fredag 25 september
Bilar från A till Ö: Cressida – trojansk Toyota?

Bilar från A till Ö: Cressida – trojansk Toyota?

26 augusti, 2020

Artikel. Trolös trojan eller trogen följeslagare i ordentlig omloppsbana? Modellnamnet Cressida kan ge upphov till vitt skilda associationer beroende på om bilen är uppkallad efter en himlakropp eller en figur hos Shakespeare.

Makthavare älskar att behärska ingångar till innanhav. Det är ingen slump att två av Nordens största städer ligger endast ett par mil från varandra på ömse sidor om Öresund. Och det är ingen slump att den danske kungen Fredrik II år 1574 gav order om att fästningen Kronborg skulle uppföras just där detta sund är som trängst. Inte heller var det en slump att maktcentret Kronborg blev skådeplatsen för ett drama av den engelske författaren, dramatikern och poeten William Shakespeare.

Världsdelsdelande vatten
Turkiets motsvarighet till Öresund bildar en del av gränsen mellan Europa och Asien. Det vatten som skiljer den europeiska delen av Turkiet från den asiatiska utgörs av sundet Bosporen i nordost, Marmarasjön i mitten och Dardanellerna i sydväst (”Dardanellerna” låter som en ögrupp, men är alltså ett sund). Bosporen, Marmarasjön och Dardanellerna bildar porten till Svarta havet och var under större delen av historien (före grävda kanaler) den enda möjligheten att ta sig vattenvägen till Svarta havet från andra hav. Där vattnet är som smalast, vid Bosporen, har den stad som nu heter Istanbul uppstått. Även i den dardanelliska delen är sundet mycket smalt. Således fanns det också där goda möjligheter att bygga bosättningar och befästningar med vars hjälp man kunde kontrollera sjöfarten i sundet. På den västligaste delen av Turkiets asiatiska fastland uppfördes således den historiskt viktiga staden Troja. Och på samma sätt som det inte är en slump att någon vill kontrollera infarten till ett innanhav är det ingen slump att någon annan också vill det. Den som befäster en sådan plats får därför räkna med bråk.
Enligt sagorna utbröt det tioåriga trojanska kriget efter att den trojanska prinsen Paris rövat bort Helena, som var gift med Spartas kung Menelaos. Men att kriget (om det ens förekom något tioårigt trojanskt krig – det vet vi faktiskt inte) skulle ha utlösts av svartsjuka, åtrå eller personlig vendetta är nog framfabulerat av ett antal skickliga berättare. En mycket troligare förklaring till de strider som (säkert) förekom i anslutning till staden Troja är att de hade ekonomiska och geopolitiska orsaker (som möjligheten att kontrollera svartahavssjöfarten).
Hur som helst, bland alla de krig som eventuellt aldrig ägde rum torde det trojanska kriget vara det mest kända. Flera författare har med sagorna som inspiration skrivit skönlitteratur om kriget. Den inledningsvis nämnde Shakespeare, som ju ingalunda lät sina historier utspela sig bara i Helsingör utan också i bland annat Wien, Venedig, Verona, Rom, Messina, Navarra, Aten och Efesos, måste naturligtvis också skriva något om Troja.

Fabricerad fästmö
Prins Paris hade enligt sagorna en bror som hette Troilus. Medeltida författare fantiserade fram en käresta åt denne Troilus. Den engelske poeten Geoffrey Chaucer skrev om Troilus and Criseyde, vilket hos Shakespeare blev Troilus and Cressida. Efter figuren Cressida är en av planetoiderna i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter uppkallad (dess fullständiga namn är 548 Kressida). Men det finns som bekant oräkneliga himlakroppar och de litterära och mytologiska namnen räcker inte till för att namnge alla. Således fick senare även en av Uranus månar namnet Cressida (många av planetens övriga 26 månar har för övrigt fått namn från figurer i Shakespeares dramer).
År 1973 fick en Toyota-modell namnet Cressida. Enligt många olika källor är den uppkallad efter Shakespeares Cressida. Andra hävdar att bilen fått sitt namn från en himlakropp (det måste i så fall vara asteroiden – månen Cressida upptäcktes inte förrän 1986). Jag har frågat Toyota vad som stämmer men inte fått något svar. Oavsett vilket passar namnet bra bland bilmärkets övriga modellnamn. Som tidigare konstaterats i denna spalt tyckte Toyota om namn som började på bokstaven C. Och flera modeller har namn som knyter an till astronomi, till exempel Corona (ljuskrans runt stjärna), Carina (det latinska namnet på stjärnbilden Kölen) och Celica (spanska för ”himmelsk”). Om det däremot är trojanen som givit bilmodellen dess namn så blir man lite mer nyfiken på Toyotas tankegångar. Den dominerande bilden av Shakespeares Cressida är nämligen att hon var nyckfull och opålitlig.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer