tisdag 7 juli
Bilar från A till Ö: Courb – bilen som var en båge

Bilar från A till Ö: Courb – bilen som var en båge

24 juni, 2020

Artikel. Om tillverkaren tycker att ett fordon är en motorcykel, men Transportstyrelsen säger att man behöver bilkörkort för att köra det, vad är fordonet då? Denna vecka ska Motorfordon vars framförande förutsätter körkortsbehörighet B från A till Ö handla om en fransk motorbilcykel som hade staden i tankarna.

Bästa läsare, på baksidan av ditt körkort, i kolumnen som visar datum för första utfärdande för de olika behörigheterna, finns en rad som saknar datum. Nej, jag har inte tittat i din plånbok, men om du har ett svenskt körkort så är det mycket troligt att det på raden B1 står endast ”---” (så står det i alla fall på mitt).
Vad är det då för fordon som vi inte får framföra? (Detta kan vara lite svårt att förstå genom att granska den tre millimeter långa symbolen på körkortet.) Får vi inte köra likbil? Eller är det en Volvo 745 med tonade bakrutor som vi ska undvika? Nej, den lilla kantiga symbolen betyder ”fyrhjulig motorcykel”. Och vi får faktiskt köra en sådan (om vi har behörighet att köra personbil, alltså), även om raden B1 saknar datum för utfärdande. Körkortet är standardiserat för hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det är valfritt för medlemsstaterna om B1 ska vara en egen behörighet. I Sverige är den det inte, utan ingår i behörigheten B (personbil och lätt lastbil).

Tänkte på stad
I Frankrike, däremot, är B1 en egen behörighet. Men när Jean-Yves Castellon, polischef i Lyon, 2001 skulle köpa ett B1-fordon till sin tonårsdotter (för att den orolige polispappan tyckte att det var för farligt med en vespa) fann han att utbudet av sådana fordon var mycket begränsat. Detta berättar Émilie Eyzat i artikeln Sacrés inventeurs, ces Lyonnais! som publicerades 2011 i den franska veckotidningen Le Point. Polischefen bestämde sig därför för att bygga egna B1-fordon. Tillsammans med kapitalförvaltaren Hervé Arnaud startade han ett företag som skulle utveckla en eldriven fyrhjulig motorcykelmodell.
Företaget fick namnet Cogitare Urbem, vilket är latin och betyder ”tänka på staden”. Man kan tänka sig att tanken med namnet var att man genom att avstå från tanken (bensin- eller dieseltanken, alltså) skulle visa omtanke om stadens invånare. Eller så betydde det helt enkelt att med tanke på hur stadstrafiken ser ut är en elmotorcykel från Cogitare Urbem det enda tänkbara.
Företagsnamnet förkortades sedan och blev Courb (de två första bokstäverna i ordet cogitare och de tre första bokstäverna i urbem). Kanske fanns det också en tanke med att namnet Courb för en fransktalande person torde låta likadant som ordet courbe. Ordet courbe kan vara både substantiv och adjektiv. Som substantiv betyder ordet bland annat ”kurva” eller ”båge” och som adjektiv bland annat ”krokig” eller ”bågformig”. På svenska kan som bekant ”båge” betyda ”motorcykel”, men det gör inte franskans courbe och ordet ska alltså inte berätta att det bilformade fordonet var en motorcykel. Däremot var det kanske meningen att framhäva fordonets goda vägegenskaper – till exempel i kurvor.

Räckte inte hela vägen
Serieproduktionen kom igång 2013 eller 2014 (enligt Eyzat var det våren 2014). Vad som då tillverkades var det eldrivna fordonet C-ZEN. Bokstäverna ZEN var en förkortning av Zéro Émission Nocive (”noll skadliga utsläpp”). Det inledande C:et stod troligen helt enkelt stod för ”Courb”.
C-ZEN såg ut som en bil. Det enda som påminde om motorcyklar var att det endast fanns två sittplatser. Och att hjulen hade små, separata stänkskärmar som på framhjulen följde med när man vred på ratten. Motoreffekten var 15 kW (gränsen för att få köras med B1-behörighet), men eftersom C-Zen var så lätt uppgavs toppfarten ändå vara 110 km/h. Räckvidden sades vara tolv mil.
Företaget hade stora planer för det lilla fordonet. Under 2014 skulle 700 fordon levereras. Och 2017 planerade man att tillverka 6000 fordon. Det skulle också komma en pickup-version som skulle heta C-TOP. Tyvärr verkar avsikternas aktionsradie ha varit större än deras reella räckvidd. Kanske blev det välutrustade fordonet för dyrt för B1-förarnas budget. Någon tillverkning verkar inte ha skett efter 2015 och den 5 mars i år likviderades bolaget av handelsdomstolen i Lyon.

FREDRIK ANDERSSON

 

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.