fredag 25 september
Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven J
Fru Justitia

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven J

17 juni, 2020

Artikel. Vem är Fru Justitia?
Inom den romerska mytologin var Fru Justitia rättvisans gudinna. Den vanligaste avbildningen är en kvinna med ögonbindel, balansvåg och svärd.
Fru Justitia symboliserar idag juridiken, lagen och rättvisan. Ögonbindeln är en symbol för allas likhet inför lagen. Balansvågen i Fru Justitias vänstra hand är en symbol för rättvisan och svärdet i hennes högra hand symboliserar makten att döma.

Vad är justitiemord?
Justitiemord användes förr i tiden för situationer då en person blivit felaktigt dömd till döden och avrättats. Numera används begreppet justitiemord istället för situationer då en person blivit oskyldigt dömd för ett brott han eller hon inte begått eller om annat allvarligt fel begåtts av en domstol eller en myndighet mot en person.
Ett exempel på ett justitiemord är fallet Kaj Linna, som 2004 dömdes till livstids fängelse för mord och grovt rån. Kaj Linna frikändes 2017 på grund av bristande bevisning och fick ett skadestånd om 18 miljoner kronor.
Ett annat exempel på ett justitiemord finns beskrivet i den spännande boken Domaredansen av advokaterna Per E Samuelsson och Lena Ebervall. Det är en berättelse om svek, girighet, vänskapskorruption och maktmissbruk mot en vänlig bohemisk mångmiljonär, vars förmögenhet förskingrades av en domare. Boken, som bygger på verkliga händelser, skakade om Sverige när justitiemordet uppdagades på 1950-talet. Boken omnämner även Fru Justitia och kan varmt rekommenderas till hängmattan i sommar.

Vad är en juridisk person?
En juridisk person är ett rättssubjekt som rättsordningen tillskapat. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller handelsbolag. Liksom du, som fysisk person, har ett personnummer med tio siffror har den juridiska personen ett organisationsnummer med tio siffror. Är det ett aktiebolag börjar organisationsnumret på 55. Precis som vi fysiska personer har juridiska personer rättigheter och skyldigheter. Det innebär att juridiska personer kan ingå avtal, bli stämda i domstol och har rätt att äga tillgångar och inneha skulder.
Funderar du på att starta eget företag finns det fördelar med att driva företaget genom en juridisk person såsom till exempel ett aktiebolag. Huvudregeln är att det är aktiebolaget och inte du som ansvarar för bolagets skulder. Det finns dock vissa lagreglerade undantag då du som ägare eller ledamot kan drabbas av ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Driver du företaget som en enskild firma är ansvaret alltid ditt, eftersom den enskilda firman och du är samma person. Det kan därför vara bra att överväga en juridisk persons för- och nackdelar tillsammans med en advokat som arbetar med affärsjuridik.

Vem är justitieombudsmannen?
Justitieombudsmannen, eller Riksdagens ombudsmän som de också kallas, är en myndighet som arbetar under riksdagen. Justitieombudsmannen förkortas JO och är inte en enskild person utan fyra personer: Elisabeth Rynning, Thomas Norling, Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant.
JO:s viktigaste uppgift är att främja Sveriges rättssäkerhet och därmed förhindra justitiemord. JO granskar om myndigheter och domstolar följer regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten.
En granskning från JO startas antingen på dess eget initiativ eller genom att en anmälan inkommer. Om JO gör en granskning blir dess uttalande vägledande vid framtida beslutsfattande.

Vem är justitiekanslern?
Justitiekanslern är Marie Heidenborg, men hela myndigheten benämns även som Justitiekanslern.
Justitiekanslern, som förkortas JK, arbetar under regeringen. JK har ett tillsynsansvar och ska utreda om offentlig verksamhet sköter sina arbetsuppgifter i enlighet med lagar och föreskrifter. JK kan rikta skadeståndsanspråk mot den svenska staten i ärenden eller beslut mot enskilda personer. Får du till exempel ett beslut från en myndighet som är uppenbart felaktigt kan JK, på din begäran, granska beslutet.
Vad är skillnaden mellan JO och JK? Både JK och JO utövar tillsyn över myndigheterna och domstolarnas handläggning. JO gör det dock för riksdagens räkning, medan JK gör det för regeringens räkning. Det innebär att myndigheternas tillsyn är begränsad så att de inte kan granska sin egen huvudman.
Vid tryck- och yttrandefrihetsbrott är dock JK ensam åklagare, vilket innebär att det enbart är JK som har rätt att inleda förundersökning och väcka åtal rörande dessa brott. Ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott kan vara opassande eller olämpliga uttalanden som trycks i en tidning eller görs i radio och faller under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Jag avslutar veckans krönika om Fru Justitia, justitiemord, justitieombudsmannen och justitiekanslern med ett citat som brukar tillskrivas Voltaire. ”Jag hatar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer