tisdag 7 juli
Förhållandevis stabil marknad för husbilar och husvagnar
Foto: Adria

Förhållandevis stabil marknad för husbilar och husvagnar

17 juni, 2020

Artikel. Husvagnsmarknaden var i det närmaste oförändrad 2019, medan husbilsregistreringen halverades jämfört med året innan. Men marknaden verkar bli än mer svårtolkad nu, när coronakrisen är med i ekvationen. Bil & Bostad har frågat Fredrik Sjöström, Bergners Bil i Umeå, vad han har för syn på marknadsläget.

I början av 2020 kunde man konstatera att husvagnsmarkaden varit konstant de senaste åren. Mellan 2018 och 2019 var nyregistreringen av husvagnar i det närmaste helt oförändrad. Endast 56 vagnar skiljde mellan de två åren. 3349 registrerade husvagnar 2018, mot3 293 under 2019 – en minskning med 1,67 procent, enligt siffror från Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF.
Under samma period rapporterades en minskning på 42,44 procent av nyregistrerade husbilar. Statistik som dock uppges vara missvisande av många statistiksammansställare, då införandet av Bonus Malus, med det nya mätsystemet WLTP, antagligen har påverkat försäljning, registrering och slutleverans till kund.
Det många kanske undrar nu är vilken inverkan coronakrisen kommer att ha på de här siffrorna. Vi har vänt våra frågor till Fredrik Sjöström, Bergners bil, för att få ett perspektiv på det rådande marknadsläget.
Vilka förväntningar har ni på sommaren när det kommer till försäljning av husbilar och husvagnar?
– Vi hoppas att vi kommer att få många nya kunder som inte provat husvagn och husbil tidigare. Att fler ska upptäcka fördelarna med dessa fritidsprodukter, säger Fredrik Sjöström.
Hur skulle du beskriva marknaden för husbilar och husvagnar i dagsläget?
– Ungefär lika som förra sommaren. Vi har haft ganska många nya köpare än så länge. Ingen större skillnad, sett till hur det brukar vara.
Kan besökare hos er förvänta sig några förändringar i sommar, har rådande omständigheter påverkat er verksamhet i någon utsträckning?
– Det har blivit snabbare leveranser, som en följd av hur det ser ut på marknaden, menar Fredrik Sjöström.
Hittills under året, har 1588 nya husvagnar registrerats. I procent innebär det en ökning med 5,58 procent, jämfört med samma period under föregående år. Samtidigt fortsätter raset på husbilssidan, där antalet nyregistrerade husbilar under årets fem första månader är det lägsta på tio år. Från HRF:s sida uppges en oskäligt hög fordonsskatt vara orsaken. Och än så länge verkar det vara svårt att se några märkbar påföljder av coronakrisen. Endast framtiden kan således utvisa, vilken inverkan den har på lång sikt.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.