torsdag 13 augusti
Camping i Umeå 2020
Foto: Cabby

Camping i Umeå 2020

17 juni, 2020

Artikel. Det blir en annorlunda svensk sommar. I coronavirusets spår har vi lämnats med en ny världsordning. Högsäsongen för camping brukar börja vid midsommar, men vilka campingmöjligheter finns det egentligen i kommunen under sommaren 2020?

Under rådande omständigheter är det inte konstigt om det finns en viss osäkerhet inför sommaren. Coronavirusets framfart har inneburit ett nytt hot mot den personliga säkerheten. Det finns en oro, ett hälsoperspektiv att ta i beaktning, och ibland är det svårt att veta hur man ska förhålla sig.
Alla har på ett eller annat sätt blivit påverkade. Resebranschen har blivit extra hårt drabbad, med reserestriktioner och avståndsbegränsningar som gjort att många verksamheter tvingats ändra sina rutiner. Flygbolag har ställt in sina flighter, medan anställda blivit permitterade.
Men under sommaren kommer dock vissa av dessa restriktioner att lättas. Först och främst för inrikesresor, som från och med den 13 juni bedöms vara möjliga att genomföra – förutsatt att man är symptomfri, tar ansvar och fortsätter att hålla avståndet.

Inte som vanligt
Sommar brukar betyda högsäsong för landets campingnäring. Från midsommar, och framåt, är det vanligtvis högtryck på länets campingar. För många är det en tradition. För andra är det en paus från vardagen. Men av allt att döma blir ingenting som vanligt den här sommaren. Så frågan är, vad det här kommer att innebära för våra lokala campingplatser.
Från Folkhälsomyndighetens sida erbjuds följande anvisning:
”Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Detta kan till exempel innebära att begränsa antalet gäster som vistas i en lokal. Hotell, vandrarhem och campingplatser bör också erbjuda alternativa lösningar till köer vid exempelvis incheckning, eller anvisa hur långt gästerna kan stå mellan varandra. Verksamheter bör också se till att personal och besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, samt erbjuda handsprit. Olikheter mellan anläggningarna, gällande till exempel storlek och läge, innebär att de kan komma att agera olika.”

Tror på campingsommaren
På Norrmjöle Camping har man valt att dra ner på sin verksamhet och endast hyra ut platser till gäster som stannar hela säsongen. Det här kommer innebära att receptionen inte kommer vara öppen regelbundet, och att telefon och e-post inte kan bevakas i vanlig ordning. Av säkerhetsskäl tillåts med andra ord inga dygnscampare på denna campingplats under sommaren.
En camping som dock är öppen som vanligt är First Camp Nydala-Umeå. Men även här kommer besökare att märka skillnader. Johan Söör, vd på First Camp, berättar om förutsättningarna i ett skriftligt utlåtande till Bil & Bostad.
– Vi tror på en bra campingsommar, och ser ett stort intresse för att komma ut och campa. Folkhälsomyndigheten har ju meddelat att man kan börja resa fritt inom Sverige, vilket är bra. Däremot kan nog antalet utländska gäster bli något färre än vanligt, förklarar Johan Söör.
Ni håller era destinationer öppna som planerat, däribland campingen här i Umeå, men finns det några förändringar som era besökare bör vara medvetna om?
– Det stämmer, svarar Johan Söör, vi har alla våra fyrtiofyra destinationer, varav trettionio i Sverige, öppna som vanligt. Bland annat i Umeå, Luleå och Sundsvall. Och inför denna sommar satsar vi stort med kvällsunderhållning, barnklubb och träningspass på tjugotre av våra svenska campingar.
– Vi är dock måna om våra gästers trygghet, fortsätter han, och har också infört ett stort antal åtgärder för att minska risken för smittspridning.
Vilka riktlinjer har ni fått från Folkhälsomyndigheten?
– Det gäller bland annat att medarbetare som visar symptom stannar hemma, och att avstånd ska hållas i receptioner och butiker, samt att vi lägger våra barnklubbsaktiviteter utomhus.
Har ni några uttalade råd som ni vill förmedla till de som besöker era campingplatser?
– Var noga med att ta del av den information som ges och ställ frågor till våra medarbetare om något känns oklart.
Resebranschen har blivit hårt drabbad den senaste tiden, men inom campingnäringen erbjuds förhållandevis isolerade boendeformer. I vilken utsträckning tror du att det kan vara en fördel för er?
– Det tror jag kan bli en stor fördel. Campare har eget boende, och tar med eget fordon till campingplatsen. Åtta av tio campare har dessutom eget kök och toalett i husvagnen eller i husbilen.
I vanliga fall börjar högsäsongen vid midsommar, hur skulle du säga att rådande omständigheter har påverkat er planering?
– Vi kommer fortfarande att ha midsommarfirande på många av våra campingar, men vi kommer att begränsa deltagarantalet till max femtio personer, och köra fler aktiviteter under samma dag, för att alla ska få plats.
Hur ser bokningsläget inför sommaren ut om man jämför med hur det brukar se ut under en normal sommar?
– För juli och augusti ser det bra ut, men för månaderna innan dess ligger vi bakom ett vanligt år, till följd av Covid-19. Intresset var lite avtagande i våras, avrundar Johan Söör, men nu har det tagit fart ordentligt.
Som sagt, det blir en annorlunda sommar. Men så länge som man tar sitt ansvar, och håller avstånden, kan man också försöka göra det bästa av situationen.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer