onsdag 21 oktober
Crow – kråkåken från hjorthjärtlandet
Foto: Bonhams

Crow – kråkåken från hjorthjärtlandet

30 september, 2020

Artikel. Européerna tog sig in i Nordamerikas hjärta. Det är därför de bilar som kallats kråka alla byggdes i låtsasälgens land.

Det engelska substantivet crow betyder ”kråka”. Crow kan också vara ett efternamn. Det är förstås svårt att veta varför någon kom att kallas kråka, men det kunde kanske handla om att personen hade svart hår. Smek- eller öknamnet, som från början avsåg en viss person, blev senare ett efternamn och började gå i arv. Efternamnet förekommer i flera olika stavningsvarianter: Crowe, Crawe och Croe.
Från England emigrerade efternamnet (eller snarare de personer som bar namnet) ut i världen. Många kom till Nordamerika. Dit kom förstås inte bara folk som hette Crow utan även andra européer. I det nya landet fann de bekanta djur (bland annat kråkor), men mötte också helt nya arter. Ett av de okända djur som européerna stötte ihop med var det stora hjortdjur som några urfolk kallade wapiti (på shawneernas språk och på cree ska waapiti ha betytt ”vit bakdel”) och som på latin senare skulle komma att kallas cervus canadensis (”kanadensisk hjort”).

Egentligen ej älg
Eftersom vapitin var större än kronhjorten – vilket ju endast älgen var hemma i Europa – drog amerikafararna den felaktiga slutsatsen att vapitin måste vara någon sorts amerikansk motsvarighet till älgen. De kallade den elk, det engelska ord som dittills hade använts endast när man pratat om den enda älgsort man hade haft anledning att prata om. Men vapitin var ingen älg. Den egentliga älgen – som ju finns också i den nordamerikanska faunan – fick i stället benämningen moose, som lånades in från ursprungsbefolkningars språk.
Trots att Amerika egentligen avser allt från Kanada till Kap Horn brukar begreppet mest användas om landet USA. När man talar om America’s heartland (ungefär ”Amerikas hjärta”) menar man således en del av USA. Som begreppets anatomiska associationer antyder handlar det om ett antal delstater som ligger långt inne i landet. Men det är inte bara ett geografiskt begrepp; de som har hjärtat till höger beskriver gärna hjärtlandet som det riktiga USA, där verklighetens folk – de med traditionella (och således sunda) värderingar – bor.
Även om America’s heartland ofta förknippas med jordbruk finns förstås också industrier där, särskilt runt de Stora sjöarna. Och nu ska det handla om några industriprodukter som uppstod i närheten av dessa sjöar.
Staden Elkhart ligger i delstaten Indiana, på gränsen till Michigan. Där grundade Martin Crow 1909 företaget Crow Motor Car Company och bilmärket Crow. Från början var bilarna inte så lokalproducerade som Crow skulle ha önskat – i praktiken monterades bilarna av Black Manufacturing Company på andra sidan delstatsgränsen, i Chicago i Illinois. År 1911 bestämdes det dock att tillverkningen skulle flytta ”hem” till Elkhart. Ungefär i samma veva började man kalla bilmärket Crow-Elkhart i stället för bara Crow. Detta berodde kanske på att Martin Crow ville betona att bilen nu byggdes i hemstaden, men kan också ha haft att göra med att han ville skilja sin Crow från Crowe, ett bilmärke som 1911 började tillverkas i Detroit i Michigan och som grundats av en person vid namn W. A. Crowe.

Urfolksord blev stadens puls
I namnet Crow-Elkhart kommer Elkhart-delen förstås från stadens namn. Hur det kom sig att staden hette Elkhart råder det däremot delade meningar om. En åsikt är att namnet skulle vara en förvanskad form av engelskans elk-heart (”vapitihjärta”). Hur ett hjortdjurshjärta skulle kunna vara inblandat i ortnamnet finns det flera olika hypoteser om. En ganska långsökt sådan är att en ö i St. Joseph-floden, som rinner genom staden, skulle ha formen av ett vapitihjärta. Enligt en mer trovärdig hypotes är Elk-heart en översättning av ett ord från ett urfolksspråk, ett ord som i så fall skulle ha varit namn på antingen en urfolksstam eller – vilket är troligare – på en person.
De nu nämnda kråkbilarna kom från hjärtat av USA. Men det byggdes faktiskt en Crow i det inre av Kanada också. År 1915 började ett företag i staden Mount Brydges, i sydligaste delen av provinsen Ontario, licenstillverka bilmärket Crow-Elkhart. Dessa kanadensiska kopior fick namnet Canadian Crow (”kanadensiska Crow”).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer