torsdag 13 augusti
Förhållandevis stabil marknad för husbilar och husvagnar
Foto: Adria

Förhållandevis stabil marknad för husbilar och husvagnar

17 juni, 2020

Artikel. Husvagnsmarknaden var i det närmaste oförändrad 2019, medan husbilsregistreringen halverades jämfört med året innan. Men marknaden verkar bli än mer svårtolkad nu, när coronakrisen är med i ekvationen. Bil & Bostad har frågat Fredrik Sjöström, Bergners Bil i Umeå, vad han har för syn på marknadsläget.

I början av 2020 kunde man konstatera att husvagnsmarkaden varit konstant de senaste åren. Mellan 2018 och 2019 var nyregistreringen av husvagnar i det närmaste helt oförändrad. Endast 56 vagnar skiljde mellan de två åren. 3349 registrerade husvagnar 2018, mot3 293 under 2019 – en minskning med 1,67 procent, enligt siffror från Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF.
Under samma period rapporterades en minskning på 42,44 procent av nyregistrerade husbilar. Statistik som dock uppges vara missvisande av många statistiksammansställare, då införandet av Bonus Malus, med det nya mätsystemet WLTP, antagligen har påverkat försäljning, registrering och slutleverans till kund.
Det många kanske undrar nu är vilken inverkan coronakrisen kommer att ha på de här siffrorna. Vi har vänt våra frågor till Fredrik Sjöström, Bergners bil, för att få ett perspektiv på det rådande marknadsläget.
Vilka förväntningar har ni på sommaren när det kommer till försäljning av husbilar och husvagnar?
– Vi hoppas att vi kommer att få många nya kunder som inte provat husvagn och husbil tidigare. Att fler ska upptäcka fördelarna med dessa fritidsprodukter, säger Fredrik Sjöström.
Hur skulle du beskriva marknaden för husbilar och husvagnar i dagsläget?
– Ungefär lika som förra sommaren. Vi har haft ganska många nya köpare än så länge. Ingen större skillnad, sett till hur det brukar vara.
Kan besökare hos er förvänta sig några förändringar i sommar, har rådande omständigheter påverkat er verksamhet i någon utsträckning?
– Det har blivit snabbare leveranser, som en följd av hur det ser ut på marknaden, menar Fredrik Sjöström.
Hittills under året, har 1588 nya husvagnar registrerats. I procent innebär det en ökning med 5,58 procent, jämfört med samma period under föregående år. Samtidigt fortsätter raset på husbilssidan, där antalet nyregistrerade husbilar under årets fem första månader är det lägsta på tio år. Från HRF:s sida uppges en oskäligt hög fordonsskatt vara orsaken. Och än så länge verkar det vara svårt att se några märkbar påföljder av coronakrisen. Endast framtiden kan således utvisa, vilken inverkan den har på lång sikt.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer