torsdag 21 januari
Umeå flyter ut som en fläskpannkaka
Illustration: Maria Wall

Umeå flyter ut som en fläskpannkaka

29 juli, 2020

Krönika. Om man är storstadstänkande kan man beskriva Umeås ursprung med London och Paris. De städerna byggdes upp kring Themsen och Seine, precis som handelsstaden Umeå som anlades vid älven.

Redan under 1700-talet byggdes skepp här i Umeå som gick över världens sju hav och några av skeppsvarven låg på Teg. Tegsborna har därefter alltid känt sig märkvärdiga när de går med tummarna bakom hängslena och nickar mot Umeå. ”Ja det där har vi faktiskt ägt.”

Stortänkarna på Nybro Café
På umesidan låg Umeås centrum i begynnelsen ungefär där Backen är idag. Sedan flyttades bebyggelsen nedströms till nuvarande centrum med ämbetsmän, handelsmän och borgare. Men ända i modern tid har tegarna haft inflytande över Umeås expansion. Så sent som på 60-talet fick både stat och kommun knacka på hos de självständiga tegsborna för att få köpa marken till det som idag är universitetsområdet.
Ja, även myrmarkerna som nu är Ålidhem har ägts sedan generationer av tegsbor. Än idag vet kaffedrickarna på Nybro Café att egentligen har tegarna rätten till Rådhustorget. Drottning Kristina bestämde faktiskt det vid mitten av 1600-talet. Ja, dokumenten om det brann upp i stadsbranden 1888 så det finns ju inget bevis. Men Ekmans blommor har då utnyttjat rätten i drygt 100 år tills de gav upp för något år sedan och nu återfinns i sin ursprungliga handelsträdgård vid Avion på Söderslätt.

Som en ugnspannkaka
Umeå bestod länge av betesmarker, åkermark och enstaka gårdar. Att det var platt underlättade dock för den tidiga stadsplaneringen att stycka av landområden och bygga på höjden. Främst under efterkrigstiden byggdes det nu hyreshus här och där vilket gjorde Umeå mer till stad. Berghem är ett resultat av 50-talet. Under 60-talet byggdes Mariehem, Ålidhem och Carlshem. De blev stadsdelar med egen identitet som bidrog till förnyelsen av Umeå. Det var ingen tillfällighet att staden expanderade kring Universitetet.
Nu var vi inne på 80-talet och tomtpriserna sköt i höjden. Därför började man bygga i utkanterna, som Ersboda och senare ett utbyggt Mariehem vid Nydala. Västerut byggdes Umedalen och Klockarbäcken och i öster bygger man nu ännu mer av Tomtebo. Umeå växer som en fläskpannkaka där man först strör ut fläskbitarna på plåten och sen häller på smeten. Fläskbitarna far åt alla håll och vill gärna trängas ut mot kanterna.

Fram med passaren – rita en cirkel
Sedan cirka 20 år tillbaka skjuter bostadspriserna i höjden. Det innebär att fastighetsägarna nu har börjat förtäta inne i själva centrum. Efter millennieskiftet fortsatte bebyggelsen Öst på stan vid älven. Fastighetsägarna började titta in på bakgårdar, gamla parkeringsytor och även tänka sig utbyggnader på taken till befintliga hus. Ja ska vi bli 150 000 invånare behövs det bostäder! Jag tycker att förtätningen äv stan är av godo för att göra Umeå till Stad. Men i nästa skede tycker jag att stadsplaneringen skickar upp en drönare och tar några bilder uppifrån. Var är centrum och var börjar periferin? Om man drar en cirkel med utgångspunkt Järnvägstorget som går över centrala Teg och vidare runt och norrut. Var hamnar man då? I20-skogen förstås. Här kan man bygga en helt ny stadsdel som ligger någorlunda centralt. Hellre en stad som en panpizza än en utbredd fläskpannkaka!

Hur är det med husmor Nicklas? Hur ofta gräddar du ugnspannkaka, pannkaka, plättar eller våfflor? Och vad ska det vara för sylt därtill?

BENNY KARLSSON

Läs mer