ett otal olika benämningar på kategorier av farkoster. Från de motorlösa vagnarnas värld har vi fått många beteckningar på biltyper, bland annat spyder, roadster, berline, cabriolet, coupé, landaulette, limousin, fätong och shooting brake.
Man kan nog säga att det var mer vagnmakarnas verksamhet än båtbyggarnas som biltillverkandet utgjorde fortsättning på. Men många av motorfordonens modellnamn kommer faktiskt från det marina. Bilar från A till Ö har tidigare handlat om bilbegreppen Barchetta, Clipper, Corsair och Corvette, men det finns också en uppsjö andra sjöfartsnamn. Visst har bilindustrin en del gemensamt med båtbyggarbranschen, till exempel skapandet av strömlinjeformade skal (skrov och karosser). Men den främsta anledningen till att man uppkallat så många bilar efter båtar är nog ändå att fartygen förknippats med sådant som skönhet, fart och äventyr, medan de djurdragna vagnarna kanske mer setts som långsamma, jordnära och vardagliga.

Kryss är korsord
Ett ord som flera gånger blivit bilnamn är engelskans cruiser (”kryssare”). Substantivet cruiser kommer från verbet cruise (”kryssa”). Till engelskan har ordet troligen kommit från nederländskans kruisen (”kryssa”, ”korsa”, ”segla omkring”), som hör ihop med substantivet kruis (”kors”). Kruis kommer från medelnederländskans cruce, vilket i sin tur har sitt ursprung i latinets crux (”kors”).
Att korsa något, till exempel en väg, ett hav eller en flod, innebär ofta att ta genaste vägen över. Men att kryssa (från nederländskans kruisen och lågtyskans krüsen) betyder inte att färdas längs den kortaste sträckan. För seglare betyder kryssa att färdas mot vindriktningen. Eftersom det inte är möjligt att färdas rakt mot vinden vinklar seglaren seglet så att vindkraften tillsammans med kölens och skrovets motstånd i vattnet trycker båten snett framåt i förhållande till den linje som seglaren i idealfallet skulle färdas mellan A och B (att kalla den raka linjen mellan A och B ”idealfall” innebär alltså att vi tillfälligt bortser ifrån att seglare inte sällan tycker att det är vägen (eller kanske snarare vågen), som är mödan värd). När seglaren tycker att båten börjar komma för långt åt sidan byter hen riktning och korsar så småningom A-B-linjen. När båten kommit lagom långt ut åt andra hållet läggs kursen åter om och linjen korsas igen, och så vidare. Om man tycker att detta låter för jobbigt går det dock att åka på kryssning utan att behöva kunna splitsa ett tåg, brassa en märs eller snöra ett stag – moderna kryssningsfartyg saknar ju ofta segel.
Första gången en bil kallades kryssare var troligen 1917, då det amerikanska företaget Cruiser Motor Car Co. började bygga bilmärket Cruiser. Fabriken fanns först i Joliet i Illinois men flyttade senare till Madison, Wisconsin. Bland märkets modeller fanns förstås personbilar, men också en sorts husbil. Och resa med husbil måste väl vara vägens motsvarighet till kryssning – man färdas i behagligt tempo med alla bekvämligheter nära och tar oftast inte rakaste vägen från start till mål.

Bekvämt bilåkande
Cruiser har också tjänstgjort som namn på flera bilmodeller och versioner av bilmodeller. Ofta gällde det stora och komfortabla bilar (att ordet cruise har med bekvämlighet att göra ser vi också i att ”farthållare” på engelska brukar kallas cruise control).
Den amerikanska biltillverkaren Studebaker producerade under åren 1934-1954 modellen Land Cruiser, ett modellnamn som nuförtiden nog mest förknippas med en jeep-liknande Toyota-modell. Senare kastade Studebaker Land-delen överbord och vissa versioner av märkets modeller kom att kallas kort och gott Cruiser.
Ordet Cruiser har även förekommit som del av namn hos märkena Mercury (Turnpike Cruiser och Country Cruiser), Monarch (Turnpike Cruiser), Oldsmobile (Custom Cruiser, Vista Cruiser, Cutlass Cruiser) och Buick (konceptbilen Century Cruiser).
Chevrolet har använt modellnamnet Cruze, vilket uttalas likadant som verbet och substantivet cruise (”kryssa” respektive ”kryssning”) och dessutom påminner om en ålderdomlig stavning av detsamma: cruize.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer