tisdag 7 juli
Futurism från förr

Futurism från förr

10 juni, 2020

Artikel. Denna vecka tar Bil & Bostad en titt på konceptbilar från 1900-talet och vad som kännetecknade de olika decennierna.

Bilindustrin har alltid blickat framåt. Varje år tar biltillverkarna fram konceptbilar som presenteras på de stora bilsalongerna i världen. Konceptbilarna fungerar som visioner för framtiden, där nya designgrepp och nya tekniska lösningar prövas.
Ibland tar man verkligen ut svängarna med mer eller mindre orealistiska bilar som aldrig är menade att bli verklighet i den form de presenteras, medan andra är närmare den då aktuella nutidens bilar. Ibland säger bilarna verkligen något om framtiden, men oftare säger de kanske mer om den tid de togs fram i.
Varje era har sina särdrag. Från 30-talets eleganta och strömlinjeformade bilar, via 50-talets fenförsedda jänkare och 60-talets kilformade sportbilar, till vår tids små stadsbilar, jättesuvar och extrema sportbilar. Och hur ser framtiden ut nu, enligt vår tid? Att titta på bilsalongernas konceptbilar ger oss i alla ett hum om vad som väntar.

30-talet – Art deco och strömlinjeformer

Under 1930-talet kom masstillverkningen av bilar i gång och de blev tillgängliga för allt fler människor. Motorn placerades nu normalt sett fram, och teknik, pålitlighet och prestanda förbättrades. Tittar man på konceptbilar finner man dels art deco- och streamline moderne-inspiration och de första strömlinjeformade bilarna, men även exempel på vad som påminner om moderna minibussar.

40-talet – Försiktiga framsteg

1940-talets samhälle präglades av oroligheter i och med andra världskriget, och fokus, generellt sett, låg på andra saker än coola bilar. Men visst skedde framsteg. Utvecklingen från 30-talet fortsatte där högbyggen fick ge vika för modernare chassin och karossformer. I Chrysler Thunderbolt kan skönjas övergången mellan 30-talslinjerna och 50-talets numera klassiska jänkarbilar.

50-talet – Fenor och flygplan

1950-talet präglades av framtidstro, och bilen – inte minst i USA – var en symbol för den nya tidens frihet och rörlighet. De amerikanska produktionsbilarna var stora, fenförsedda och inspirerade av flygplan och tidens tekniska framsteg, och konceptbilarna gick några steg längre med inspiration från raketteknologi och atomkraft. Det var en ny tid där allt var möjligt. En intressant bil är Ghia Gilda Stream Line som kombinerrar 50-talets fenor med de kilformer som skulle komma på 60-talet.

60-talet – Kilform på modet

Skillnaden är markant mellan 50-talets vräkiga amerikanska bilar och 60-talets (främst) europeiska smidiga, kilformade konceptbilar. Ferrari och Alfa Romeo var bara två av många biltillverkare som visade upp låga, platta, sportiga modeller. Man får en känsla av modemedvetenhet när man tittar på det sena 60-talets konceptbilar. Bilen är inte bara ett transportmedel utan nu också en modeaccessoar.

70-talet – Sportig utveckling

Istället för vilda framtidsvisioner och nya designgrepp präglades 1970-talet av kilformerna från 60-talet, vilka utvecklades, normaliserades och applicerades på såväl konceptbilar som produktionsbilar (till exempel Lotus Esprit och Lamborghini Countach). Vi ser många sportbilskoncept från detta decennium med påfallande moderna former.

80-talet – Framtiden var rund

När man tänker på bilar från 1980-talet är det nog snarare kantiga linjer man associerar till än runda former. Men tittar man på konceptbilarna från decenniet är just rundheten det som utmärker dem. Tänk tvålar, ägg och välvda glastak. Och åt det hållet blev också 90- och 00-talens produktionsbilar, jämfört med de tidigare raka linjerna.

90-talet – Vart är vi på väg?

90-talets formspråk var spretigt snarare än enhetligt och det är svårt att hitta en enskild dominerande trend vad gäller decenniets konceptbilar. Här finns lite av varje, allt från små stadsbilar till snabba sportbilar, här finns futuristiska skapelser men även starten på retrotrenden som resulterade i bilar som nya Volkswagen Beetle och Chrysler PT Cruiser. Kanske är blandningen av olika stilar och biltyper – ibland i en och samma bilmodell – den stora trenden?

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.