tisdag 7 juli
Bilar från A till Ö: Coupé – klippta karosser

Bilar från A till Ö: Coupé – klippta karosser

17 juni, 2020

Artikel. Om ett fotografi av ett konstverk inte visar hela verket brukar man för säkerhets skull skriva i bildtexten: ”Bilden är beskuren.” När man publicerar ett foto av ett fordon med två dörrar skulle man däremot bara skapa förvirring om man skrev ”bilen är beskuren”.

Det är dessutom inte själva bilen som är beskuren (såvida det inte till exempel handlar om en Volvo Duett som slaktats för att bli cabriolet eller epa-traktor), utan en 200 år gammal avlägsen släkting till den. Men nu blev det kanske ännu mer förvirrat, så det är nog bäst att ta det från början:
Innan motordrivna transportmedel fanns var som bekant det vanliga att landsvägsresor gjordes till fots, till häst eller med vagn som drogs av dragdjur. De som hade pengar kunde färdas bekvämt i täckta, hästdragna vagnar. En sådan vagn hade ofta två rader med sittplatser vända mot varandra. Passagerarna i vagnen satt alltså vända mot varandra. De som satt på det främre sätet satt med ryggarna mot färdriktningen. Men det fanns också vagnar som saknade den främre sätesraden och som alltså hade endast en rad med sittplatser (förutom kuskens, förstås). Alla passagerare satt då framåtvända. I början av 1800-talet började man i Frankrike använda begreppet carosse coupé för att beskriva denna typ av vagn.

Separerat substantiv
Det franska verbet couper betyder ”skära” eller ”klippa” (och har i svenskan också givit upphov till ordet ”kupera”). Perfektparticipformen coupé betyder ”skuren” eller ”klippt”. Carosse coupé betyder därför ”avskuren vagn” eller ”avklippt vagn”. Men det är inte bara en av sätesraderna som försvunnit – med tiden kom substantivet carosse att bli bortklippt från uttrycket så att man började använda bara verbformen coupé (som då alltså förvandlades till ett substantiv) när man menade denna typ av vagn.
Ordets betydelse utökades sedan till att beteckna även en sorts bil – närmare bestämt en ganska liten, låg och sportig bil med två dörrar. Det är i denna betydelse som ordet använts i modellbeteckning, del av modellbeteckning eller beteckning på viss version av bilmodell hos många bilmärken, bland andra Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Koenigsegg, Maserati, Porsche, Volvo samt Saab (som med hjälp av ordet coupé uppfann ett helt nytt begrepp: Combi coupé).
Coupé är inte det enda fallet då en benämning på ett hästdraget fordons kaross kommit att överföras till motordrivna vagnar. Några andra exempel är cabriolet (ursprungligen en liten, lätt vagn), fätong (som i formen Phaeton blivit modellbeteckning hos Volkswagen), spider eller spyder (ursprungligen en vagn som med sin lilla kaross och stora hjul ansågs likna en spindel) och berline eller berlina (som i framför allt romanskspråkiga länder används för att benämna en bilkaross av den typ som svenskar skulle kalla sedan).

Baksäte bifogades
Även under bilens historia har betydelsen av ”coupé” förändrats. Fram till någon gång i mitten av 1900-talet var det ganska självklart att en coupé-bil hade en rad med sittplatser (vilket i praktiken innebar två sittplatser eftersom en coupé skulle vara förhållandevis liten och det därför var uteslutet att sitta flera personer i bredd på det sätt som man kan göra i minibussar eller i gamla amerikanare). Senare blev det möjligt att använda ordet också om en bil med ”2+2” sittplatser, alltså med två ordentliga framstolar och därutöver ett litet låtsasbaksäte. I slutet av 1900-talet förekom det till och med att tillverkare av fullvuxna familjebilar använde ordet coupé om bilar med riktiga baksäten – huvudsaken var då att bilen bara hade två dörrar.
Att biltillverkarna undviker onödiga dörrar beror inte bara på kostnaden för gångjärn, dörrlås och sådant. Det handlar också om att en bil med färre dörrar blir lättare, mer vridstyv och – säkert inte minst viktigt – att frånvaron av bakdörrar ger renare linjer så att en bil med endast framdörrar ofta ser sportigare och elegantare ut än bilar med fyra eller fem dörrar.
Det finns dock bilar som trots att de har fyra dörrar vill kallas coupé. I reklam för BMW-bilar kan man läsa om något som heter ”fyradörrars coupé” (företaget vidgår dock att detta inte är någon ”typisk coupé”). På BMW-språk kallas en sådan fyradörrars coupé gran coupé. BMW verkar alltså kombinera det franska substantivet med ett italienskt adjektiv för att beskriva sin bayerska blandning.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.